Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Ας μην καταχραζόμαστε και απαξιώνουμε τον όρο «ενότητα»!Του Παναγιώτη Μπάρκα  
Τελευταία παρατηρούμε έναν πληθωρισμό όσον αφορά τις επικλήσεις για ενότητα. Ασφαλώς, είναι η βαρύτερη πληγή που φέρει ο τόπος μας και η εθνική μας κοινότητα. Είναι, το ποθούμενο ειδικά τώρα στους χαλεπούς καιρούς που διανύομε. Όμως, δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση και απαξιώνουμε εκείνο που επιβάλλεται και προσδοκούμε.
Στη δική μας περίπτωση το βασικό πρόβλημα επίτευξης της ενότητας εστιάζεται ακριβώς στην παντελή έλλειψη εθνικών στόχων. Ο θεσμός που η εθνική μας κοινότητα παρήγαγε για τον εντοπισμό, επεξεργασία και καθοδήγηση των εθνικών στόχων, η ΟΜΟΝΟΙΑ, (εννοούμε την εκάστοτε ηγεσία) δεν τα κατάφερε και επί χρόνια τώρα έχει μετατραπεί σε μέρος του προβλήματος,- της μη ενότητας.

1.      Ποιοι είναι οι επιβεβλημένοι στόχοι και ποια η δική μας συμπεριφορά.
Η διαχρονική μας συνιστώσα και οι σημερινές καταστάσεις υπαγορεύουν προς επιλογή τους κάτωθι βασικούς εθνικούς στόχους.
α.- Ένταξη στην αλβανική κοινωνία με τις εξής προϋποθέσεις:
Διατήρηση και προώθηση της εθνικής ταυτότητας. σεβασμό και αξιοποίηση
των ιστορικών εθνικών κεκτημένων. ένταξη, ή πλαισίωση του εθνικού μας θέματος, (βάση των ιστορικών εθνικών κεκτημένων) ως μέρος των γενικότερων εξελίξεων στην περιοχή. εξασφάλιση της ισοτιμίας, ισονομίας ισοκρατίας και ισοπολιτείας στο κράτος που ζούμε.
β.- Αυτονόμηση εντός του αλβανικού κράτους, με  ο, τι αυτό προϋποθέτει.
2.      Ποιο είναι το προφίλ «στόχων», που προβάλουμε προς προς Αλβανία,
Ελλάδα και προς τρίτους.
            Δυστυχώς, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη δεδομένη εθνική γραμμή. Κινούμαστε συγκυριακά και σε εξάρτηση με το περιβάλλον:-Απόσταση από τα Τίρανα και την Αθήνα. Κατά συνέπεια:- Στο χώρο μας (στο εσωτερικό μας), λόγω της αμεσότητας με τον αλβανικό παράγοντα, δεν αρθρώνουμε συγκεκριμένα τι εθνικά ζητούμε. Μάλιστα, όσο περισσότερο οι εκπρόσωποι των θεσμών που αναφέραμε (Ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και όχι οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ) εξαρτούνται από τον αλβανικό παράγοντα, τόσο περισσότερο αμβλύνεται και «η αντιαλβανική» ρητορική.
            Στην Ελλάδα –οικείο εθνικό περιβάλλον, μακριά από τα Τίρανα. Δίνουμε έμφαση στην αντιαλαβνική ρητορική- ειδικά τώρα με την έξαρση του αλβανικού εθνικισμού ως ανθελληνισμού. Αναπτύσσουμε θέσεις, που κυμαίνονται, από σεβασμό των ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων, μέχρι «αυτονομία ως μοναδική λύση».
            Σε διεθνείς παράγοντες: Παραμένει ο αντιαλβανισμός, αλλά σε τόνους και αιτήματα, που δεν προκαλούν το διεθνή παράγοντα. (Δλδ αποφεύγουμε τα «εθνικιστικά» ).
            Στα Τίρανα.  Η ανοχή ξεπερνάει τα όρια. Η πολιτική ηγεσία αποφεύγει κάθε διεκδίκηση δικαιωμάτων, μέχρι μάλιστα και την αναφορά του θεσμικού εθνικού ονόματος της κοινότητάς μας. Τα μέλη της κοινότητάς μας στην αλβανική επικράτεια προσπαθούν να αποκρύψουν, ή να απεμπολήσουν την εθνική τους καταγωγή για να είναι αρεστοί στο αλβανικό περιβάλλον.
3.      Ποια πραγματικότητα ζούμε .
Η ιστορία, τουλάχιστον των τελευταίων 70 χρόνων, οι πολλαπλές ταχύτητες ύπαρξης της εθνικής ελληνικής μειονότητας, (περιοχές με αμιγή πληθυσμό, γκρίζες ζώνες, μετοικήσεις στην αλβανική επικράτεια, μικτοί γάμοι κλπ), φαίνεται ότι έχουν καθιερώσει τη συνύπαρξη και ένταξη στην αλβανική κοινωνία. Αυτό υπαγορεύουν και οι σημερινές διεθνείς συγκυρίες ένταξης και παγκοσμιοποίησης, (ανεξαρτήτως από κάποιες εξελίξεις στην περιοχή). Είναι άλλο πράγμα αν την πραγματικότητα αυτή εμείς τη βιώνουμε ως αφομοιωτική διαδικασία. Αν υπάρχουν αλβανικοί μηχανισμοί κρατικοί ή μη, που δεν θέλουν την διατήρηση και προώθηση της ταυτότητάς μας, ή αν εμείς οι ίδιοι για διάφορους λόγους, ακόμα και ιδιοτελείς, δεν διεκδικούμε τα εθνικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από το σύνταγμα και διεθνείς οργανισμούς.
4.      Ποια δομή πολιτικής εκπροσώπησης θα ήταν αποτελεσματικότερη.
            Η δομή στην οποία ζούμε έχει ως εξής. Επικρατεί η συνύπαρξη και η ένταξη των πολλών ταχυτήτων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στην Αλβανική κοινωνία. (Προς το παρόν, δεν διαφαίνεται άλλη τάση στην Αλβανική πραγματικότητα.)  Είπαμε ότι υπάρχει, μάλιστα συχνά, έντονη η τάση μετατροπής της συνύπαρξης και ένταξης σε αφομοίωση. Όπως επίσης οι Βορειοηπειρώτες Έλληνες διακρίνονται από την κοινή ελληνική εθνική ταυτότητα και τα διαφοροποιημένα ιδεολογικά και κομματικά πιστεύω.
            Αυτό σημαίνει ότι η εθνική πολιτική εκπροσώπηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κάτωθι δομή: -Να υπάρχει μια κεντρομόλο εθνική πολιτική δύναμη, η οποία να συσπειρώνει γύρω της όλες «τις ιδεολογικές» δυνάμεις εντός του αμιγούς ελληνικού περιβάλλοντος και στους αλβανικούς ιδεολογικούς φορείς.
5.      Η συγκεκριμένη πρόταση.
Η κάθε πετυχημένη εθνική κοινότητα στο κόσμο, έχει επιλέξει ακριβώς τη δόμηση αυτή πολιτικής εθνικής οργάνωσης. Στη φύση συναντάται στο φαινόμενο της μέλισσας. Στο δικό μας χώρο, από το 2001, υπάρχει υπό συζήτηση η πρόταση ΟΜΟΝΟΙΑ-άτυπη ΒΟΥΛΗ, η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση της εθνικής προσφοράς κάθε Έλληνα Βορειοηπειρώτη, ανεξαρτήτως ιδεολογικού πιστεύω και οργανωτική κομματική ένταξη, είτε είναι αλβανική, ή ελληνική. Η «Βουλή» στην προκειμένη περίπτωση είναι η στέγη όλων των δυνάμεων, η οποία θα συντονίζει και τον ρόλο  του εκάστοτε παράγοντα
6.      Ποιος εμποδίζει την επίτευξη της πραγματικής ενότητας.
Ασφαλώς, η συγκεκριμένη ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Στην πράξη έχει αποδεχτεί την πραγματικότητα συνύπαρξης μέσω ένταξης με την αλβανική κοινωνία (η ίδια έχει επιτρέψει την αφομοιωτική διαδικασία) Μάλιστα, από το 1991, πολιτικά ή ιδεολογικά, τα αλβανικά κόμματα έχουν σημαντικά ερείσματα ακόμα και στο συμπαγές χώρο της ε.ε. μειονότητας, κατατάσσοντας την ΟΜΟΝΟΙΑ σε δεύτερο και τρίτο σχήμα. Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν βλέπει την διπλή αυτή πραγματικότητα ένταξης, (επιλογή αλβανικών κομμάτων από Έλληνες στην Αλβανική επικράτεια, διείσδυση των αλβανικών κομμάτων στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό),  αλλά απαιτεί το σχήμα «γκέτου». Οι Έλληνες να ενταχτούν κάτω από την ομπρέλα της και μετά εκείνη να κάνει τις επιλογές με ποιο αλβανικό κόμμα να συμμαχήσει (;!) Φτάνει μάλιστα στα άκρα εφόσον η πολιτική στήριξη ή μη της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποτελεί και τη διαχωριστική γραμμή σε Έλληνες και μη Έλληνες, δλδ στη διάσπαση. 
7.      Την κυψέλη έχουν καταλάβει οι κηφήνες
Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με αντιδημοκρατικούς τρόπους και μέσα έχει σφετεριστεί τον εθνικό θεσμό. Τα εθνικά πιστεύω του συνόλου των Ελλήνων, τα αντικατάστησε με συμφέροντα μιας μικρής ομάδας. Πραχτικά δεν αρθρώνει εθνικούς στόχους, δλδ μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινώσει τους εθνικούς στόχους για τους οποίους αγωνίζεται. Κατ’ επέκταση δεν μπορεί να αποδείξει ότι στο ενεργητικό της έχει κάποια εθνική επιτυχία, πραγματοποίησε για την ε.ε.μ ένα εθνικό έργο. Αριθμεί δύο φορές περισσότερα πρώην στελέχη, που την έχουν εγκαταλείψει, από τα νυν. Μετά από την κατά κράτος αποτυχία ως η πολιτικός εκπρόσωπος της ε.ε.μ, η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα έπρεπε ώστε στο υπερβατικό παράδειγμα του Ποντίφικα, να παραιτούνταν για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ενότητας. Απεναντίας, Εκείνη, επίμονα, έχει εμποδίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη της πραγματικής εθνικής ενότητας, με αποκορύφωμα εκείνη του 2007, που ανέλαβε το ΥΠΕΞ στην Αθήνα. Αντί να συσπειρώσει τους Έλληνες, προσπαθεί να αποδώσει τις ευθύνες διάσπασης, στα στελέχη που την εγκαταλείπουν, προσφέροντας κοινό έργο από άλλες θέσεις.  
8.      Ποια θέση θα τηρήσει το ΥΠΕΞ αυτή τη φορά.
Στην συνάντηση της 14-ης Φλεβάρη μεταξύ Ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ
και του Κίτσιου του ΜΕΓΑ, η ενότητα πάει να παγιδευτεί στους ιδιοτελείς σκοπούς  της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δλδ «να επιτευχτεί» με τη συμμετοχή των εν΄ μέρη παραγόντων ενότητας. Ευτυχώς που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΞ δεν επέτρεψε να αναδειχτεί υπέρμαχος της ενότητας και εγγυητής της ο βασικός υπεύθυνος για την απώλειά της.  
 ΤΕΛΟΣ
Του Παναγιώτη Μπάρκα  Αργυρόκαστρο 21.02.2013

