Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Ο εξαλβανισμός των ονομάτων μας από τις Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μας προσβάλει βάναυσα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  του Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Δερβιτσιωτών Ιωαννίων
ΘΕΜΑ: «Περί της εγγραφής των ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών με λατινικούς χαρακτήρες»
Μετά από διαμαρτυρία μελών της Βορειοηπειρωτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων για την εγγραφή τους στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, Αστυνομία, Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας, Περιφέρειες, Δήμοι, Εκλογικοί Κατάλογοι Ομογενών, Σχολεία, Πανεπιστήμια κτλ) με λατινικούς/αλβανικούς χαρακτήρες,      θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να επιληφθείτε όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για την μη εφαρμογή και άμεση κατάργηση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1101/15.07.05 επί της απόδοσης ΑΦΜ και των συναφών εγκυκλίων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει ότι “η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώριση των στοιχείων τους μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας”.
Πέραν του ότι ο εξαλβανισμός των ονομάτων μας προσβάλλει βάναυσα ως κοινότητα, οι εγκύκλιοι περί της εγγραφής σε μητρώα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλους τους ομογενείς στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και στην καθημερινότητά αυτών και των τέκνων τους. Μετά την εφαρμογή της απαράδεκτης εγκυκλίου παρατηρούνται τραγελαφικά φαινόμενα σε πολλούς ομογενείς. Στο ίδιο πρόσωπο συναντάμε: ΑΦΜ στα Ελληνικά, Βιβλιάριο Υγείας στα Αλβανικά, εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Κατάλογους στα Αλβανικά, δίπλωμα οδήγησης με επώνυμο στα Ελληνικά και όνομα στα Αλβανικά, Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο με όνομα/επώνυμο στα ελληνικά και όνομα πατρός/μητρός στα Αλβανικά ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω επιτρέπει η φαντασία σας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από προσφυγή συμπατριώτισσάς μας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή αποφάνθηκε (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2008, Αρ.Πρ.: Γ/ΕΞ/1673/01.04.2008) ότι η παραπάνω εγκύκλιος δεν είναι δεσμευτική επί των ομογενών και επίσης αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος περί δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης.
Προς ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σύνοψη του σκεπτικού της απόφασης:
Σύμφωνα με το άρ. 2 α' Ν. 2472/1997, νοούνται ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” “κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων”. Σύμφωνα δε με το άρ. 2 γ' Ν. 2472/1997, ως “υποκείμενο των δεδομένων” νοείται “το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (...)” Το όνομα (κύριο όνομα και επώνυμο) αποτελεί βασική πτυχή της προσωπικότητας και εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του ιδιωτικού βίου.
Επιπλέον, η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γράφει το όνομά του, αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρ. 5 παρ. 1 Σ σε συνδυασμό με το άρ. 2 παρ. 1 Σ) και το οποίο, βέβαια δεν είναι ανεπίδεκτο περιορισμών.  Περαιτέρω, η επιλογή του τρόπου γραφής του ονόματος αποτελεί επιπλέον έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρ. 9Α Σ.
Στην υπό εξέταση περίπτωση της εγγραφής στις ΔΟΥ, το όνομα των ομογενών αναγράφεται στο ΕΔΤΟ με δύο τρόπους, δηλαδή τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες. Η επιλογή, συνεπώς, του ενός από τους δύο -στην υπό εξέταση περίπτωση του ελληνικού τρόπου γραφής- δεν εγκυμονεί κινδύνους ως προς τη δυνατότητα ταυτοποίησης και τη μοναδικότητα του ΑΦΜ που έχει αποδοθεί από την ΔΟΥ. Η δε εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05, την οποία επικαλούνται οι ΔΟΥ, είναι ερμηνευτική, καθ' όσον δεν επικαλείται στο προοίμιό της οποιαδήποτε εξουσιοδοτική διάταξη ούτε προβλέπει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά απλώς παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ και συνεπώς δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν είναι δεσμευτική (βλ. ΣτΕ 2962/2001, 4237/1986).
Επιπλέον, η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από την εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ με την καταχώριση των στοιχείων αυτών με χαρακτήρες λατινικούς και όχι με χαρακτήρες της  επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, που είναι η ελληνική, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών φυσικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ με την καταχώριση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπ' αυτήν την έννοια, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 2472/1997.
Η δυσμενής αυτή διάκριση, η οποία δεν είναι ανεκτή από την ελληνική έννομη τάξη, μπορεί να αποφευχθεί με την καταχώριση των στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ από τις ΔΟΥ, με ελληνικούς χαρακτήρες.
Παρακαλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να μην αποδέχονται την αναγραφή των ονομάτων τους σε οιανδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου επικαλούμενοι την παραπάνω απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικούς Χαρακτήρα.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους Βουλευτές της Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών να επιληφθούν αρμοδίως όλων των ενεργειών για να σταματήσει άμεσα αυτός ο εξευτελισμός των Βορειοηπειρωτών σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, δίδοντάς μας το δικαίωμα να επιλέγουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε στη μητρική μας γλώσσα.

