Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ευχαριστήριο «Ομόνοιας» προς το Υπουργείο Εσωτερικών της ΕλλάδοςΑνακοίνωση τύπου
Η Δημοκρατική Ένωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΟΜΟΝΟΙΑ), εκφράζοντας τα ειλικρινή αισθήματα όλης της Εθνικής Μειονότητας που διαβιεί και δημιουργεί στις πατρογονικές εστίες αλλά και στην μητέρα πατρίδα, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε δια της παρούσης θερμές ευχαριστίες επ’ ευκαιρία της έκδοσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, της Εγκυκλίου αρ 52 με ημερομηνία έκδοσης 13/12/2012.

Δια της ως άνω Εγκυκλίου ενημερωνόμαστε μεταξύ άλλων πως πλέον απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά καθώς για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος την Ελληνική Ιθαγένεια λαμβάνεται ως αποδεικτικό το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ΕΔΤΟ), ενώ όσοι έχουν καταθέσει αίτηση με τα παλαιού τύπου αλβανικά διαβατήρια δεν χρειάζεται να προσκομίσουν νέο βιομετρικό διαβατήριο. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όσοι έχουν καταθέσει αίτηση για την απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας θα λαμβάνουν μια απάντηση είτε θετική είτε αρνητική εντός του χρονικού ορίου των τεσσάρων μηνών.

Αναγνωρίζουμε και εις βάθος εκτιμούμε τις εργώδεις και ειλικρινείς προσπάθειές του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο πάντοτε προς όφελος και εξυπηρέτηση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, και προς διευκόλυνση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και προς διασφάλιση της αξιοπρέπειας των Βορειοηπειρωτών.
                    
Αγ. Σαράντα, 14 Δεκεμβρίου 2012
Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου