Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

13 Φεβρουαρίου – Ημέρα των ορθοδόξων ερωτευμένων

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ: ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν έγγαμοι, ένα ζευγάρι Ιουδαίων που καταγόταν από τον Πόντο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο τον 1ο αιώνα μ.Χ. και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού, όπως και ο απόστολος Παύλος. Ήταν άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς. Όταν ο απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία, καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του.
Τόσο τους άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του αποστόλου Παύλου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του. O απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση,
ώστε τους μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνον εκείνος, αλλά και όλες οι Εκκλησίες των εθνών.
Αργότερα οι διώκτες του χριστιανισμού τούς συνέλαβαν και τούς αποκεφάλισαν, χαρίζοντάς τους μαζί με τον τίτλο των Αποστόλων και τον τίτλο των Μαρτύρων. Αρκετά έγγαμα ζευγάρια σήμερα θεωρούν προστάτες τους, τους Αγίους Ακύλα και Πρίσκιλλα, που εορτάζουν στις 13 Φεβρουαρίου, ως πρότυπο αγιότητας μέσα στον έγγαμο βίο.

Απολυτίκιο
(Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε)
Χριστόν αγαπήσαντες και φωτισθέντες τον νουν, τη πίστει ενούμενοι και συζυγία σεμνή, Ακύλας και Πρισκίλλα ήσαν μεν προεστώτες εκκλησίας κατ' οίκον, Παύλου δε του φωστήρος συνεργοί και προστάται. Διό αυτούς τιμήσωμεν και μιμησώμεθα.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου