Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Η απάντηση Τζάκρη στην ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων Θ. Οικονόμου, σχετικά με τις καθυστερήσεις απόδοσης υπηκοότητας στους Βορειοηπειρώτες

Σε ένα χρόνο το πολύ θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών μας Βορειοηπειρωτών που εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών απαντά η Υφυπουργός, κα. Θ. Τζάκρη, σε σχετική Ερώτηση του Θανάση Οικονόμου. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο δεσμεύεται εντός δύο ετών από την δημοσίευση του νόμου 3838/10 να έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που εκκρεμούν σήμερα στις υπηρεσίες του.

Πρακτικά, δηλαδή, σε διάστημα περίπου ενός έτους από σήμερα. Μέχρι σήμερα, ακριβώς επειδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν αναποτελεσματικές διαδικασίες τόσο στην διαδικασία πολιτογράφησης, όσο και στο χρόνο που όφειλαν διάφορες υπηρεσίες να προσκομίσουν αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά, υπήρξε μία τεράστια συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με...
 το ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών εκκρεμούν προς διεκπεραίωση περίπου 27.000 αιτήσεις. Ενώ το 2010 με την ισχύ του νόμου του 2010, πολιτογραφήθηκαν πλέον των 6000 ομογενών και για το ίδιο διάστημα οι αποφάσεις πολιτογράφησης ομογενών που εκδόθηκαν από τις Περιφέρεις ξεπέρασαν τις 1000. Ταυτόχρονα, σε θεσμικό επίπεδο προωθείται η επέκταση και στις εκκρεμείς αιτήσεις της πρόβλεψης για προώθηση των αιτημάτων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας πολιτογράφησης μετά την παρέλευση τετράμηνης προθεσμίας, εντός της οποίας δεν έχει απαντηθεί το σχετικό ερώτημα από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά το ελλιπές προσωπικό που ασχολείται συνολικά με τα ζητήματα των ομογενών, η Υφυπουργός στην απάντησή της προς τον κ. Οικονόμου αναφέρει ότι γίνεται προσπάθεια για πληρέστερη στελέχωση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου στο πλαίσιο των μετατάξεων και των μετακινήσεων προσωπικού, ενώ έχουν αναδιοργανωθεί για τον ίδιο σκοπό και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις οποίες και μεταφέρονται στο πλαίσιο του νέου νόμου οι αρμοδιότητες πολιτογράφησης.

Σημ. ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων που εκκρεμούν είναι 27.202.
http://epirus-ellas.blogspot.com

 Η ΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:Ερώτηση για την καθυστέρηση απόδοσης ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες
Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Θανάσης Οικονόμου απευθύνει ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Ραγκούση, αναδεικνύοντας το θέμα της καθυστέρησης απόδοσης ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης με τον νόμο 3838/10 εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο για την ιθαγένεια, καθώς για πρώτη φορά θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι, αντικειμενικοί και αξιόπιστοι κανόνες, ενώ ορίστηκε ότι ο μέγιστος χρόνος που έχει η Πολιτεία στη διάθεσή της για την απόδοση ιθαγένειας είναι το ένα έτος.
Ωστόσο, οι συσσωρευμένες αιτήσεις, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, αλλά και η έλλειψη προσωπικού σε διάφορες Περιφέρειες με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έχουν δημιουργήσει πολλές καθυστερήσεις.«Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να ταλαιπωρούνται οι ομογενείς μας, ενώ σε αρκετές των περιπτώσεων να τους δημιουργούνται προβλήματα σε σπουδές στο εξωτερικό», ανέφερε ο Θανάσης Οικονόμου.Στο πλαίσιο της Ερώτησης το Υπουργείο Εσωτερικών καλείται να απαντήσει πόσα αιτήματα Βορειοηπειρωτών βρίσκονται σήμερα σε αναμονή απάντησης, σε ποιο χρόνο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για αυτά τα αιτήματα αλλά και τι πρόκειται να γίνει με το ελλιπές προσωπικό τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και ειδικότερα στους Εισηγητές αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και φυσικά «αν πρόκειται να ισχύσει και στις αιτήσεις που βρίσκονται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου το 4μηνο για την αναμονή απάντησης».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου