Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Γνωρίζετε ότι ........Η Σύμβαση Πλαίσιο, οι εκπρόσωποι της ΕΕΜ και οι εκλογές

Για τη Σύμβαση Πλαίσιο
… Η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το «ευαγγέλιο» για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων της Ευρώπης?
Εφόσον επικυρωθεί η Σύμβαση από τα κοινοβούλιο των κρατών μελών, αποτελεί νόμο του κράτους?  Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν την επικύρωσαν (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) θεωρώντας την αρκετά «προχωρημένη» ή δεν προβλέπει κάποιες ιδιαιτερότητες?   
... Η Αλβανία επικύρωσε την Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Μειονοτήτων με απόφαση του Αλβανικού Κοινοβουλίου αρ. 8496 ημ. 3.6.1999 και από τότε αποτελεί νόμο του κράτους?

... Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της Σύμβασης, σε περιοχές που πλειοψηφεί η μειονότητα ή έχει σημαντικό ποσοστό, επιτρέπετε η χρήση της μειονοτικής γλώσσας στις διοικητικές αρχές - εφόσον το απαιτήσουν φυσικά οι εκπρόσωποι της μειονότητας?
… Σε καμία από τις 8 αναγνωρισμένες επαρχίας στον χώρο της ΕΕΜ όπου το ποσοστό των ελλήνων είναι 90% δεν γίνεται χρήση της ελληνικής γλώσσας στα επίσημα έγγραφα?
... Το άρθρο 11.3 αυτού του νόμου προβλέπει ώστε οι πινακίδες των δρόμων να αναγράφονται και στη μειονοτική γλώσσα?
… Σε ελάχιστα χωριά της Δρόπολης, οι πινακίδες των δρόμων αναγράφονται και στα ελληνικά ενώ σε άλλες περιοχές (αναγνωρισμένες και μη) δεν υπάρχει ίχνος ελληνικών γραμμάτων?
... Το άρθρο 15 αυτού του νόμου, δεσμεύει το αλβανικό κράτος για την ποσόστωση στις δημόσιες υπηρεσίες με προσωπικό από τις μειονότητες,  στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή , κυρίως στις μειονοτικές περιοχές ?
… Ο έλεγχος ποσόστωσης στην τοπική και κεντρική εξουσία δεν έγινε ποτέ ?
... Το άρθρο 16 αυτού του νόμου απαγορεύει την αλλοίωση – μετακίνηση πληθυσμού στις μειονοτικές περιοχές?
… Η αλλοίωση του πληθυσμού στον χώρο της ΕΕΜ τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα παράλια, ήταν βίαιη και ότι αυτό το θέμα δεν τέθηκε ποτέ από κάποιο πολιτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Μειονότητας ?

Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕΜ
… Η οργάνωση της «Ομόνοια» ιδρύθηκε από ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιων διανοουμένων βορειοηπειρωτών τον Ιανουάριο του 1991 για να εκπροσωπήσει την ΕΕΕΜ και ότι μετά από ένα χρόνο τέθηκε εκτός νόμου?
… Τα μέλη της οργάνωσης «Ομόνοια» είναι μόνον Ελληνικής καταγωγής ?
… Το κόμμα P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. (Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ) ιδρύθηκε το 1992 από την «Ομόνοια» και ότι τα όργανα του ήταν τυπικά γιατί στην ουσία διοικούνταν από την Ομόνοια (ενώ τώρα μάλλον συμβαίνει το αντίθετο)?
… Στο P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. μπορούσαν και μπορούν να γίνουν μέλη όλοι οι αλβανοί πολίτες και ότι προσεγγίστηκαν από την αρχή οι κοινότητες των Σκοπιανών, Μαυροβουνίων, Ρόμα κλπ ?
… Το κόμμα M.E.G.A. - Ε.Ε.Μ.Μ. ( Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον ) ιδρύθηκε το 2010 και ότι μέλη του μπορούν να είναι μόνον πολίτες της Αλβανίας με ελληνική καταγωγή?
… Το κόμμα P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. (που υποτίθεται εκπροσωπεί τις μειονότητες στην Αλβανία) έχει ιστοσελίδα μόνο στην αλβανική γλώσσα(
www.pbdnj.com ?
… Το νεοϊδρυθέν κόμμα M.E.G.A. - Ε.Ε.Μ.Μ. . έχει ιστοσελίδα σε τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Αλβανικά και Αγγλικά
www.mega-eemm.com ?
… Οι μόνες ελληνικές σημαίες που κυματίζουν σε δημόσιο χώρο στους Αγίους Σαράντα που είναι η έδρα της Ομόνοιας και του ΕΕΜΜ είναι σε ένα ξενοδοχείο και σε ένα φροντιστήριο, ενώ στα κεντρικά γραφεία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και του νέου κόμματος δεν υπάρχει κανένα ελληνικό διακριτικό?  
…Τα κεντρικά γραφεία του ΕΕΜΜ είναι στον 4ο όροφο μιας πολυκατοικίας ενώ στην είσοδο των ιδιόκτητων γραφείων της Ομόνοιας υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων?


Εκλογές και αποτελέσματα
… Στις 8 αναγνωρισμένες ως Ελληνικές Επαρχίες οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι 51.437. Από αυτούς οι 31.191 είναι στους  νόμους Αγ. Σαράντα και Δελβiνου ( Επ. Φοινίκη 5.271, Επ. Μεσοποτάμου 5.078, Επ. Αλύκου 7.071, Επ. Δίβρης 5.405, Επ. Λιβαδειάς 8.386) και στον νόμο Αργυροκάστρου 20.246 (Επ. Άνω Δρόπολης 9.623, Επ. Κάτω Δρόπολης 7.918 Πωγώνι 2.705) ?
… Σε αυτές τις επαρχίες, στις βουλευτικές εκλογές του 2009 ψήφισαν 7.140 για τους νόμους Αγ. Σαράντα και Δελβiνου ( Επ. Φοινίκη 1.144, Επ. Μεσοποτάμου 1.238, Επ. Αλύκου 1.433, Επ. Δίβρης 1.155, Επ. Λιβαδειάς 2.170) και στον νομό Αργυροκάστρου 4.543 (Επ. Άνω Δρόπολις 2.062, Επ. Κάτω Δρόπολις 2.481) ?
… Η εκλογικός νόμους του 2009 που θα ισχύσει και το 2013 «αναγκάζει» τα μικρά κόμματα σε συμμαχία αφού αν κατεβούν μόνα τους στις εκλογές χρειάζονται σχεδόν τους διπλάσιους ψήφους για κάθε έδρα που διεκδικούν?
… Οι ψήφοι που απαιτούνται στην ανεξάρτητη κάθοδο (χωρίς συμμαχία) για την εκλογή της έδρας είναι 8.000 για την Περιφέρεια Αυλώνας, 10.000 Περιφέρεια Αργυροκάστρου, 11.000 Περιφέρεια Κορυτσάς ?
… Βάση των αποτελεσμάτων του 2009, τα μικρά κόμματα όπως το P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. και M.E.G.A. - Ε.Ε.Μ.Μ , για την εκλογή μιας έδρας χρειάζονται  για την Περιφέρεια Αυλώνας πάνω από 4.500 ψήφους, 5.000-6.000  για την Περιφέρεια Αργυροκάστρου και πάνω από 4.500 για την Περιφέρεια Κορυτσάς ? 

...Τα νούμερα μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την συμμαχία και τα ποσοστά των άλλων μικρών κομμάτων?
… Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 το κόμμα P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. έλαβε 6.068 ψήφους στην Περιφέρεια Αυλώνας, 2.280 ψήφους στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου και 2.273 ψήφους στην Περιφέρεια Κορυτσάς ?
… Στις τοπικές εκλογές του 2011 το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τα αδερφά κόμματα στην Αλβανία ΚΕΑΔ και P.S ( Σοσιαλιστικό κόμμα ) με την δωρεάν μεταφορά περίπου 10.000 ψηφοφόρων και άλλα μέσα?
… Στις τοπικές εκλογές του 2011 το κόμμα P.B.D.NJ - Κ.Ε.Α.Δ. για τα δημοτικά συμβούλια έλαβε 5.487 ψήφους στην Περιφέρεια Αυλώνας και 2.572 στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου ενώ το κόμμα M.E.G.A. - Ε.Ε.Μ.Μ έλαβε 3.722 ψήφους στην Περιφέρεια Αυλώνας και 1.254 στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου ?
… Στην περιφέρεια Αυλώνας είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δηλαδή να βγάλουν και τα δύο κόμματα βουλευτή, να βγάλει το ένα ή να μη βγάλει και κανένα?
… Με μια καλή συμμετοχή σαν και αυτή των τοπικών εκλογών και ένωση των δύο δυνάμεων, βγαίνει και η έδρα του Αργυροκάστρου?
Στην Κορυτσά, η θριαμβευτική εκλογή της έδρας και η πανωλεθρία δεν απέχουν και πολύ …?

Με πληροφορίες από Νομικό Γραφείο

10 comments:

Ανώνυμος είπε...

Φίλε βορειοηπειρώτη τα ερωτήματα σου πολλά. Εγώ θα σου απαντήσω στο ένα και μόνο που σχετίζεται με το ποιες χώρες υπέγραψαν την σύμβαση πλαίσιο. Όπως αναφέρεις η Ελλάδα δεν την υπέγραψε που σημαίνει ότι δεν μας αναγνωρίζει και ως Έλληνες. Και δεν χρειάζεται να σχολιάσω περετέρω καθώς το γεγονός επιβεβαιώνεται από την αφαίρεση των συντάξεων του ΟΓΑ που αναμένεται. Και το πρώτο βήμα έγινε. Ας πάει κάποιος ενήλικας να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας της ανασφάλιστης συζύγου του. Θα του αλλάξουν και το δικό του από δια βίου ζωής μόνο για το 2013. Κοιτάζουν την ταυτότητα και σου απαντούν ότι "είσαι ομογενής". Τι σημαίνει αυτό;Ότι και η ταυτότητα για μας δεν έχει καμιά αξία. Τότε τι να περιμένουμε από τους Αλβανούς όταν η Ελληνική Κυβέρνηση μας σφαγιάζει τους υπερήλικες;Δύσκολη η απάντηση γιατί η Ελληνική Κυβέρνηση πριν αποφασίσει έχει βεβαιωθεί ότι από εμάς, διαιρεμένοι όσο ποτέ και χωρίς πολιτική εκπροσώπηση, ούτε υπήρχε και ούτε υπάρχει δυναμική μεν αλλά δικαιολογημένη αντίδραση.

Ανώνυμος είπε...

Εμείς τα γνωρίζουμε, οι εκπρόσωποι μας τι κάνουν είναι το ζητούμενο!

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα αγαπητέ βορειοηπειρώτη. Μας ενημερώνεις πολύ αργά. Ούτε γραφεία και ούτε ελληνική σημαία έχουν οι "πατριώτες μας" του Ντούλε και του Μπολάνου. Από τι γνωρίζω μόνο ένας τσάμης έχει υψώσει ελληνική σημαία στο ξενοδοχείο του. Και αυτός σκεύτεται εμπορικά και καλά κάνει. Αλλά που είναι οι δικοί μας που κόπτονται για τον ελληνισμό τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αν τους ρωτήσεις θα πούν θεν είχαμε λεφτά. Από τι διαβάζω, μόνο το κόμμα της ΕΕΜ και ο Κίτσος σκέυτονται ελληνικά.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ γνωρίζω πολλά μέλη της ηγεσίας της Ομόνοιας, του ΚΕΑΔ και του MEGA που έχουν επιχειρήσεις ή εταιρείες. Πείτε μου έναν που έχει την ελληνική σημαία στο μαγαζί του, στο ξενοδοχείο του ή ...

Ανώνυμος είπε...

Ψάχνοντας στα αρχεία μας, βρήκαμε μια ομηλία που κράτησε στις 10 Δεκεμβρίου 2008, στα πλαίσια της Διεθνής Μέρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ο Μιχάλης Νάτσιος, μέλος του Προεδρείου της Ομόνοιας και Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας τότε. Την αναδημοσιεύουμε, αυτούσια και χωρίς μετάφραση.

Perfaqesimi i minoriteve i rezikuar dhe disa aspekte te moszbatimit te Konventes Kuader te Keshillit te Evropes per Mbrojtejn e Minoriteteve Etnike
Nga Mihal Naco
Anetar i Kryesise se OMONOIAS

Ne veprimtarine per diten e minoriteteve te zhvilluar para dy vjetesh ne po keto ambjente deputeti i OMONIAS, z. Spiro Peci, ne qofte se na kujtohet te gjitheve, mbajti nje kumtese qe ngjalli interes te vecante. Duke tentuar te paraqese nje tablo sinoptike te perfaqesimit politik te minoriteteve etnike ne disa vende, prezantoi pervoja analoge te perfaqesimit direkt te tyre ne legjislativ, me modelin e vendeve te lira ne parlamentet respektive per minoritetet. Natyrisht kumtesa ngjalli interes dhe debat dhe nga shume pjesemarres u shpreh mendimi se ne kushtet e vendit tone ku institucioni i votes se lire ka qene gjithmone i paragjykuar, perfaqesimi direkt mund te qe nje zgjidhje e kenaqshme qe do te afirmonte edhe seriozitetin edhe sinqeritetin e shtetit, por edhe do te shpetonte vete minoritetet nga aventurat elektorale qe zhvillohen ne kushte dhe standarte krejtesisht te pabarabarta midis shumices dhe pakicave ne vendin tone.
U vendos para dy vjetesh qe te mblidheshin perfaqesuesit e minoriteteve per te koordinuar aksionin e tyre politik per te sensibilizuar opinionin publik dhe ate politik per zbatimin e ketij standarti perfaqesimi (te vendeve te lira per minoritetet ne parlament) dhe modalitetet per kete perfaqesim. Por cdo gje mbeti ne kete salle. Aksioni politik i minoriteteve mbeti ne leter dhe ne nje debat tavoline. Dhe vijme sot ne nje situate bllokuese dhe te rrezikshme per perfaqesimin e minoriteteve ku kodi elektoral qe u votua ne Parlament (qe u rikthye nga Presidenti, por qe nuk ka ngjasa te ndryshoje ne thelbin e vet) eshte diskriminues per pakicat. Klasa politike dominante, me sa duket ka vendosur te laje duart me pakicat (qofshin keto minoritete etnike apo parti politike te “vogla”). Perjashtimi i tyre nga procesi i administrimit te votes ne nje kohe qe ne Shqiperi besimi ne votimet e lira eshte i lekundur i ve minoritete perballe meshires “kristiane” te shumices.
Ka nje koncept per te drejtat e minoriteteve qe ne vija te pergjithshme thote se “minoritetet kane aq te drejta sa meritojne”. Po ta zberthejme kete sentence do te thote se minoritetet ne qofte se te drejtat e tyre do ti lene ne sinqeritetin dhe seriozitetin e cdo shumice, atehere, me falni per konstatimin, bejne gjume te rende. Sepse shumicat synojne pushtetin qe do ta ushtrojne ne vazhdim duke iu shmangur detyrimeve qe kane ndaj minoriteteve edhe ne rastin qe votojne ligje pro tyre apo kur nenshkruajne konventa pro tyre. Sepse, pas votimit te ligjeve apo nenshkrimit te konventave ato mund fshihen pas nje fasade te bukur, ne nje kohe qe prapa kesaj fasade te drejtat e minoriteteve mund ti shkelin cdo dite. Pa perfaqesimin autentik te minoriteteve ne legjislativ, shumicat e kane me te lehte te manipulojne. Pasi kane shmangur me pare zerin qe do te shpalose para komunitetetit publik kombetar dhe nderkombetar shkeljen e te drejtave te minoriteteve.
Ne nje perpjekje per te zbardhur faktin se sa larg jane firmat e hedhura ne konventat per mbrojtjen e minoriteteve nga realitetet do tu referohem zbatimit te vetem kater neneve te Konventes Kuader me shembuj nga MEG, te cilit i perkas:

Ανώνυμος είπε...

Neni 12
1.Palët, kur është e përshtatshme, do të marrin masa në fushën e arsimit dhe studimeve për të nxitur njohjen e kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të pakicave kombëtare të tyre dhe të shumicës.
2.Në këtë kuadër, Palët do të sigurojnë ndër të tjera mundësi të përshtatshme për kualifikimin e mësuesve dhe pajisjen me tekste shkollore, dhe të lehtësojnë kontaktet ndërmjet studentëve dhe mësuesve të komuniteteve të ndryshme.
3.Palët angazhohen të nxisin mundësi të barabarta për ndjekjen e arsimit në të gjitha nivelet për personat që i përkasin pakicave kombëtare
1.Detyrimi i shtetit për të marrë dhe zbatuar masa në fushën e arsimit dhe studimeve, për të nxitur njohjen e kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të pakicave shpesh shihet si angari dhe në implementim lë shumë për të dëshiruar. Duke lënë mënjanë garancitë kushtetuese qe shteti i përmend shpesh për të treguar angazhimin e vet, në aspektin e përgatitjes dhe votimit të akteve nënligjore qe mund të mbrojnë pakicën nga arbitraritetet e shumicës janë bërë shumë pak gjëra. Kështu, kultura e Minoritetit Etnik Grek nuk gjen pasqyrim në mjetet e komunikimit masiv publik. Shteti jo vetëm qe nuk merr masa për këtë, por KRTSH bën edhe një hap më tutje duke mbyllur amplifikatorët televizivë në zonat e Jugut gjoja në emër të cenimit të konkurrencës në këtë fushë. Edhe detyrimin e vet kushtetues nuk e përfill edhe pengesa për nismat e pushtetit lokal për mbushjen e boshllëkut nxjerr. Në qoftë se shteti to ti përmbushte detyrimet e veta, vetëm atëherë do të përligjej veprimi për heqjen arbitrare të antenave të amplifikatorëve televizive në Jug ku banon Minoriteti Etnik Grek do të shihej si përpjekje serioze e shtetit për të venë rregull në konkurrencën televizive. Duhet shënuar se në raportin e fundit të Qeverisë Shqiptare instalimi i këtyre amplifikatorëve është përmendur për të përligjur angazhimin e shtetit për masa në favor të zhvillimit kulturor të Minoritetit Etnik Grek.

Ανώνυμος είπε...