33 comments:

Ανώνυμος είπε...

i istoria exei apodiksei oti i enotita den apoxtiete me dipllomatika proion.... kyrie mparka. ante......oloi sas...kai mi mas zalizete allo....

Ανώνυμος είπε...

Καλά βρε Βορειοηπειρώτη, τώρα τον πληρώνεις για να γράφει η σε πληρώνει. Για να καταλάβουμε δλδ. Να μιλάει για ενότητα ε Μπάρκας. Έλεος πια!!!

Ανώνυμος είπε...

INE SOSTO GIGANTE BARKA, O DULES THIMIZETE MONO OTEN EXOUNE EKLOGIES, O BOLLANOS INE AMBODHIA STUS XIMARIOETS, GIA AFTODINAMIA,, TIRANA ATHINA KANOUNE TO IDIO ROLO, ME OMONITES, TOTE? BORIO EPIRIOTES PREPI NA KALESUNE KALES SKESIS ME LABIDES GIA NA PARUN AFTONOMIA NOTO ALVANIAS, AKRIVOS META 1997, ALIOS DEN GINETE. DEN IPARXI KATHARO BOREA IPIRO ME ELINES, AFTO TONIZI I ATHINA. ALA LABIDES ELINES INE EPIRIOTES, PREPI AFTO TO STOXO. AN KANOME AFTO, TOTE SHKOMBINI KAI KATO INE EPIROS.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μπάρκας έχει άποψη για την ενότητα!!! Το επόμενο καλύτερο ανέκδοτο θα είναι η Τζούλια να μιλάει για την αξία της αποχής από το σεξ.

Ανώνυμος είπε...

Οι Έλληνες να ενταχτούν κάτω από την ομπρέλα της και μετά εκείνη να κάνει τις επιλογές με ποιο αλβανικό κόμμα να συμμαχήσει (;!)
δλδ αυτο ειναι εφικτο;;;!
κυριε μπαρκα ιστορικη μερα η σημερινη δεν αναφερεται το ονομα ντουλε σε ολοκληρο σας κειμενο.
Σιγουρα βορειοηπειρωτη ειναι κειμενο του;;;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 10:57
Αν έχεις κάποια καλύτερη πρόταση από αυτή του Π. Μπάρκα να βγεις και να την πεις επώνυμα.
Η μεγαλύτερη ζάλη είναι από τα σχόλια του κάθε ανώνυμου ανεύθυνου. Έτσι δεν είναι?

Ντρουγκάνος.

Ανώνυμος είπε...

milla gia enotita pios ; o protagonistis tis dhihonias
tha salltaro tha salltaro
to ntoufeqi tha paro
barkastan kai oti stan
na tous stillo olous sto haro.
an den apallagoume apo ollo afto to kiklloma min perimenoume kalitero avrio. stop.

Ανώνυμος είπε...

Γιατι δεν το ανεβασες το σχολιο ρε ρουφιανε κλικαδωρε?
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

Αυτο το ανεβασες ε?Στο σχολιο για τον Μπαρκα τι ακριβως δεν σου αρεσε?Σε πονανε οι αληθειες η αναγνωριζεις στο προσωπο του την κατρακυλλα σου?
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

Τελικά γιατί να ενωθούμε; εγώ δεν μπορώ να είμαι ενωμένος με στελέχη της ομόνοιας που στο παρελθόν ήταν κουαντρα στο κόμμα του Θείου,ή ακόμα δεν μπορώ να ενωθώ με άτομα του Μεγκα που είναι ο πιο μορφωμένος τελειόφοιτος του 8τάξιου.(θα μου πεις γιατί της Ομονοίας έχουν Μαστερ;) Όχι, Εννοείτε πως όχι.
Στόχος μας δεν ειναι να ενωθούμε και να φτιάξουμε μια μπούρδα,αλλα να ενωθούμε και οταν θέλουμε να ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε κάτι σοβαρό,διότι έχουμε καταντήσει αγαπητοί το Βορειοηπειρωτικό ενα απέραντο Τατιανίστικο κουτσομπολιό

περιμένω απαντήσεις...

Β.Η.1914

Βορειοηπειρώτης είπε...

Μπερδεμένε, τελικά είσαι πολύ μπερδεμένος και μάλλον δεν θα λύσεις εδώ το γόρδιο δεσμό σου. Μήπως να σε δει κανένας γιατρός;;; …

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=NNywN67V6P0

Ανώνυμος είπε...

Δεν εχω κανενα προβλημα να παμε να μας δουνε γιατροι οχι γιατρος, αλλωστε πιστευω πως οποιος λεει σημερα με ολα αυτα που ζουμε πως προβληματικος ειναι αυτος που λεει δεν εχω τιποτα!Αν εχεις προτεινε μου κατι καλο!
Το θεμα ειναι ομως πως με τυπους σαν τον Π.Μπαρκα δεν ειμαι καθολου μπερδεμενος,εχω καθαρη αποψη και την εγραψα,εσυ γιατι δεν την ανεβασες σε ρωτησα και δεν εχεις απαντησει ακομα! Τι σε ενοχλησε περισσοτερο αν μου απαντησεις,μου αρκει..Οτι ειναι ο πολεμιος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδω και 17 τουλαχιστον χρονια κατ'επαγγελμα και υπερεργολαβος της προστασιας των Ταβου παλιοτερα και Ξερρα τωρα (σου κλεβει λιγη απο την πιττα και την δοξα γιατι εσυ προστατευεις μονο τον εναν ενω αυτος δεν εχασε τον παλιο πελατη). Τα υπολοιπα που εγραψα δεν θα τα αναφερω γιατι παλι θα τα κοψεις.Ενα μονο θα αναφερω και καποτε πρεπει να γραψει 2 αραδες ο κ.Μπαρκας εστω ψεματα (αλλωστε η δουλεια του ειναι να γραφει ψεματα) ,πως βρεθηκαν στα χερια του τα εγγραφα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που εκλαπησαν απο τα γραφεια της κατα την διαδικασια της "μπουκας" απο πρακτωρες της shik κατα τις συλληψεις των 5?
Δεν μπορει να αναφερει τον ορο enothta ο κ.Μπαρκας οταν εχει συμβαλει στη διχονοια 20 χρονια τωρα,δεν την εχει υπηρετησει ποτε και δεν τον συμφαιρει η ενοτητα.Κυριε Μπαρκα και καθε κυριε Μπαρκα αφηστε επιτελους τον ελληνισμο ησυχο.10 κομματα να ειχαμε και να κανανε μια συνεργασια εσεις παλι θα ησασταν αρνητικος γιατι αυτο επιτασουν τα αφεντικα σας!
Σε μια σοβαρη εθνικη μειονοτητα θα επρεπε ολοι να ημασταν υπο μια πολιτικη σκεπη εκλεγμενη απο την βαση και να τιμωρειτε οποιος δεν συμορφωνεται! Εμεις δεν εχουμε τιμωρησει κανεναν γι'αυτο κανει ο καθε προδοτης οτι θελει. Η ζωη κανει κυκλους και θα ερθει σιγουρα η ωρα της κρισης..
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεμένε, είσαι πράγματι μπερδεμένος. Κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία. Διαφορετικά δεν θα έγγραφες τα όσα γράφεις. Σου θυμίζω πως όταν ο Ντούλε έγινε πρόεδρος της Ομόνοιας, επέλεξε και τοποθέτησε τον Π.Μπάρκα πολιτικό γραμματέα της Ομόνοιας. Το δεξί του χέρι δηλαδή. Δεν γνωρίζω αν εσύ το ξεπερνάς εσκεμμένα ή σου διαφεύγει η προσφορά του Μπάρκα στον ηγέτη. Πάντως ο σκοπός σου για να «πείσεις» το βορειοηπειρώτη πως ο Μπάρκας και αυτός είναι αρνητικοί, είναι ολοφάνερος. Είναι αρνητικοί και οι δύο γιατί έχουν σήμερα την ίδια μοίρα που θα έχεις και εσύ αύριο. Μην ξαφνιάζεις και μπερδευτείς πως όχι σε πολύ βάθος χρόνου, όπως οι δύο πιο άνω κύριοι και εσύ θα βρεθείς στην ίδια λίστα των εχθρών που παράγει το καθεστώς που με τόσο ζήλο σήμερα υπηρετείς. Καληνύχτα και καλά ξεμπερδέματα….

Ο Αθώος είπε...

Μπερδεμένε μη κλέβεις τον Μπάρκα. Αυτά που εσύ λες τώρα στο τέλος του σχόλιου σου 11.56, ο Μπάρκας τα έγραψε και τα έκανε πράξη μια φορά το 91-92 και παλεύει ξανά να τα κάνει πράξη από το 2001 μέχρι σήμερα. Αν έχεις λίγο το κουράγιο και δεις τα γραπτά κείμενα θα καταλάβεις ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν υλοποίηση των εγγράφων που είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο ο Μπάρκας. Όλοι σας φοβάστε να δείτε κατάματα την αλήθεια γιατί ζητάτε η λίγη δόξα, ή να λασπολογείτε. Όποιος έχει τα κότσια ας καθίσει και διαβάσει τα αρχεία ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τα αρχεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι προσωπικά του κυρίου Μπάρκα, είναι αυθεντικά ντοκουμέντα δικά του, γραμμένα με το χέρι του, όταν οι άλλοι, και εσύ, ή κριβόστανε, όπως και τώρα πίσω από την ανωνυμία, ή χτυπούσατε τη γάτα με το κουτάλι..... Τα προστάτεψε ο ίδιος, όπως ξέρει εκείνος και δεν τα άφησε στα χέρια κανενός Εσύ τι έκανες μπερδεμένε;! Πες κάτι που έκανες για τον ελληνισμό συγκρινόμενα με το Μπάρκα. Ας καθίσει κάποιος και κρίνει το έργο του Μπάρκα Βουλευτή. Ο Μπάρκας γνώρισε πρώτος που οδηγούσαν την ΟΜΟΝΟΙΑ "οι ηγέτες της" γι΄αυτό και αφού τον διέγραψαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ το 1993, (δύο χρόνια αφού την είχε ιδρύσει) στάθηκε απέναντί της. Όχι στην ΟΜΟΝΟΙΑ, αλλά στην ηγεσία της. Βγες και πες τώρα τι πέτυχε για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πες κάτι. Ένα πράγμα.... Εγώ σου λέω τίποτε.... εκτός απ΄όσα επωφελήθηκαν η ίδιοι προσωπικά. Απ' εκεί ξεκινάν όλα. Τι κάνεις εσύ για τον τόπο σου; Ο Μπάρκας έγραψε πέντε βιβλία, παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ ένα λεύκωμα, αρθρογράφησε στον αλβανικό και ελληνικό τύπο και όλα υπέρ του ελληνισμού. Άνοιξε στο google και διάβασαε τι λένε οι Αλβανοί για το Μπάρκα. Μόνος του πήρε πάνω του όλα τα βέλη τους, Είναι ο μοναδικός ταυτισμένος υπερασπιστής του ελληνισμού. Κάνε μια σύγκριση με όποιο ηγέτη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ θέλεις και θα δεις ότι ο Μπάρκας είναι μέρα και εκείνοι όλοι μαζί είναι ν΄λυχτα. Για δες και τον εαυτόν σου. Εσύ;!... ή εσείς;!

Από το 2001 έβγαλε πολυσέλιδο κείμενο για την εφικτό σχήμα ενότητας. Είναι ακριβώς που αποδέχεσε και εσύ. Ο Μπάρκας το διατύπωσε από τότε ως "Κίνημα για εθνική ενότητα - ΟΜΟΝΟΙΑ ατυπη Βουλή". Ποιος το εμπόδισε, η τωρινή ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τα ανθελληνικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω της. Βρές το διαβασέ-το και αν βρεις τίποτε στραβό να μου πεις. Κάτσε και γράψε και εσύ ένα κείμενο με πέντε σειρές. Το κείμενο του Μπάρκα είναι γραμμένο πριν 12 χρόνια και είναι τόσο επίκαιρο. Στις θέσεις του Μπάρκα ερχόμαστε μετά από 12 χρόνια... Και μόλις τις αντικρίσατε σας τσίμπησε το φίδι. Αίσχος. Το κείμενο του Μπάρκας το υπέγραψαν τότε όλοι οι έπαρχοι μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πρώην στελέχη της και διανοούμενοι... Γιατί δεν προχώρησε, γιατί το έκανε ο Μπάρκας... και τώρα το ίδιο κάνετε .... βλέπετε ότι ο Μπάρκας προηγείται των απόψεων και από φθόνο .... το απορρίπτετε απριόρι. Το αρνείστε γιατί αυτό σας αφαιρεί το μονοπώλιο και τα προσωπικά προνόμια.
Για πες Μπερδεμένε τι έκανε και διέσπασε τον Ελληνισμό ο Μπάρκας (ή η Μονάδα Μπάρκα -μπροστά στο θεσμό ΟΜΟΝΟΙ), επειδή αντιστάθηκε σε κάθε στραβή της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ; Βάλε σημεία αναφοράς και κρίνε! Και τα σημεία αναφοράς είναι οι κοινές εθνικές αρχές και τα στοιχεία. Πέρα απ΄αυτά όλα είναι μπούρδες και εσύ λες ανώνυμα μπούρδες γιατί νομίζεις ότι σου περνάνε. Ρίχνεις το δηλητήριο και κρύβεις τη γλώσσα...
Με γνώμονα αυτές τις αρχές ο Μπάρκας δεν στήριξε ούτε Τάβο, κάποτε ούτε ξέρα τώρα. Ο Μπάρκας είναι υπέρ όλων των Ελλήνων έναντι των αλλοεθνών. Ο Μπάρκας είναι κατά της όψιμης φιλίας Τάβο-Ντούλε, διότι επί 15 χρόνια για τα προσωπικά τους συμφέροντα διέσπασαν μέχρι την οικογένεια τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και τώρα ενώνονται για να τον διασπάσουν σε διαφορετικό επίπεδο και σχήμα. Μη διαστρεβλώνετε αυτά που λέει ο Μπάρκας, μη συκοφαντείτε, μη ψεύδεστε...
Δείχνεται ότι δεν σας νοιάζει η πραγματική ενότητα. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να σβήσετε κάθε φωνή αντίστασης για να στεριώσετε τα συμφέροντά σας. Γι΄αυτό και κάνατε τον Ελληνισμό κακόγουστο λαογραφικό παζάρι
ο Αθώος

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεμένε εμείς όχι απλά δεν τιμωρήσαμε κανέναν αλλά το 2009(στο όνομα της ενώτητας) πήγαμε και συνεργαστήκαμε με τον Τάβο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα που ήταν οι μόνοι αντίπαλοι της ένώτητας. Τι να σου κάνει και ο κόσμος όταν βλέπει πως τον Ντούλε τον ενδιαφέρουν όλα τα άλλα εκτός από την ενώτητα.

Ανώνυμος είπε...

O Barkas kai kapoioi alloi epidi brethikan poly konta me ton Ntoyle kai tin klika katalavan protoi ti eprokito na ginei giayto apostasiopithikan grigora.
To provlima einai pos epeidi aytoi to pezoyn nte kai kala ekprosopoi tis Elladas itan dyskolo na toys riksei.
Ayti ti fora einai ligo prin to telos!

Ανώνυμος είπε...

Καλά δεν βλέπετε γύρω σας τι γίνεται; Αφήστε το Μπάρκα να γράφει και να λέει ο΄τι θέλει και κάντε μια βόλτα στο Βούρκο ή και στη Δρόπολη ακόμα, δεν θα βρείτε ούτε ΕΝΑΝ, ΕΝΑΝ άνθρωπο να μιλάει θετικά για τον τρόπο που ασκεί πολιτική ο Ντούλες. Και γι' αυτό σίγουρα δεν φταίει ο Μπάρκας αλλά ο ίδιος ο Ντούλες και "εσείς" που του έχετε δώσει το αλάθητο.
Ολοι οι βορειοηπειρώτες αυτή την περίοδο είναι προβληματισμένοι και βρίσκονται ανάμεσα στο δίλημμα "ΟΜΟΝΟΙΑ και Ντούλε" ή κάτι άλλο;
Οι εθνικά σκεπτόμενοι πονούν για την ΟΜΟΝΟΙΑ γιατί την έχουν ταυτήσει όλα αυτά τα χρόνια με τον ελληνισμό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα δυστάσουν να την "προδόσουν" γιατί νιώθουν προδομένοι από το Ντούλε. Ο Ντούλες έμαθε να λειτουργεί στην πολιτική χωρίς να κοπιάζει καθόλου, εκμεταλευόμενος το εθνικό φρόνημα και την εθνική συνείδηση των βορειοηπειρωτών. Εχει πολλά χρόνια που έχει απομακρυνθεί από τον κόσμο και από τον τόπο.
Δεν τον σώζει τίποτα αυτή τη φορά όχι γιατί φωνάζει ο Μπάρκας, αυτός πάντα φώναζε αλλά γιατί φωνάζουν όλοι, γιατί δεν τίμησε ποτέ αυτά που του πρόσφερε η ζωή και όταν δεν ξέρεις να τα εκτιμάς στα παίρνει πίσω. Καιρός είναι...

Ανώνυμος είπε...

Αθωε (ανωνυμε) μη σχολιαζεις λες και γραφεις επωνυμα και ολοι οι αλλοι ανωνυμα!Ανωνυμα γραφεις και εσυ.Το ποιος ειναι ο Μπαρκας το γνωριζουν παρα πολλοι ανθρωποι και δεν θα το αναλυσω ξανα.Αυτο που ηθελα εξ αρχης να γραψω και ηταν το νοημα αυτων που δεν ανεβασε ποτε ο βορειοηπειρωτης ειναι πως δεν μπορει να μιλαει για ενοτητα!Οσο για τον Ντουλε δεν θα κατσω ποτε να τον υπερασπιστω παρα μονο εναντι αλβανικων συμφεροντων!Δεν πιστευω πως ειναι νομιμα εκει αφου δεν εχει εκλεγει απο την βαση.Αυτο που με ενδιαφερει ειναι να μην εισερχομαστε σε αλβανικα κομματα που υποχρεωτικα θα εξυπηρετησουμε τα συμφερωντα τους!ολοι ενωμενοι οι Ελληνες μπορουμε!!
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

Mipos Mberdhemene to Komma tou Ntoule dhen einai albaniniko. To MEGA einai elliniko
Ormi pros to MEGA loipon. pesto kai sto DULE pou ton afineis aprostateyto

Ο Αθώος είπε...

Μπερδεμένε ο Αθώος είμαι.
Υπάρχει μια διαφορά, π. μεγάλη μάλιστα στην ανωνυμία μου και στη δική σου.
Εγώ έφτιαξα την ανωνυμία μόνο και μόνο να αποφύγω κάτι σαν και εσάς που μόλις δείτε έναν όνομα ορμάτε πάνω του, ασχολείστε με το πρόσωπο και όχι με εκείνα που γράφει. Θέλησα με τον τρόπο αυτό να σας αναγκάσω να προσέξετε έστω και λιγο τις απόψεις μου.
Δεν έφτιαξα ανωνυμία για να κρύψω το πρόσωπό μου, ούτε την ιστορία μου. Εγώ δεν έκανα 15 χιλιόμετρα δρόμο με το πόδι για να καταδόσω (καρφώσω) στην αλβανική ΣΙΓΚΟΥΡΙΜΙ τους φίλους μου της τάξης, από την 7-8 τάξη, ούτε την γυναίκα που πήρα μου την επέβαλαν οι Αλβανοί γιατί έτσι έλεγαν οι νόμοι που είχαν μπερδευτεί κάποιοι σε βάρος των Ελλήνων για να είναι εκείνοι καλά.
Δε θέλω να φωτογραφίσω κανένα, αλλά σου έφερα δυο παραδείγματα για να καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στην ανωνυμία μου και την υπόλοιπη "ανωνυμία" στο Βορειοηπειρώτη (και τη δική σου, ασφαλώς).
Η δεύτερη διαφορά έγκειται στο ότι εγώ αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, απόψεις και αρχές, τα οποία εσύ και οι άλλοι ανώνυμοι δεν μπορείτε να τα κάνετε. Λέτε γενικόλογα, τύπου τον Μπάρκα τον γνωρίζουν όλοι. Ο Μπάρκας δεν μπορεί να μιλήσει για ενότητα χωρίς να λέτε το γιατί. (Όταν εκείνος λέει ονόματα , πράξεις και γεγονότα που βλάπτουν την ενότητα,. Λέει με επιχειρήματα πχ ότι ο Ντούλες είναι ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για τη διάσπαση. Όταν εγώ σου λέω κρίνε το έργο του Μπάρκα ως βουλευτή, ή μίλα για το κίνημα "εθνική ενότητα - ΟΜΟΝΟΙΑ άτυπη Βουλή", εσύ κάνεις την πάπια και γλιστράς σαν φίδι που μόλις δάγκωσε μπαμπέσικα.
Εγώ σου λέω, αυτό που κάνει ο ΜΠάρκας, ότι ξεχωρίζει την ΟΜΟΝΟΙΑ ως οργάνωση, την οποία συνίδρυσε, από την ηγεσία της, εσύ κακόβουλα τα εξομοιώνεις. Γιατί;
Εγώ λέω ότι πρέπει να είσαι αλήθεια μπερδεμένος από τα παλιά και τώρα δεν μπορείς να ξεμπερδέψεις και να το θέλεις δε το μπορείς, δε σε αφήνουν εκείνοι που σε μπέρδεψαν.
Ανάλυση κάνω από τα λεγόμενά σου και το ανώνυμο που επέλεξες.
Βλέπεις δε βγαίνω από το χαρακτήρα μου. Μιλάω με αρχές και στοιχεία. Γι΄αυτό και αποφάσισα να σου απαντήσω, παραβλέποντας την ταχτική. Τοποθετούμαι χωρίς να κάνω διάλογο με κανένα. Μετά το έκανα μπας και σε ξεμπερδέψω
Ο Αθώος

Ανώνυμος είπε...

exis diqjo berdhemene! Oli mazi sto Koma ton Elinon! Sto Ethniko Forea pu lejete MEGA! Amberdheftos.

Ανώνυμος είπε...

έχω βαρεθεί να διαβάζω άρθρα του Μπάρκα.....όσο για ενότητα αν και δεν διάβασα καν το άρθρο,βαριέμαι,ας γυρίσει πρώτος αυτός και άλλοι από τα αλβανικά κόματα και μετά να μιλήσει για ενότητα...την χρειαζόμαστε αλλά έγινε παιχνίδι να μιλάνε όλοι για ενοτητα αλλά να μην κάνουν κάτι....

Ανώνυμος είπε...

Αθωε δεν αλλαζει κατι αθωος παραμενεις και επειδη το παιζεις γνωστης,επιστημονας και φιλοσοφος γραψ'τα επωνυμα να εχουν καποια αξια αυτα που γραφεις!Ο Π.Μπαρκας ειναι οτι ειναι,εξυπηρετει τα συμφερωντα καποιων και το κανει πολυ καλα αλλα το κανει επωνυμα και ειναι ο μονος λογος για τον οποιο δεν θελω να μπω σε πολυ προσωπικα του οπως κανουν παρα πολυ εδω σε καποιους αλλους!Εγω το μονο που αναφερω ειναι μια παρατηριση για τον Μπαρκα.."δεν μπορει να μιλαει για ενοτητα ενας ανθρωπος που εχει υπηρετησει και συνεχιζει να υπηρετει την διχονοια και την διασπαση"..Υπερασπιζεται τα συμφερωντα αλβανων και πουλημενων στους αλβανους Ελληνων και δεν δεχομαι ουτε σαν δικαιολογια σε αυτο την επιβιωση! (Τα εγγραφα της ιδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν ειχαν χαθει παρα ειχαν κλαπει απο τα γραφεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο τη SHIK.Θα δεχτω σαν πραξη ηρωισμου απο τον Μπαρκα και ως μια λογικη εξηγηση πως οταν ξεκινησαν οι αλβανοι τις ενεργειες εναντιον των Ελληνων της ΒΗ πηγε στα γραφεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τα πηρε για να μην πεσουν στα χερια των αλβανων!)
φιλε 1.57 δεν με ενδιαφερει πραγματικα πως θα λεγετε αυτος ο ανιαιος φορεας που θα εκπροσωπει ολους τους ΕΛΛΗΝΕΣ της ΒΗ.Ειτε λεγεται mega ειτε κεαδ ειτε η που..α μου αναποδα αυτο που θελω ειναι να γινει καποτε αυτο που λεει ο 2.06πμ.Και αυτο δεν γινετε με ευχολογια αλλα με δραστικα μετρα απο την πλευρα μας!Οποιος δεν συμορφωνεται τιμορειτε οπως γινετε σε αλλες μειονοτητες και εχουν μια ισχυρη φωνη και αλλες ακομα που εχουν κατακτησει την αυτονομια τους!Οποιος θελει να ζησει με τους αλβανους μπορει να το κανει ελευθερα χωρις ομως να μπαινει εμποδιο στους ΕΛΛΗΝΕΣ και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ τους και χωρις να διαμενει στα πατρωα ελληνικα χωματα!
Μπερδεμενος

Παναγιώτης Μπάρκας είπε...

Μπερδεμένε κάνεις λάθος. Τα χαρτιά ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αφορούν προσωπικά εμένα γιατί τα σύνταξα εγώ, όταν εσύ δεν ξέρω που κρυβόσουν. Όπως δικές μου είναι οι γραπτές ιδέες για την ΟΜΟΝΟΙΑ-Άτυπη Βουλή, η ιδέα για το κοινωφελές ίδρυμα του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, τις οποίες απέρριψε και εμπόδισε να υλοποιηθούν η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Όπως επίσης έχω πάρα πολλά άλλα ντοκουμέντα από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και όλη της τη δράση. Έχω το αρχείο μου όπως για την ΟΜΟΝΟΙΑ και πολλά άλλα γεγονότα.
Μπερδεμένε,τα έγγραφα ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν τα παράδοσα ποτέ στα γραφεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ούτε θα τα έδινα και αν τα ζητούσε, οπότε δεν χρειάστηκε "ο ηρωισμός" που μου αποδίδεις.
Το θέμα είναι εσύ που δείχνεις ότι είσαι κοντά στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τι έκανες για να επιστρέψεις το αρχείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τις Αλβανικές μυστικές υπηρεσίες. Τίποτε...! Αυτό σου λέει κάτι;! Ξέρεις τι σημαίνει ώστε μια εθνική πολιτική οργάνωση να έχει το αρχείο της στις μυστικές υπηρεσίες και να μη το διεκδικεί;! Ότι η ηγεσία αυτή είναι μπερδεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες.
Μπερδεμένε, όχι μόνο είσαι μπερδεμένος αλλά και παρμένος. Μη μπερδεύεις τα κοινά με τα προσωπικά. Στο είχα ξαναπεί ότι εγώ είμαι άτομο και οι παρεμβάσεις μου στα κοινά ξεκινούν από αυτή τη θέση. Δεν είμαι θεσμός. Ως άτομο φέρνω προσωπική ευθύνη. Κρίνοντας όμως εμένα, όχι ως άτομο αλλά ως θεσμό, προσπαθείς να αποποιηθείς τις ευθύνες του θεσμού της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Άποψή μου, μετά από σειρά επιχειρημάτων, είναι ότι ο θεσμός ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κινείται επικίνδυνα εθνικά. Κι η αποκάλυψη αυτής της αλήθειας εσένα και ο, τι εκπροσωπείς σε φοβίζει επικίνδυνα, επειδή το αντεθνικό της έργο για το οποίο είστε ενσυνείδητοι πλέον, (διαφπορετικά πως γίνεται που επαναλαμβάνεται τόσο συχνά και σε κάθε τομέα της εθνικής μας ζωής). Εσύ και όποιος άλλος θέλει μπορεί να πει ότι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παράγει εθνικό έργο και να το επιχειρηματολογήσει. Να πει για τα σχολεία, τα λιβάδια, τη δημογραφική αλλοίωση, την απαλοιφή από τα ληξιαρχικά μητρώα της εθνικότητας. Ότι λειτουργεί δημοκρατικά και ενοτικά κλπ. Γιατί δεν λέτε τίποτε; Σ΄αυτά θέλω να ακούσω αντίλογο. Αν δεν έχεις σχόλια σ΄αυτά που λέω, ή αντίθετη άποψη, μη λασπολογείς, μη υπαινίσσεσαι με αυτόν τον απαίσιο τρόπο. Λίγο, λίγο ήθος δεν έχεις;! Ξέρεις να χτυπάς κάτω από τη μέση, ύπουλα και άνανδρα. Αίσχος και Έλεος. Πάντως αυτό είναι το ήθος της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ταυτισμένο στην ανωνυμία του μπερδεμένου.
Μπορείς εσύ και όποιος θέλει να κρίνει συγκεκριμένα αυτά που λέω εγώ και όχι αυτά που εννοείτε εσείς.
Εντούτοις, δεν έχω κάνει κάτι να φοβηθώ από την προσωπική μου ζωή. Το επιβεβαιώνετε με τις πράξεις σας και εσείς. Δεν έχετε σεβαστεί τίποτε, ούτε την προσωπική ζωή, ούτε την ιδιωτική, όταν πρόκειται για να πτοήσετε τους αντιπάλου σας. Εγώ σας έχω προκαλέσει τόσες φορές αναφέροντας στο γραπτό μου λόγο, ονόματα και στοιχεία. (Όχι βέβαια κάτι που αφοράει την προσωπική ζωή, αλλά τα κοινά) Αν εσείς είχατε κάτι εναντίον μου, (κατά την ηθική σας τάξη και στην προσωπική μου ζωή) θα το κάνατε σημαία. Δεν έχετε και σκευωρείτε. Νομίζεται ότι με τον τρόπο αυτό θα μου απαγορεύσετε να πω την άποψή μου;! Νομίζετε αλήθεια ότι θα αποκτήσετε το δικαίωμα να μιλάτε μόνο εσείς για ενότητα για διάσπαση, για το ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι. Προσέξτε έχετε γεμίσει την κούπα. Έχετε κάνει πολλά χαρτιά που σκοτώνετε πισώπλατα Έλληνες. Μετατρέψατε το κάρφωμα, αυτή τη βρώμικη νοοτροπία επί Χότζα, σε τρόπο ζωή και σήμερα. Νομίζεται ότι μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από τις καρέκλες για πολύ καιρό ακόμα. Όχι σας ήρθε το τέλος!
Θα ήθελα πολύ μπερδεμένε να έγραφες με το όνομά σου και τότε θα καταλάβαιναν όλοι ποιος είσαι... Εγώ σε γνωρίζω και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ άλλο μαζί σου... έτσι κριμένος όπως είσαι στην ανωνυμία σου
Παναγιώτης Μπάρκας

Ανώνυμος είπε...

polis o vothros kai entos
ine ki' o barkas o gliftos
ki' o berdhemenos is gamimenos
min to pezi kathisterimenos

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν ισχυει αυτο με τα εγγραφα δεν θα το συνεχισω αλλο. Αλλα αφου εμφανιστηκες κ. Μπαρκα δωσε μας και μια εξηγηση για το πως μιλας εσυ για ενοτητα!Πεσ'μου αλλη μια μειονοτητα στην οποια μελη της συνεργαζονται με το κρατος και το παρακρατος της χωρας και οχι απλα δεν εκτελουντε αλλα εκφερουν και αποψη και μαλλιστα "ενοτικη"! Δεν εχω να δικαιολογηθω για τιποτα απο αυτα που αναφερετε γιατι δεν ημουν ποτε στα κεντρα αποφασεων,δεν ημουν,δεν ειμαι και δεν θα ειμαι ποτε τιποτα ουτε στην ΟΜΟΝΟΙΑ ουτε στο Κεαδ ουτε στο Mega.Εσεις που ησασταν δωστε μου μια εξηγηση..Εγω ειμαι απλος στρατιωτης του ελληνισμου και το μονο που με ενδιαφερει ειναι η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ της Βορειου Ηπειρου και αυτο θα συμβει μεσα απο την ΕΝΟΤΗΤΑ που δεν μπορει να επελθει απο ανθρουπους σαν εσας που υπηρετουν αλβανικα κομματα!
Μπερδεμενος

Ο Παν. Μπάρκας είπε...

Αν θα πεις και εσύ το όνομά σου Μπερδεμένε θα σου πω εγώ ποιος συνεργάζεται με το κράτος και το παρακράτος. Εφόσον δεν λες το όνομά σου επιβεβαιώνεις τις υπόνοιές μου στην προκειμένη περίπτωση.
Σου έβαλα κάποια θέματα προ συζήτηση στην άλλη παρέμβασή μου. Τα απέφυγες γιατί ντράπηκες. Μόλις σε έβαλα λίγο στα δύσκολα αποσταθεροποιήθηκες από αυτό που δε σε αφήνει να κοιμηθείς για να του προσφέρεις τις δυνατές υπηρεσίες σου, από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Γενικώς να σου απαντήσω στη δική σου μπλόφα. Ότι με το παρακράτος συνεργάζονται συνεργάτες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΕΑΔ. Ο ίδιος ο Ντούλες για να βγάλει τον εαυτόν του καθαρό και να πιέζει το γύρω περιβάλλον του το έχει κατηγορήσει επανειλημμένα ότι είναι αυτό που λες. Και για σένα, αν δε σε φοβόταν τα ίδια θα έλεγε.
Εφόσον έχεις το κουράγιο και σε φοβάται ο Ντούλες γιατί δεν λες κάτι στους έπαρχους του ΚΕΑΔ στη ε.ε. μειονότητα που πολιτογράφησαν εκατοντάδες αλβανούς στις επαρχίες τους;! Γιατί δεν λες τίποτε για αυτό που συνέβηκε πρόσφατα στο Μπερντενέσι; Γιατί δεν λες τίποτε για την ΟΑΕ της Αλβανίας που μας πήρε όλα τα λιβάδια που άφησαν άπαρτα οι αλλοεθνείς ως δήθεν πρώην ιδιοκτήτες; (μήπως έχεις και εσύ λερωμένη τη φωλιά;!)
Η πιο επικίνδυνη ενέργεια όσον αφορά τη συνεργασία με τα αλβανικά κόμματα, είναι η ύπαρξη και συμπεριφορά του ΚΕΑΔ. Πρώτ' απ΄όλα, το κόμμα του Ντούλε είναι παναλβανικό και έχει διαλύσει την ΟΜΟΝΟΙΑ των Ελλήνων, εφόσον την έκανε μέρος του παναλβανικού ΚΕΑΔ και όχι το ΚΕΑΔ ως μέρος της ΟΜΟΝΟΙΑΔΣ, όπως είχαμε κάνει την αρχική ιδέα. Ο Ντούλες συνεργάζεται με τα Αλβανικά κόμματα, πότε δεξιά και πότε αριστερά με μόνο γνώμονα τις καρεκλίτσες τις παρέας. Οπότε, ό, τι έχεις να το πεις εκεί στο Ντούλε. Και μη κρύβεσαι πίσω από "την αυτονομία". Όπως θάβεις την ενότητα με γνώμονα τα συμφέροντα του Ντούλε, είσαι ικανός να θάψεις τα πάντα για τα οποία θα πάρεις εντολή.
Αν κάποιος άλλος Έλληνας συνεργάζεται με ένα αλβανικό κόμμα αυτό δεν σημαίνει διάσπαση και προδοσία, αλλά μεγαλύτερη δυνατότητα να προσφέρεις περισσότερα στην κοινότητά μας. Μετά η συνεργασία του προκύπτει με ψήφους και των Ελλήνων που είναι περισσότερες απ΄αυτούς που πέρνει αυτή η ΟΜΟΝΟΙΑ, όπως την καταντήσατε. (Μπορεί να είναι και ψήφοι διαμαρτυρίας, αλλά εσείς πότε θα πάρετε το μήνυμα ;!! τo go home δλδ)
Για ενότητα εγώ θα μιλάω διότι αποσταθεροποιήθηκα από σας επειδή διαπίστωσα τι ήσασταν έτοιμοι να κάνετε. Κατάλαβα ότι οποιαδήποτε συμμαχία θα σας εμπόδιζε ήταν με λιγότερες συνέπειες από το έργο σας. Το κάνατε, δεν μπόρεσα να σας μποδίσω, αλλά έχω σήμερα κάθε ηθικό δικαίωμα να σας κρίνω, να μιλάω για ενότητα, για εθνικά δικαιώματα, για ομοψυχία για ελληνισμό. Αυτό υπηρέτησα και θα υπηρετήσω.
Εσείς μεταλλαχτήκατε σε σκουριασμένη ρόδα που πλήττει καθετί ελληνικό.
Ο Π. Μπάρκας

Ανώνυμος είπε...

Συνεχιζεις να μην καταλαβαινεις αυτα που σου λεω η τα αποφευγεις και μου επιτιθεσαι για εναν Ντουλε που ουτε τον εχω υπηρετησει ποτε ουτε προκειτε να το κανω.Δεν με ενδιαφερει ο Ντουλες και κανενας Ντουλες,δεν πιστευω στην πολιτικη με την εννοια της μετα 92 εποχης!Αν δεν μπορουμε να ημαστε ενα ολοι μαζι ΕΝΑ δεν ειμαι με κανεναν και με τιποτα,απλα μισω ολους αυτους που εντασωντε στα αλβανικα κομματα και συμβιβαζονται με τους αλβανους και εσυ εισαι ενας απο αυτους!
Υπηρετες των αλβανων ειστε ενω το Κεαδ και το Mega περνουν εντολες απο το εθνικο κεντρο οπως τωρα που τους ζηταει την συνεργασια τους για να φανουμε ισχυροι σε αυτους τους δυσκολους καιρους για το εθνος..Εσεις οι πουλημενοι στους αλβανους θα απουσιαζεται και απο αυτο το καλεσμα της πατριδας!
Συνεχισε να βριζεις τον Ντουλε και τον Κιτσιο αλλα μην χαλας ουτε 1 δευτερολεπτο απο την ζωη σου για να σχολιασεις αυτους που υπηρετουν τα αλβανικα κομματα!
ΥΓ.Ποιος ειμαι θα το μαθεις απο κοντα!
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεμένε, κρίμα. Είδες πόσο λίγος είσαι. Για το τομάρι σου αρνείσαι ότι είσαι ο κολλητότερος του Ντούλε.
Με τέτοια πιάτσα δεν γίνεται χωριό. Έλεος!!!!!

Ανώνυμος είπε...

1.29 να εισαι σιγουρος για αυτα που λεω..Ισως ειμαι και απο τους λιγους που του τα εχωνε οταν ολοι σας τον γλυφατε.Αλλα δεν τον κατηγορω για την διχονοια γιατι δεν προκειτε ποτε να βρεθει καποιος που να μας κανει σε ολους!Αυτοι που πηγαν στα αλβανικα κομματα και κανουν τα χατηρια των αφεντικων τους φερουν ευθυνη και μη πεταχτουν και πουν πως ο Ντουλες τους εδιωξε γιατι ξερουμε ολοι πως για δικο τους οφελος την κανανε!
Μπερδεμενος

Ανώνυμος είπε...

.Μπερδεμενε,τελικα εισαι πολυ μπερδεμενος.Μας λες για αυτους που πηγαν στα αλβανικα κομματα,αλλα δεν μας λες τιποτα για την εμπιστοσυνη που δωσαμε στο ντουλε,και αυτος τη μια συνεργαζεται με το μπερισια και την αλλη με το ραμα.Τωρα,μας μιλαει για τριτο πολο.Δηλαδη,αυτο δεν ειναι για δικο του οφελος;Το εθνικο κεντρο αν ηθελε,δεν θα εφτανε η κατηφορα εδω που εφτασε,οποτε ασε,μην μιλας για εθνικο κεντρο.κ.Μπαρκα,δεν σας γνωριζω απο κοντα,μονο απο τα γραφωμενα σας.Προσπαθεις να πεισεις για το ενγκλημα που εκαναν τα χρονια αυτα ο ντουλε και η παρεα του.Ειναι λιγο δυσκολο,αλλα σιγα ,σιγα θα το καταλαβουν ολοι.Μπερδεμενε,ισως να μην το ξερεις,αλλα βρεθηκαμε λιγο πριν γηνει το πρωτο πανγκοσμιο συνεδριο β.ηπειρωτων το 1999 και αυτος που τα κατεστρεψε ολλα ηταν ο δικο σου αρχηγος.Οποτε,δεν μπορουμε να μιλαμε για ενοτητα με καποιον που υποτιθεται τη θελει,αλλα δεν τον βολευει αν οντως ερθει.

Ανώνυμος είπε...

Έχεις δίκιο Μπερδεμένε. Εσύ τα "έχωνες" και τα "χώνεις" στο μυαλό του Ντούλε, όλα όσα κάνει. Ασφαλώς δεν είναι όλα δικά σου. Έχει και α΄λλα αφεντικά ο ηγέτης "μας". Από την άλλη,τα θέλει και ο κώλος του αλλά εσύ τα ετοιμάζεις για να τα περάσει εκείνος στο κοινό και τον υπερασπίζεις από την άλλη.
Ασφαλώς εσύ δεν είσαι ο τυχαίος. Δεν είσαι στην κατηγορία αυτών που γλύφουν τον πισινό του αρχηγού για να περούν καλά μεταξύ τους. Ασφαλώς δεν έρχονται πολύ να σου γλύψουνε και σένα τον πισινό .... γιατί κυριολεκτικά δεν έχεις, οπότε πηγαίνουν σε πλησίον σου πρόσωπο. Δεν έχει σημασία τι κάνουν. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.
Αλλά τα εθνικά μας πάνε κατά διαόλου. Αχ... λησμόνησα! Δεν πρέπει να αναφέρω στο λόγο μου τον όρο αυτό, όσο και να με πονάνε τα κοινά και τα εθνικά γιατί θα μα κετηγορείσετε ότι δεν είμαι θρήσκος

Δημοσίευση σχολίου