Μετά τιμής
εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

16 comments:

Φύμω.. :) είπε...

Μπράβο στον Άλκη που ειμαι σίγουρη πως είναι δική του δουλειά. Συγχαρητήρια πρόεδρε που κάνετε αυτό που ορίζει το καταστατικό του συλλόγου, υπερασπίζεστε δηλαδή τα δικαιώματα των συγχωριανών μας και δεν αρκείστε στους χορούς και στα πανηγυρια, ούτε αναλώνεστε σε άσκοπους παραγωντισμούς. Μπράβο..

Ανώνυμος είπε...

Mprabo sta paidia kai idiaitera ston proedro ton Alkh gia th swsth diekdikish twn dikaiwn mas.Einai enas nomos poy opios thelei ton teirei giati den einai ksekatharos gia mas kai prepei na ginei safhs.
A re Dervitsani patrida,den thelw na pw tipota yperboliko alla to ligotero pou mporw na pw einai pws ama theloume to exoume apodeiksei pws eimaste prwtoporoi stous agwnes.Xwrio me fwta opws exei pei kai mia psixi,th synexeia mono enas Derbitsiwths mporei na th grapsei.

Ανώνυμος είπε...

ΥΑ,ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
Ειμαστε τζιοβορια αλλα αν δεν ημασταν οι αλβανοι θα ειχαν περασει και την Κακαβια,αλλα οταν πρεπει ημαστε και στα γραμματα και στους αγωνες πρωτοι.

Ανώνυμος είπε...

den lew poly swsti i antidrash,phgaine me to EDTO se mia eforia kai pes ta afta tha se perasoun gia trello,phga kai ekana fasaria kai to mono pou katafera htan tipota,apla sygxhstika,sygkekrimena eixa paei perisy
perimena na parw thn ellhnikh taytothta gia na apallagw apo thn katastash ayth poy poly swsta perigrafoun pio panw.phgaine me osous nomous thes den katalabainoun!!!!!telos

"Κότες" ή "Γεράκια" είπε...

Όρε παλικάρια, θα μου πείτε ποτέ ήταν η πρώτη ή η τελευταία φορά που στα πάτρια εδάφη ζητήσαμε από την πολιτεία, της οποίας τα διαβατήρια κατέχουμε, την σωστή αναγραφή των ονομάτων μας στα δημοτολόγια!!!;;;
Το τόλμησε ποτέ κανείς!!!;;;
Από τη στιγμή που δεχόμαστε να αναγράφεται στα αλβανικά μας διαβατήρια το ονοματεπώνυμό μας αλβανοποιημένο δεν έχουμε δικαίωμα να το παίζουμε ελληναράδες στην Ελλάδα. Δεν έχει υποχρέωση κανένας Ελλαδίτης να ελληνοποιεί στοιχεία που βλέπει αναγραμμένα στο πιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης που υπάρχει στον κόσμο, το διαβατήριο.
Από τη στιγμή που ήμασταν και είμαστε "κότες" στην Αλβανία δεν έχουμε δικαίωμα "δια να ομιλούμε" στην Ελλάδα.
Αλήθεια η ΟΜΟΝΟΙΑ το ΚΕΑΔ το MEGA θα το θέσουν ποτέ το θέμα!!!;;;
Η ταυτότητά μας είναι η ψυχή μας και αυτήν την έχουμε πουλήσει στους ………… Αλβανούς …φτηνά πολύ φτηνά….

drakos είπε...

'Αρθρο 8: Αλλαγή ονόματος και επωνύμου
1. Στο άρθρο 90 του β.δ. της 5/8 Οκτωβρίου 1949 (ΦΕΚ 246 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 (ΦΕΚ 241 Α'), προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
'2. Προκειμένου περί α) Ελλήνων του εξωτερικού β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να εγκρίνει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή. τόσο του επωνύμου, όσο και του κυρίου ονόματος'.

Υπάρχει νόμος όπου ο ομογενής αλλοδαπός(ο Βορειοηπειρώτης εν προκειμένω)μπορεί να εξελληνίσει το ονοματεπώνυμό του.

Ανώνυμος είπε...

