Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Πρόχειρη και εθνικά επιζήμια η στάση της αποχής!

Η απογραφή στην Αλβανία και ελλαδική ακηδία
Γράφει ο  Ι.Σ.Λάμπρου
Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος

Η  απογραφή πληθυσμού, η οποία διενεργείται αυτό το διάστημα στη γειτονική Αλβανία, αποτελεί μια σημαντική  ευκαιρία καταγραφής του γηγενούς Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Δυστυχώς, η διαδικασία της απογραφής, όπως αποφασίστηκε και διενεργείται από το αλβανικό κράτος, περιέχει σοβαρές παρατυπίες συνέπεια των οποίων θα είναι η αλλοίωση του πραγματικού αριθμού Αλβανών πολιτών Ελληνικής καταγωγής.


Οι  πλείστες παρατυπίες μαρτυρούν όχι μόνο την διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική αποδυνάμωσης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού από το αλβανικό κράτος, αλλά και τον πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο χαρακτήρα αυτής της πολιτικής:
 • Αντίθετα με την αρχική εξαγγελία για την απογραφή, η αλβανική Κυβέρνηση επιδιδόμενη σε παλινωδίες εισήγαγε αλλαγές στο ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να καταστήσει αδύνατη την ειλικρινή αποτύπωση της πληθυσμιακής εικόνας στη χώρα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ερωτηματολογίου της απογραφής, όπως αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα  τον Απρίλιο του 2010, και αυτού βάσει του οποίου διεξάγεται η απογραφή. Η εθνικότητα μετατράπηκε σε “εθνοπολιτισμική ομάδα” την οποία πρέπει να δηλώσει ο ίδιος ο απογραφόμενος, προαιρετικά, αφού δεν υπάρχει ειδική αναφορά στο έγγραφο σε καμία εθνική ομάδα πέραν της αλβανικής όπως στο πρώτο ερωτηματολόγιο. Η ίδια διαδικασία ισχύει  και για τη δήλωση της μητρικής γλώσσας, καθώς ο απογραφόμενος πρέπει να δηλώσει συγκεκριμένα την γλώσσα και όχι να επιλέξει μεταξύ αναφερόμενων γλωσσών, όπως προνοούσε το πρώτο σχέδιο του εγγράφου. Αναφορικά με το θρήσκευμα, ο απογραφόμενος καλείται να απαντήσει, πάλι προαιρετικά, αν πιστεύει στο Θεό, και ύστερα να αναφέρει ο ίδιος, αν το επιθυμεί, την θρησκεία του. Όπως και στις δύο άλλες περιπτώσεις, στην πρώτη εκδοχή του ερωτηματολογίου, υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά σε θρησκείες από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος επέλεγε.
 • Το ερωτηματολόγιο της απογραφής  δεν τυπώθηκε στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται  ότι,  οι Αλβανοί των Σκοπίων πέτυχαν στον νόμο περί απογραφής της χώρας ( άρθρο 39), να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία όταν μια γλώσσα ομιλείται,  σε εθνικό  ή σε τοπικό επίπεδο,  τουλάχιστο από το 20% του πληθυσμού, τότε το έγγραφο της απογραφής είναι γραμμένο και στις δύο γλώσσες, το σλαβικό ιδίωμα των Σκοπίων και όποια άλλη μειονοτική γλώσσα. Οι απογραφόμενοι επιλέγουν την γλώσσα στην οποία θα απογραφούν, με τα στοιχεία τους, όμως, να καταγράφονται και στις δύο γλώσσες.
  • Με την απογραφή παρεμποδίζεται το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού, αφού προβλέπεται πρόστιμο 100.000 λεκ (περίπου 700 Ευρώ) σε οποιονδήποτε δηλώσει ψευδή στοιχεία με βάσει τα  ληξιαρχεία. Το πρόστιμο  επιδιώκει να αποθαρρύνει τα μέλη της μειονότητας, κυρίως, εκτός επισήμως αναγνωρισμένων μειονοτικών ζωνών να δηλώσουν την εθνική τους καταγωγή. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της απογραφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση ληξιαρχικών βιβλίων ή εκλογικών καταλόγων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διόρθωση της αδικίας του αποχαρακτηρισμού ως μειονοτικών περιοχών  ελληνικών κοινοτήτων (Χειμάρρα, Δέλβινο, Πρεμετή, Κορυτσά), ενέργεια η οποία έγινε επί καθεστώς Χότζα.
