Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Μητροπολίτης στέλνει 50.000 Ευρώ στον Υπουργό Οικονομικών για να πληρωθεί το χαράτσι της ΔΕΗ φτωχών οικογενειών


Τι του απάντησε ο κ. Βενιζέλος
Ὁ μητροπολίτης ἀντάλλαξε ἐπιστολὲς μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβέρνησης καὶ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Εὖ. Βενιζέλο γιὰ τὸ θέμα τῶν νοικοκυριῶν ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ. Ἡ πρώτη ἐπιστολὴ ἐστάλη τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες. 
Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ἀναφέρει: “Εγώ ἀπὸ τὴ μεριά μου προτίθεμαι νὰ καταβάλω, ὅπου, ὅποτε καὶ μὲ ὅποιον τρόπο Ἐσεῖς μου ὑποδείξετε, γιὰ λογαριασμὸ τέτοιων ἀνθρώπων καὶ σὲ ἔνδειξη συμμετοχῆς μου στὴν ὅλη δραματικὴ κατάσταση, 


 τὸ ποσὸ τῶν 50.000 εὐρὼ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπό του Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς.
Τὸ ποσὸ αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ ἄτυπο ἔρανο ποὺ διενήργησα μεταξὺ συνεργατῶν καὶ φίλων της Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ κατέβαλαν τὸ ἀναλογοῦν σὲ αὐτοὺς τέλος στὴ ΔΕΗ γιὰ λογαριασμό τους, κατέθεσαν καὶ ἀνάλογο ποσὸ στὴ Μητρόπολη γιὰ ἐμπερίστατους συμπολίτες τους. Ἴσως τὰ χρήματα αὐτά, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ συγκεκριμένη ἀπρόοπτη ἀλλὰ ἐπιτακτικὴ κοινωνικὴ ἀνάγκη, θὰ μποροῦσαν νὰ δοθοῦν καὶ σὲ μὴ ἐκκλησιαστικὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα φροντίζουν παιδιὰ μὲ νοητικὴ στέρηση, νευρομυϊκὲς παθήσεις, παραλύτους, κ.λπ. καὶ λειτουργοῦν στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττική, πρὸς στήριξη τοῦ κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθῆκες ἐπιτελούμενου σπουδαίου ἔργου τους, ποὺ κυριολεκτικὰ κινδυνεύει, λόγω ἀδυναμίας τοῦ Κράτους νὰ καταβάλει τὶς πάγιες χορηγίες του πρὸς αὐτά.

Ὁ λόγος ποὺ δὲν κάνουμε ἐμεῖς τὴν ἀπευθείας διανομὴ τῶν χρημάτων σὲ αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη εἶναι προφανῶς ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι γενικὴ καὶ ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ ὄχι ἀποσπασματικὴ καὶ μερικὴ ἀπὸ κάποιον φορέα, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τὸ κράτος δὲν ὑποκαθίσταται, ὑποβοηθείται”.


Ὁ ὑπουργὸς ἀπάντησε ἄμεσα, δύο ὧρες μετὰ τὴ λήψη τῆς ἐπιστολῆς. Μεταξὺ ἄλλων τόνισε: "Ἡ πρωτοβουλία Σᾶς δείχνει ὅτι μποροῦμε νὰ εἴμαστε μὲ πρακτικὸ τρόπο ὑπερασπιστὲς τοῦ δημοσίου συμφέροντος, νὰ στηρίζουμε τὸ κράτος σὲ περίοδο ὑπαρξιακῆς δημοσιονομικῆς ἀνάγκης καὶ ταυτοχρόνως νὰ εἴμαστε δίπλα στοὺς πραγματικὰ φτωχοὺς καὶ ἀνήμπορους συμπολίτες μας, μὲ οὐσιαστικὸ καὶ ἀθόρυβο τρόπο, χωρὶς εὔκολους λαϊκισμούς. Ἡ διάκριση μεταξὺ ὁριζόντιας φορολογικῆς πολιτικῆς καὶ ἐξατομικευμένης προνοιακῆς πολιτικῆς, εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὸ νομοσχέδιο ποὺ ἑτοιμάζουμε γιὰ τὸ Ἐθνικὸ φορολογικὸ σύστημα. Στὸ μεταξὺ ἐλπίζω, μὲ διορθωτικὲς κινήσεις, μὲ τὴ βοήθεια τῆς κοινῆς λογικῆς, νὰ λύσουμε τὰ προβλήματα τῆς πρώτης ἐφαρμογῆς τοῦ εἰδικοῦ τέλους ἀκίνητης περιουσίας ποὺ εἰσπράττεται μέσω τῆς ΔΕΗ. Τὸ μέτρο κατέστη ἀναγκαῖο λόγω τῆς ἀδυναμίας ἀπόδοσης πολλῶν ἄλλων μέτρων. Τὰ ἀτελῆ καὶ κακὰ ἀρχεῖα τῶν δήμων, ἀλλὰ καὶ τῆς ΔΕΗ, μᾶς φέρνουν τώρα ἀντιμέτωπους μὲ ἀδικίες καὶ παραλογισμούς, ποὺ ἐλπίζω νὰ διορθώσουμε γρήγορα. Ἕως ὅτου γίνει αὐτό, θὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ εὐαισθησία κάθε πραγματικὸ πρόβλημα σὲ ἀτομικὴ βάση".

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr 

1 comments:

Ανώνυμος είπε...

Θα αντιμετωπίσουμε με ευαισθησία......καλό αυτό....!!!!!η κίνηση μου φαίνεται καλή αν και αμφιβάλλω αν τα χρήματα θα φτάσουν σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη....

Δημοσίευση σχολίου