Το Θέμα της διπλής αναγραφής των ονομάτων μας στην Αλβανική Δημόσια Διοίκηση είναι γενικότερο, χρήζει σημαντικής επιστημονικής διερεύνησης και έχει πολλές πτυχές, καθώς και νομοθεσία που το προστατεύει από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δυστυχώς χρειάζεται επιστημονική διερεύνηση των κανόνων μετάφρασης των ονομάτων, τοπωνυμίων και ορολογίας, τεκμηριωμένης και κοινά αποδεκτής μεταξύ ΕΕ, Ελλάδας και Αλβανίας.

Με βάσει το Αλβανικό Δίκαιο ο καθένας έχει δικαίωμα με μία απλή αίτηση να αλλάξει το όνομά του κατά το δοκούν.

Το θέμα περιλαμβάνει όλες τις αναγνωρισμένες μειονότητες της Αλβανίας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πολυπλοκότητα επίλυσης του ζητήματος της γλώσσας και τις αλληλεξαρτήσεις του με το ζήτημα των Ελληνόβλαχων και των λεγόμενων "Μακεδόνων" της Αλβανίας.

Αν κάποιοι ΒΗτες και Ελλαδίτες επιστήμονες (φιλόλογοι ελληνικής και αλβανικής γλώσσας, νομικοί ελληνικού, αλβανικού και διεθνούς δικαίου), διατίθενται να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο για την προαναφερθείσα έρευνα, εμείς δεσμευόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τα έξοδά τους από ιδίους, ελληνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Και βέβαια έχουμε δικαίωμα να ομιλούμε και στις δύο χώρες, η Ευρωπαϊκή μας υπόσταση και επιστημονική κατάρτιση είναι προς όφελος των ιδίων των χωρών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Πορείας της Αλβανίας.

Όσον αφορά τις εφορίες έχει ήδη γίνει επίσημο διάβημα προς την Κεντρική Υπηρεσία Φορολογικού Μητρώου και με την συμπαράσταση όλων των πολιτικών της περιοχής ελπίζουμε σύντομα να προχωρήσουν σε κατάργηση της εγκυκλίου. Αν δεν γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ας πάμε οργανωμένα κατά εκατοντάδες στις Εφορίες της χώρας με αιτήσεις αλλαγής ονόματος ανά χείρας.

Ευχαριστούμε

aristera είπε...

"θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να επιληφθείτε όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για την μη εφαρμογή και άμεση κατάργηση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1101/15.07.05 επί της απόδοσης ΑΦΜ και των συναφών εγκυκλίων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες."

Σε ποιον απευθυνεται η παρακληση; Ποιος ειναι ο αποδεκτης;

"Πέραν του ότι ο εξαλβανισμός των ονομάτων μας προσβάλλει βάναυσα ως κοινότητα, οι εγκύκλιοι περί της εγγραφής σε μητρώα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλους τους ομογενείς στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και στην καθημερινότητά αυτών και των τέκνων τους"

Οπως πολυ σωστα επισημαινει και ενας αλλος αναγνωστης η αλβανοποιηση γινεται απο την Αλβανια και οχι απο την Ελλαδα. Οι ελληνικες αρχες κανουν το αυτονοητο, δε μπορει ο Dhimitraq να γινει Δημητριος!
Οντως δημιουργουν πολλα προβληματα στους συμπατριωτες μας. Οταν δεν εχεις πει απο που καταγεσαι γιατι εισαι κοτα και δεν εχεις τη δυναμη να αντιμετωπσεις τον καθε κομπλεξικο, τρως μεγαλη πικρα οταν αποκαλυφθει η ταυτοτητα. Γιατι εκτος απο αλβανο θα σε πουν και ψευτη.

Ανώνυμος είπε...

Βρε παιδιά, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Οι ελληνικές ΔΥ αντιγράφουν το όνομά σας από το διαβατήριό σας. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Αν λοιπόν έχετε αλβανικό διαβατήριο, τότε αντιγράφουν το ονοματεπώνυμο από εκεί, όπου φαντάζομαι ότι είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Αν πάλι κάποιοι έχετε πάρει ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα, τότε οι ΔΥ αντιγράφουν ελληνικά.

Οι ελληνικές ΔΥ δεν έχουν κανέναν λόγο, ούτε μπορούν να κάνουν διακρίσεις.

Ανώνυμος είπε...

Μας διακατέχει απίστευτη μιζέρια!

Οι ελληνικές αρχές αντιγράφουν το αλβανικό κομμάτι της ροζ ταυτότητας και δεν έχουν σχέση με διαβατήρια κτλ. Αυτό το τμήμα έχει μεταφραστεί, ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από όλες τις αρμόδιες αρχές: προξενεία, αστυνομία, πιστοποιημένους μεταφραστές, δικηγόρους κτλ.
Το ίδιο χαρτί χρησιμοποιείται για την έκδοση της ελληνικής μας ταυτότητας μετά την πολιτογράφηση!

Η απόφαση της αρμόδιας αρχής λέει ότι έχεις κάθε δικαίωμα να ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ να αντιγράψουν το ελληνικό τμήμα της ταυτότητας (όνομα επώνυμο) και μπράβο στην συμπατριώτισσά μας που έκανε μήνυση.

Έλεος με τους αυτονόητους Αλβανισμούς της σκέψης μερικών! Αν κάποιου του αρέσει να τον γράφουν αλβανικά, είναι επίσης δημοκρατική επιλογή του! Δημοκρατία έχουμε!

drakos είπε...

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΑΨΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!
ΕΛΕΟΣ πεστε στους Δερβιτσιώτες οτι ΜΠΟΡΟΥΝ να εξελληνίσουν το όνομα τους!
ΝΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Egkyklioi/egyklios_74894_30122010.pdf

V. Στον τομέα που αφορά στις “αρμοδιότητες αστικής κατάστασης” ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρώνυμου
και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι
αγνώστων γονέων (άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 26).
2. Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων
ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 94 παρ.6 αριθ. 27).
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ θεωρούνται νομικώς οι ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε Δρακο, ξυπνα!
Μιλαμε για οσους δεν εχουν ελληνικη υπηκοοτητα.

Ανώνυμος είπε...

Δράκε είσαι εκτός θέματος, μιλάς για άσχετα ζητήματα, και πετάς πράγματα αποπροσανατολιστικά ως πυροτεχνήματα αριστερά δεξιά, όπως πάντα κάνατε εσείς οι "φιλόσοφοι" του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος.
Στείλε άρθρο στο Όραμα να γίνετε πολλοί.
Είχατε 2 δεκαετίες ευκαιρία να κάνετε κάτι ως Ελλαδίτες-πατριώτες, τώρα καθίστε στον καναπέ και απολαύστε "μπάλα", αφού εσείς δεν μπορέσατε να μας ανεβάσετε ούτε Β' Εθνική!
Καλή θέαση!

drakos είπε...

Το ΕΔΤΟ είναι μια Ελληνική πατέντα που τα στοιχεία του βασίζονται στο Αλβανικό διαβατήριο.Εαν το διαβατήριο γράφει MILTO NAKO με το γράμμα του νόμου πρέπει να εγγραφεί ο κάτοχος του ως ΜΙΛΤΟ ΝΑΚΟ μέχρις αποκτήσεως Ελληνικής ταυτότητας οπου μπορεί να το αποδώσει στο σωστό ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΚΟΣ.Οποιαδήποτε άλλη τακτική κατα την άποψη μου οδηγεί σε μπάχαλο.

Ανώνυμος είπε...

είστε όλοι ότι να ναι. Η έγγραφη διαμαρτυρία του συλλόγου αναφέρεται στην εγγυκλιο του Ρεγκούζα που λέει πως όταν πας στην εφορία ή στο ΙΚΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δεν γραφουν το ονοματεπώνυμό σου στα Ελληνικά αλλά με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου. είναι σαν να μην υπάρχει το ΕΔΤΟ. Οσον αφορά τον εξαλβανισμό των ονομάτων μας ευθυνόμαστε εμείς κατα βάση. Όταν πας στο Υπουργείο Εξωτερικών να μεταφράσεις τα πιστοποιητικά σου, συμπληρωνεις ενα χαρτί που γραφεις τη μεταφραση των ονομάτων σωστά. Και στα μεταφράζουν σωστά. Δημιουργείται βέβαια το παράδοξο στο ΕΔΤΟ να ειναι αλλιώς το Ελληνικο ονομα και αλλιώς στα λατινικά. Αυτό φυσικά διορθώνεται οταν παρεις ταυτοτητα αφού γινεται ακριβης μεταφραση στα λατινικα αυτου που γραφει στα ελληνικά. Αν θελουμε δηλαδή να διατηρήσουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα σωστά τα ονόματα μας, ας τα μεταφραζουμε σωστά, δεν μας εμποδίζει κανείς. Η αλλαγη των ονομάτων μας στην Αλβανία ειναι κατι που σταδιακα πρεπει να γινει αλλα εμπεριέχει εναν κινδυνο ειδικα οταν εχεις να κανεις με τιτλους ιδιοκτησίας , περιουσιακα κλπ...

Ανώνυμος είπε...

απ τη στιγμη που το εδτο ειναι πατεντα της ελλαδος θα μπορουσε καλιστα να το εγραφε κανονικα τονομα μας,απλα τα πραγματα,εμενα με λενε αλεξανδρο κ στην ταυτοτητα γραφει σταγγλικα alexander,αντε βγαλε ακρη τωρα

Δημοσίευση σχολίου