Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Διαμαρτυρία με ουσία και προτάσεις για το θέμα των συντάξεωνΔημόσια επιστολή του Συλλόγου Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων προς την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
Χρ. Κάτσαρη 59, 45221, Ιωάννινα
Έτος ιδρύσεως 2005

Δημόσια επιστολή διαμαρτυρίας
Προς κκ.
Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Δημήτρη Αβραμόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών
Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Παναγιώτη Πέτρουλα, Διοικητή Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
κκ. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
κκ. Έλληνες Ευρωβουλευτές

Θέμα: Αιτήματα επί των παράνομων πρακτικών του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων - Διακοπή συνταξιοδότησης Ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου
Ιωάννινα 7/2/2013


Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφάλισης απέστειλε περίπου
18.000 επιστολές διακοπής των συντάξεων υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών κατ’
εφαρμογή του Νόμου 4093/2012 και των διατάξεων αυτού περί μη λήψης σύνταξης
στο εξωτερικό.
Σε διάφορες ανακοινώσεις και υπομνήματα που έχουν κατατεθεί το τελευταίο δίμηνο
προς τους κκ. Υπουργούς, τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν
αναλυθεί διεξοδικά οι ΕΘΝΙΚΕΣ συνέπειες της απαράδεκτης περικοπής του επιδόματος
αξιοπρεπούς γήρανσης, γιατί περί επιδόματος πρόκειται, του τμήματος του Ελληνισμού
που δεν γνώρισε Εθνική Ένωση και πάραυτα, ευεργέτησε το Ελληνικό Κράτος ανά τους
αιώνες, διατήρησε άθικτη την εθνική του ταυτότητα, άντεξε και αντέχει σε εξοντωτικές
εθνικιστικές πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές είναι πιο έντονες σήμερα με την νεο-οθωμανικής
προελεύσεως Αλβανική Εξωτερική Πολιτική.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Οι Ομογενείς εκ Βορείου Ηπείρου την τελευταία εικοσαετία, εκκινώντας από την πρώτη
επίσκεψη σας στη Δερβιτσάνη τον Ιανουάριο του 1991, όπου ψάλαμε για πρώτη φορά
δημόσια τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο, έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
Ελλάδος εργαζόμενοι σκληρά, προκόβοντας κάτω από την λαίλαπα της ελληνικής
γραφειοκρατίας και της έλλειψης οποιουδήποτε βοηθήματος ή στήριξης. Σας τονίζουμε
ότι οι Βορειοηπειρώτες ουδέποτε εντάχθηκαν σε προγράμματα στήριξης
παλιννοστούντων ομογενών, ουδέποτε ήταν τελικοί δικαιούχοι κάποιας κοινωνικής
πολιτικής στήριξης τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στη Μητέρα Πατρίδα,
ουδέποτε έλαβαν έστω και ένα ευρώ επιδότησης από τον Ελληνικό Κράτος πέραν
αυτών που δικαιούνταν κάθε Έλληνας ασφαλισμένος πολίτης.
Εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που περνάει η Μητέρα Πατρίδα, η νέα γενιά
βορειοηπειρωτών είμαστε και παραμένουμε από τα πιο ενεργά και παραγωγικά
τμήματα του πληθυσμού, προσφέροντας καθημερινά στο Ελληνικό Κράτος τον ιδρώτα
μας, τις γνώσεις μας και την εγγενή αισιοδοξία μας για ένα καλύτερο αύριο.
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
3
Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,
Ζητούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα
επιβίωσης των πατεράδων μας, είτε διαβιούν στα πάτρια εδάφη, είτε στην Ελλάδα, με:
- Την αναστολή εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» για τουλάχιστον ένα
εξάμηνο έως ότου βρεθεί νόμιμη και βιώσιμη λύση για τη συνταξιοδότηση των
ομογενών
- Την άμεση δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων με εθελοντική συμμετοχή
νέων βορειοηπειρωτών επιστημόνων για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος
ασφάλισης υπερηλίκων ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου, ως σας προτείνουμε
παρακάτω με ένα αρχικό πλαίσιο βασικών αρχών.
- Την άμεση δημιουργία στην Ελληνική Πρεσβεία και τα Ελληνικά Προξενεία στην
Αλβανία ομάδων εργασίας για τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών των έως
σήμερα δικαιούχων του επιδόματος με ειδική μέριμνα στους υπερήλικους που
διαβιούν στα πάτρια εδάφη. Και σ’ αυτό το ζήτημα θα έχετε την αμέριστη
εθελοντική στήριξη νέων βορειοηπειρωτών επιστημόνων, αλλά και των
τοπικών αρχών των ελληνικών περιοχών της Βορείου Ηπείρου, για να
αποφευχθούν εν τη γενέσει τους τα προβλήματα του παρελθόντος (παράνομη
συνταξιοδότηση μη ομογενών ).
- Την άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με συμμετοχή νέων
βορειοηπειρωτών επί θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό της Βορείου
Ηπείρου και την νέο-οθωμανική πολιτική του Αλβανικού Κράτους
Πέραν των παραπάνω εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω ζητήματα:
1. Μη σύννομο το αίτημα του ΟΓΑ περί προσκόμισης βεβαιώσεων
συνταξιοδότησης από την Αλβανία
Από την 1.1.1981 που η Ελληνική Δημοκρατία έγινε μέλος της Ε.Ε
εφαρμόζονται και στον ΟΓΑ οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1408/71
και 574/72, που ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζόμενων, οι
οποίοι μετακινούνται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε, δηλαδή στην Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λιθουανία,
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
4
Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα,
Ρουμανία και Βουλγαρία.
Οι εν λόγω Κανονισμοί , εφαρμόζονται και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ), δηλαδή στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο
Λιχτενστάϊν, και από 1-6-2002 και στην Ελβετία.
Ουδεμία αναφορά γίνεται στην Αλβανία και ουδεμία συμφωνία περί κοινωνικής
ασφάλισης υφίσταται με το Αλβανικό Κράτος, άρα παρανόμως ο ΟΓΑ ζητά
έντυπα και αποδεικτικά συνταξιοδότησης από άλλες χώρες πέραν αυτών που
έχει συνάψει συμφωνίες το Ελληνικό Κράτος και αναγνωρίζονται από την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Επί παραδείγματι, η Ιταλική Δημοκρατία ΔΕΝ ΖΗΤΕΙ, ούτε ΑΝΑΖΗΤΕΙ
αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης ή συνταξιοδότησης από τους μετανάστες
εκτός των παραπάνω χωρών.
Καλούμε λοιπόν τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες να καταθέσουν στον ΟΓΑ
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 που να αναγράφει ότι
«Δεν υποχρεούνται από καμία διεθνή ισχύουσα νομοθεσία ή σύμβαση που να
έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αλβανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να
καταθέσουν έντυπα και βεβαιώσεις συνταξιοδότησης από την προαναφερθείσα
χώρα».
Τις παραπάνω βεβαιώσεις έχει ζητήσει και λάβει ο ΟΓΑ από όλους τους
υπερήλικες ομογενείς κατά την απογραφή των ασφαλισμένων του και οι οποίες
δεν έχουν καμία νομική υπόσταση και επίσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως αιτία διακοπής της συνταξιοδότησης.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΟΓΑ (Νομικό Τμήμα) να
μας απαντήσει επί ποίας εν ισχύ διεθνούς σύμβασης (στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση), αναζητά και λαμβάνει υπόψη του την βεβαίωση απόδοσης
σύνταξης στην Αλβανία (60-95 ευρώ).
Η παρανομία του παραπάνω αιτήματος αποδεικνύεται άμεσα, εφόσον οι
ομογενείς ή οι έλληνες πολίτες που επιχειρούν και στην Ελλάδα και στην