Për sa i përket besimit fetar të pakicave nuk vihet re diskriminim verbal, por ekzistojnë më dhjetëra raste të vjedhjes dhe shkatërrimit të objekteve të kultit orthodhoks dhe në asnjë rast organet kompetente kanë venë përpara përgjegjësisë ose kanë zbuluar autorët.
Ndërsa nuk zhvillohet mësimi i historisë dhe i gjeografisë së Greqisë me gjithë premtimet e njëpasnjëshme, nga ana tjetër në tekstet e historisë dhe të gjeografisë shqiptare ka referime qe fyejnë dinjitetin kombëtar të Minoritetit Etnik Grek dhe nuk është hedhur asnjë hap për pastrimin e këtyre teksteve nga këto referime. Komisioni i përbashkët për hartimin e teksteve qe është reklamuar herë pas here nuk ka funksionuar ose ka funksionuar në letra. Një shembull shumë i mirë për tu zbatuar edhe në Shqipëri do të ishte ai i Gjermanisë dhe i Francës qe në shkollat e tyre studiojnë të njëjtin libër historie. Tekstet Njohuri për Historinë e popullit Grek dhe Gjuha Greke në shkollën e mesme nuk janë botuar, megjithëse përmenden në raportin e Qeverisë Shqiptare.
2.Edhe kualifikimi i mësuesve minoritarë kohet e fundit nuk ka përbërë prioritet të Ministrisë së Arsimit dhe nuk është zbatuar asnjë program kualifikimi në bashkëpunim me palën greke. Alarmant është problemi i teksteve për shkollat e Minoritetit Etnik Grek. Me justifikim koston e lartë të botimit, 28 tituj librash shkollorë për klasat 1- 8 (pa futur këtu ato të klasës së nentë) presin këtu e katër vjet të botohen, megjithëse janë të përkthyera dhe të redaktuara. Kjo ka sjellë si rrjedhim qe në shollat e Minoritetit Etnik Grek lendet mësimore të zhvillohen me shënime të përkthyera nga vetë mësuesit qe nuk garanton as cilësi dhe as efektivitet mësimor. Shteti, në rastin e librave shkollore, duhet ta ndjejë më mirë detyrimin kushtetues për arsim publik dhe falas dhe të mos nxjerrë si justifikim koston financiare.
3.Me gjithë kërkesat e njëpasnjëshme për shtimin e orëve të mësimit të gjuhës greke në shkollat e mesme të përgjithshme aty ku ekziston interesim dhe ka kërkesa, kjo gjuhë zhvillohet vetëm në dy klasat e para të shkollës së mesme. Gjithashtu, gjuha greke nuk është futur si gjuhë e dytë apo e tretë fakultative nëpër shkolla, ndërsa një status të tillë e gëzon gjuha italiane, në një kohë qe në Shqipëri nuk ka minoritet italian.

Ανώνυμος είπε...

Neni 13
1.Në kuadrin e sistemeve të tyre arsimore, Palët do të njohin se personat që i përkasin një pakice kombëtare kanë të drejtë të ndërtojnë dhe drejtojnë institucionet e tyre arsimore dhe kualifikuese private.
2.Ushtrimi i kësaj të drejte nuk do të sjellë ndonjë detyrim financiar për Palët.

Në vend qe shteti ta nxisë dhe ta mbështesë këtë politikë të ndërtimit dhe të drejtimit të institucioneve arsimore dhe kualifikuese private, nxjerr lloj – lloj pengesash, duke pasur si flamur mos ekzistencën e kombësisë në regjistrat e gjendjes civile qe në fund të fundit lidhet me vendime dhe veprime arbitrare të regjimit totalitar qe shteti e ka parë të udhës të mos e korrigjojë. Ky pretendim i Qeverisë do të kishte bazë logjike në qoftë se në Shqipëri do të bëhej qoftë edhe një herë një regjistrim i përgjithshëm i popullsisë në kushtet e demokracisë dhe qe nuk do të kontestohej nga Minoriteti Etnik Grek. Dihet se pseudo regjistrimi i viti 2001 u bojkotua nga OMONIA sepse nuk respektonte standardet (nuk përfshinte pyetje për kombësinë, gjuhën dhe besimin).
Neni 14
1.Palët angazhohen të njohin se çdo person që i përket një pakice kombëtare ka të drejtën të mësojë gjuhën e tij/saj të pakicës.
2. Në zonat ku personat që i përkasin pakicave kombëtare banojnë tradicionalisht apo në numër thelbësor, në se ka një kërkesë të mjaftueshme, Palët do të përpiqen të sigurojnë, për aq sa është e mundur, dhe në kuadrin e sistemeve të tyre arsimore, që personat që i përkasin këtyre pakicave të kenë mundësi të përshtatshme për të mësuar gjuhën e pakicës apo për të marrë mësime në këtë gjuhë.
3.Paragrafi 2 i këtij neni do të zbatohet pa cënuar mësimin e gjuhës zyrtare apo mësimin në këtë gjuhë
E drejta e mësimit të gjuhës amtare të Minoritetit Etnik Grek duket se gjen rrugën e zgjidhjes me VKM Nr.399 të datës 22.08.1994 «Për arsimin 8-vjeçar në gjuhën amtare të personave të pakicave», por në praktikë nuk ndodh kështu. Pse. Sepse megjithëse plotësohen kushtet për të hapur klasa në gjuhën greke (kërkesa e mjaftueshme e banorëve), institucionet arsimore qe duhet të urdhërojnë hapjen e shkollave nxjerrin si pretekst mosshënimin e kombësisë se tyre në regjistrat e gjendjes civile. Kështu ndodhi në rastin e prindërve të nxënësve të Himarës ose të Përmetit. Raporti i Qeverisë e quan të zgjidhur këtë problem me hapjen e shkollave private ku bëhen edhe disa orë gjuhë greke si në Korçë ose në Himarë. Këto shkolla private nuk duhen konsideruar si përmbushje e detyrimit të shtetit, por si një manovër eklektike për të qetësuar opinionin publik vendas dhe bashkësinë ndërkombëtare se në drejtim të shkollimit të MEG në gjuhën e vet amtare është bërë progres. Këto shkolla private funksionojnë në bazë të ligjit për shkollat private dhe janë investim i vetë komuniteteve. Ndryshe ka ndodhur me shkollat private në gjuhën turke (nuk është gjuhë qe flitet nga ndonjë minoritet në Shqipëri) ku në dispozicion të tyre janë venë sipërfaqe trualli dhe ndërtesa shtetërore (ish godina publike).
Në raport thuhet se në Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencë u krijua seksion i veçantë për të ndjekur problemet në fushën e arsimimit të minoriteteve gjë qe nuk qëndron ose nuk e dinë dhe nuk kanë parë efektet anëtaret e Minoritetit Etnik Grek.
Në tre nënprefekturat e jugut të vendit ku funksionojnë shkollat në gjuhën greke drejtorët e Drejtorive Arsimore nuk janë në asnjë rast përfaqeshe të MEG në një kohë qe minoritarët grekë janë shquar dhe shquhen si arsimdashës dhe kuadro cilësorë në këtë fushë.

Ανώνυμος είπε...

Neni 15
Palët do të krijojnë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen aktive të personave që i përkasin pakicave kombëtare në jetën kulturore, shoqërore dhe ekonomike dhe në çështjet publike, veçanërisht për ato që ndikojnë mbi ta.
Shpesh pjesëmarrja e Minoritetit Etnik Grek në jetën publike justifikohet me mbajtjen e portofolit ministror nga ana e PBDNJ-së. Është e vërtetë qe një portofol ministror mund të kontribuojë në një farë mase në pjesëmarrjen aktive të minoritarëve në jetën publike, por kjo nuk e konsideron të përmbushur detyrimin e shtetit. Në shumë sektorë të jetës publike minoritarët grekë mungojnë ose numërohen në gishtat e njërës dorë. Përmendim policinë, gjykatat, ushtrinë etj. Këtë problem OMONIA (Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek) e ka ngritur herë pas here, ndërsa reagimi i shtetit ka qenë nga fragmentar deri në indiferent.
Komiteti i Minoriteteve shihet nga Qeveria më shumë si aleat i saj se sa i inkubatori i mendimit dhe propozimeve për nxjerrjen e akteve nënligjore dhe implementimin e tyre në praktikë. Nuk është konsoliduar si institucion dhe nuk ka hapur degë në zonat ku ka më shumë përqendrim të anëtarëve të Minoritetit Etnik Grek.
Është për tu përmendur se në Parlamentin Shqiptar ekzistonte Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe të Minoriteteve, qe drejtohej nga deputetë të PBDNJ-së dhe qe në raportin e kaluar të Qeverisë Shqiptare përmendej si një gjë pozitive. Sot ky Komitet (pasi është raportuar në raportin e kaluar) u pa e udhës qe të mos ekzistojë, në një kohë qe proceset e integrimit problemet e respektimit te të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve i shohin si standarde prioritare.
Vihet re se hapa të shtetit në drejtim të respektimit të minoriteteve qe në raportin e fundit të Qeverisë Shqiptare konsideroheshin si pozitive dhe si arritje, janë anuluar në vazhdim. Një rast i tillë është edhe përfaqësimi i minoritetit në KRTSH. Ndërsa në periudhën 1997-2001 kishte përfaqësim, sot kjo nuk garantohet as me ligjin e ndryshuar të KRTSH dhe as në praktikë. Kjo ka çuar edhe në cilësinë (disa herë kemi diskriminim kombëtar) e dobët mediatike kur pasqyrohen probleme qe lidhen me MEG dhe nuk kemi pasur asnjë masë ndaj këtyre mediave qe nxisin diskriminim dhe urrejtje nga organi monitorues qe është KRTSH.
Edhe financimet për zhvillimin e kulturës dhe ruajtjen e identitetit, si dhe për mjetet e informimit (gazetat, revistat) në buxhetin e viti 2007 nuk janë realizuar.
Pjesëmarrja e anëtarëve të MEG në jetën ekonomike nuk është favorizuar, përkundrazi shteti quan si arritje të vetën arritjet e biznesmenëve ambiciozë – anëtarë të MEG duke respektuar rregullat e ekonomisë së tregut dhe detyrimet taksapaguese dhe tatimore.
Përmendet në raportin e Qeverisë Shqiptare se Memorandumi i Mirëkuptimit është firmosur nga të zgjedhurit vendorë të MEG në Gjirokastër dhe Sarandë, gjë qe nuk qëndron. Përfaqësuesit e emëruar të Qeverisë në prefektura dhe nënprefektura nuk janë edhe si rregull përfaqësues të zgjedhur të MEG.

Ανώνυμος είπε...

Neni 16
Palët nuk do të ndërmarrin masa që ndryshojnë përbërjen e popullsisë në zonat e banuara nga personat që u përkasin pakicave kombëtare dhe synojnë në kufizimin e të drejtave e lirive që burojnë nga parimet e parashikuara në këtë Konventë kuadër.

Për sa i përket këtij neni ku thuhet se palët nuk do të ndërmarrin masa që ndryshojnë përbërjen e popullsisë në zonat e banuara nga personat qe u përkasin pakicave kombëtare në Shqipëri ndiqen standarde të ndryshme. Ndërsa nuk po merret asnjë masë për ndryshimet demografike në zonën e Berdeneshit (Komuna Aliko) dhe Xarrë – Mursi qe të parandalojë vendosjen e banorëve të ardhur nga krahina të tjera (këtu nuk zbatohet politika e mosndryshimeve demografike), nga ana tjetër vihet në shënjestër Bashkia e Himarës (qe zbaton politikën e mosndryshimeve demografike) e cila zbaton edhe ligjet edhe detyrimet qe rrjedhin nga Konventa Kuadër e Këshillit të Evropës për Minoritetet Etnike ku Shqipëria është palë, pra qe përbën automatikisht edhe ligj shqiptar.

Del qarte, pra, se kush ka interes te shmange minoritetet nga perfaqesimi autentik ne legjislativ. Del qarte imperativi qe shtrohet para nesh per te koordinuar sa s’eshte vone perpjekjen tone politike per te ndalur kete fenomen te rrezikshem.

Δημοσίευση σχολίου