Αλβανία υποχρεούνται να καταβάλλουν ει διπλούν ασφαλιστικές εισφορές και
στις δύο χώρες και ουδεμία ρύθμιση υπάρχει περί απαλλαγής τους σε μία εξ
αυτών, όπως δικαίως ισχύει με τις λοιπές προαναφερθείσες χώρες.
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
5
2. Ανάγκη νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλιση υπερηλίκων ομογενών
Εν μέσω των δύσκολων καιρών που περνάει η Μητέρα Πατρίδα, υπάρχει άμεση
ανάγκη δημιουργίας ενός βιώσιμου νομικού πλαισίου για την συνταξιοδότηση των
υπερηλίκων ομογενών που διαβιούν στην Ελλάδα ή και στη Βόρειο Ήπειρο.
Ενός πλαισίου πιο δίκαιου για τους ασφαλισμένους, αλλά και πιο βιώσιμο σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία.
Προτείνουμε λοιπόν ως βάση συζήτησης τα παρακάτω:
Βασική σύνταξη ΟΓΑ σε όλους τους ομογενείς βορειοηπειρώτες (ανά ζεύγος
υπερηλίκων) που δεν δύναται να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
από άλλο ασφαλιστικό ταμείο, καθότι, όντας το πολύ 20 χρόνια στην
Ελλάδα είναι αδύνατον με την ισχύουσα νομοθεσία να δικαιούνται πλήρη ή
μερική σύνταξη από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ ή άλλο ταμείο, άρα δεν τους
εξασφαλίζεται με κανένα τρόπο ούτε το ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης.
Η βασική σύνταξη θα δίδεται από τον ΟΓΑ επί ισότιμων όρων με τους
λοιπούς έλληνες ασφαλισμένους αγρότες, ήτοι θα είναι της τάξεως των 200-
230 ευρώ, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά για το ασφαλιστικό ταμείο και
πληρώντας τους όρους του Μνημονίου, σε συνέργεια με τον ενδελεχή
επανέλεγχο εν μέσω των Ελληνικών Προξενείων για τον ξεκαθάρισμα των
«μαϊμού» ομογενών (που προέκυψαν λόγω κρουσμάτων διαφθοράς των
Διευθύνσεων του ΟΓΑ).
Η παραπάνω βασική σύνταξη να προσαυξάνεται επί ενός ελαχίστου ποσού
π.χ. 8-10 ευρώ για κάθε έτος πλήρους ασφάλισης του ζεύγους των
υπερηλίκων στον ΟΓΑ ή σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο, υπολογιζόμενο
με βάση τις εισφορές τους στα ανωτέρω ταμεία την τελευταία εικοσαετία
που εργάζονται στην Ελλάδα. Με τον παραπάνω τρόπο θα δημιουργηθεί ένα
πιο δίκαιο σύστημα, στηρίζοντας τους ομογενείς που έχουν συνεισφέρει με
τον ιδρώτα τους στην ελληνική οικονομία.
Συνοψίζοντας σας τονίζουμε ότι οι 120.000 (κατά προσέγγιση) ομογενείς
εργαζόμενοι εκ Βορείου Ηπείρου που είναι ασφαλισμένοι σε όλα τα Ασφαλιστικά
Ταμεία, υπερκαλύπτουν πολλάκις με τις εισφορές τους το κόστος των συντάξεων
υπερηλίκων που βαρύνει το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, δημιουργώντας ένα
βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα «μικροσύστημα κοινωνικής
ασφάλισης».
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
6
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε πολύ εύκολα με την τρέχουσα μηχανογράφηση των
ασφαλιστικών ταμείων να συντάξετε αναλογιστική μελέτη που να αποδείξει
τεκμηριωμένα ότι οι Βορειοηπειρώτες δεν «κοστίζουν» στο Ελληνικό Ασφαλιστικό
Σύστημα και στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του (το αντίθετο μάλλον). Η
μελέτη μπορεί να κατατεθεί επισήμως εντός λίγων μηνών στην Τρόικα ως
τεκμηρίωση του νέου πλαισίου συντάξεων της ειδικής ομάδας πληθυσμού.
Πέραν των παραπάνω επιφυλασσόμαστε ως Σύλλογος αναγνωρισμένος στο
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και ως φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των
Δερβιτσιωτών και των Βορειοηπειρωτών να προβούμε σε χρήση κάθε νόμιμου μέσου
για την κατάργηση των παραπάνω διατάξεων ως μη σύννομες.
Μετά σεβασμού και πόνου,
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ομόθυμα εν συνόλω__

22 comments:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο, παιδιά! Χαλάλι τα γράμματα που μάθατε! Αυτή είναι επιστολή. Στείλτε τη και στην Ομόνοια, γιατί εκεί έχουν απομείνει κάπια γραβιά που φουσκώνουν και παραφουσκώνουν τις κοιλιές τους από το ξίγγι που έχουν πιάσει.

Ανώνυμος είπε...

mprabo paidia.
Den ntreponte katholoy poy asxoloyntai me thn adynamh hlikia..

Ανώνυμος είπε...

πρέπει να οργανωθούμε, είμαστε χιλιάδες άνθρωποι, πρέπει να υποστηρίξουμε τους γονείς μας να έχουν αξιοπρεπή γηρατειά. πώς θα το κάνουμε αυτό?

Ανώνυμος είπε...

είμαστε χιλιάδες άνθρωποι, χρειάζεται να υποστήριξουμε τους γονείς μας να έχουν αξιοπρεπή γηρατειά. πώς θα γίνει αυτό?

aprovleptos87 είπε...

Με την απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να καταργήσει τη σύνταξη η οποία δόθηκε για τους Έλληνες συνταξιούχους της Βορείου Ηπείρου θα μας αναγκάσει να βρεθούμε απέναντι σας. Ένα ποσό της τάξης τον 300 ευρω δεν πρόκειται να συμβάλει στην διάσωση της χώρας μας. Η Βόρειος Ήπειρος πίστευε και στήριζε τον κ. Σαμαρά απο εδώ και πέρα όμως δεν σας εγγυόμαστε τίποτα, δεν θα είμαστε δίπλα σας, δεν θα στηρίξουμε καμία απάφαση σας και εμείς περιμέναμε πολλά απο τον κ. Σαμαρά αλλά ο ίδιος μας έβαλε τη θυλιά στο λαιμό.
Νταής Γρηγόρης

Ανώνυμος είπε...

Με την απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να καταργήσει τη σύνταξη η οποία δόθηκε για τους Έλληνες συνταξιούχους της Βορείου Ηπείρου θα μας αναγκάσει να βρεθούμε απέναντι σας. Ένα ποσό της τάξης τον 300 ευρω δεν πρόκειται να συμβάλει στην διάσωση της χώρας μας. Η Βόρειος Ήπειρος πίστευε και στήριζε τον κ. Σαμαρά απο εδώ και πέρα όμως δεν σας εγγυόμαστε τίποτα, δεν θα είμαστε δίπλα σας, δεν θα στηρίξουμε καμία απόφαση σας και εμείς περιμέναμε πολλά απο τον κ. Σαμαρά αλλά ο ίδιος μας έβαλε τη θηλιά στο λαιμό.
Νταής Γρηγόρης

Ανώνυμος είπε...

tin tetarti oloi prepei na eimaste sti 13.00 eksw apo to upourgeio ergasias stin poreia diamartyrias pou exei organwthei se synergasia me tous Ellines tou Pontou ......irthe o kairos na afisoume tin diamartyria apo to internet .....gia na doume posoi tha einai ekei

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο μπραβο μπραβο..τρομερη ανακοινωση-επιστολη απο εναν συλλογο που κανει πραγματικη δουλεια για τον τοπο και τα προβληματα του..ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΟΜΑΣΤΕ..εχουμε κρατησει χιλιαδες χρονια την φλωγα του ελληνισμου αναμενη στη Δεροπολη και αυτο θα συνεχισουμε να κανουμε για παντα.

Ανώνυμος είπε...

Ean kai katagomai apo dervitsiani kata imisi to simvolo dn einai masoniko? i xeirapsia px.

Ανώνυμος είπε...

Pale mou file gnorime.... Thymasai pou sou lega apo to 2007 pos prepei na kanoume emeis to proto vima kai na proteinoume mia viosimi lusi? Thymasai pou eleges pos dikaiountai kai oi papoudes mas krouaziera? Kai tora ftasame sto simeio na parei i mpala olo ton kosmo. Yparxoun anthropoi pou pleon antimetopizoun provlima epiviosis kai dystyxos se afto ton agona eimaste monoi mas. Kaneis de tha symeristei ta provlimata mas

Κεραύνιος είπε...

Υπάρχουν οι αρχίδια πρόεδροι και οι πρόεδροι με αρχίδια (όπως εδώ)

Ανώνυμος είπε...

Κουτουλα, ισχυει και για τον Μπολανο το πρωτο μισο της εκφρασης;

Ανώνυμος είπε...

Stin dhervitsani 8a ta taxtopiisi o ypurgos mi stenexorieste sto vurko pu na ta vri o kitsos o fukaras....?

Ανώνυμος είπε...

Stin dhervitsani 8a ta taxtopiisi o ypurgos mi stenexorieste sto vurko pu na ta vri o kitsos o fukaras....?

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητηρια στον Αλκη..μας κανεις υπερηφανους..

Ανώνυμος είπε...

Τα δυσάρεστα για τον τόπο μας τώρα αρχίζουν. Επιβεβαιώνετε η φράση του κ Μητσοτάκη που είπε όταν κάποιος τον ρώτησε το 91 «…που τους πας αυτούς;(εννοούσε τους β/η)» και εκείνος του απάντησε: « Τι σου κάνουν έρχονται φτωχοί και θα φύγουν χρεωμένοι.»
Και όχι μόνο χρεωμένοι. Θα δείτε σε λίγο καιρό το πώς θα αγοράσουν οι αλβανοί τη Β/Η. Θα δείτε τι ακίνητα ,οικόπεδα και χωράφια θα πουλιούνται. Πολύ κόσμος δικός μας είναι καταχρεωμένος εδώ στην Ελλάδα από τα δάνεια . Η ανεργία μαστίζει. Ποιος έχει περίσσευμα να στείλει στα γερόντια. Και έτσι θα αρχίσει το ξεπούλημα. Μακάρι να διαψευστώ.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητηρια σε ολο το ΔΣ μα κυριως στον Αλκη.
Ευτυχως εχουμε και κατι να αντιπαραθεσουμε σε φαινομενα τυπου ......

υγ για τον παραπανω που αναρωτηθηκεμ,ναι η χειραψια αυτη ειναι μασονικη.

ΔΡΟΒΙΑΝΙΤΗΣ είπε...

ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΓΩΝΙΑΜΕ ΑΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ...ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΑΕ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΒΡΑΔΥΑ?ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΗ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΝΗΜΝΟΝΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!!8000 ΜΙΣΘΟ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 480 ΜΙΣΘΟ Ο ΝΕΟΣ..ΛΟΥΣΤΗΤΕ ΤΟΥΣ ΞΥΠΝΑΜΕ ΠΡΟΒΑΤΑ..ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΠΕ ΣΟΥ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΚΛΕΓΕΣΑΙ!!ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ !!ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΒ ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΕΓΚΑ ΜΟΥΓΚΑ ΚΑΡΘΑΝΗΔΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΛΕΥΤΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΝΕ ΣΕ 100 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ Β.Η.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ..ΟΛΟΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΣ 13:00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη για κάποια συντακτικα λάθη, γράφτηκε στο καφενείο του χωριού...
Α.

Υ.Γ. Οσο για το σήμα, κοψτε τον Λιακοπουλο και διαβάστε κανένα βιβλίο

Lazaros είπε...

Να και κατι τεκμηριωμένο
Ελπίζω να μην καταντήσουν σαν την ΟΜΟΝΟΙΑ ή το MEGA :-)

Ξεχάστε τις πορειες.
Ξεχαστε τις μπούρδες της ΚΕΑΔΟΟΜΟΝΟΙΑΣ και του MEGA.
Μην περιμένε εθνική ευαισθησια απο τον Αντώνη ή οποιονδήποτε αλλο πουλημένο βουλευτή.
Μην ακούτε τι λένε οι παντογνώστες γυρω σας.

Καντε αυτο που σας λενε εδω.

Ανώνυμος είπε...

Ω ντέρζι πήρες άδεια από τον Μπάρμπα Γιάννη και το Θειό Σπύρο μω;

Ανώνυμος είπε...

12.41 και υπόλοιποι εξυπνάκηδες, αν το χρόνο που σπαταλάτε για σχόλια εδώ τον προσφέρατε δημιουργικά στην πατρίδα θα ήταν τα πράγματα καλύτερα.

200 σχόλια σε άσχετα θέματα! Πολλές σελίδες και κόπος.

Α.

Δημοσίευση σχολίου