  • Δεν επιτρέπεται η  απογραφή εκατοντάδων χιλιάδων αλβανών πολιτών που βρίσκονται, ως μετανάστες, εκτός Αλβανίας τους τελευταίους 12 μήνες. Δικαίωμα απογραφής έχουν μόνον όσοι κατοικούν τους τελευταίους 12 μήνες στην Αλβανία. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές δεκάδες χιλιάδες Βορειοηπειρώτες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να απογραφούν. Μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι και στην ελληνική απογραφή, η οποία διεξήχθη τον περασμένο Μάιο, υπήρχε ανάλογη διάταξη. Στην περίπτωση της Αλβανίας, όμως, αφενός το μέτρο αυτό είναι φωτογραφικό και πλήττει καίρια , άμεσα και σχεδόν αποκλειστικά την Εθνική Ελληνική Μειονότητα· αφετέρου, έχοντας υπόψη το προβληματικό παρελθόν της Αλβανίας αναφορικά με την μεταχείριση των μειονοτήτων, κάθε κίνηση, η οποία έστω και άθελα και χωρίς πρόθεση, πλήττει τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, αλλά και γενικά κάθε εθνική μειονοτική ομάδα στη χώρα, πρέπει να προσεγγίζεται με καχυποψία. Εξάλλου, ένας από τους λόγους για τους οποίους διεκόπη η απογραφή στα Σκόπια πριν από μερικές ημέρες, ήταν ακριβώς η επιμονή των Αλβανών των Σκοπίων να μπορούν να απογραφούν Αλβανοί, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει και λείπουν από τα Σκόπια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Αλβανοί στερούν από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα αυτό το οποίο απαιτούν από τους Σλάβους των Σκοπίων… Επιπροσθέτως, δικαίωμα απογραφής δεν έχουν τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εκτός Αλβανίας, έστω και αν  είναι εγγεγραμμένα στα Αλβανικά ληξιαρχεία. Η συνέπεια αυτού του μέτρου,  είναι  να μην μπορούν να απογραφούν παιδιά ελληνικής καταγωγής τα οποία έχουν γεννηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
   • Σε περιοχές, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως μειονοτικές, όπως η περιοχή Κορυτσάς (Κορυτσά, Κολόνια, Λεσκοβίκι), οι απογραφείς με εντολή της κεντρικής υπηρεσίας απογραφής (REPOB-AL), ζήτησαν επιπλέον έγγραφα και στοιχεία, πέραν των προβλεπομένων. Ειδικά στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, σταμάτησαν την διαδικασία  απογραφής. Σημειώνεται ότι ενώ η Αλβανία δεν αναγνωρίζει την περιοχή Κορυτσάς ως “μειονοτική” , τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας εκεί, κυρίως Βλαχόφωνοι, συμμετέχουν  στην διαδικασία καταγραφής της ελληνικής καταγωγής και ορθόδοξης πίστης τους. Αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της συμμετοχής, είναι η επιλογή της Αλβανικής πολιτείας να εντείνει τις  παραβιάσεις στην διαδικασία απογραφής.
   • Τέλος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι, οι απογραφείς συνοδεύονται από μέλη της ακραίας εθνικιστικής οργάνωσης Ερυθρόμαυρη Συμμαχία, άτομα τα οποία καταγράφουν με κινητό ή κάμερα την διαδικασία απογραφής εντός των οικιών των πολιτών.
Είναι προφανές ότι οι  παραπάνω παρατυπίες δεν είναι προϊόν αβλεψίας ή προχειρότητας της αλβανικής κυβέρνησης, αλλά συνειδητή πολιτική με μοναδικό σκοπό την πληθυσμιακή σμίκρυνση των εθνικών μειονοτήτων της χώρας, και κυρίως της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οι μεθοδεύσεις της αλβανικής κυβέρνησης μαρτυρούν το επίπεδο πολιτικού πολιτισμού της Αλβανίας και καταδεικνύουν τις τραγικές ελλείψεις της γείτονος, ελλείψεις τις οποίες οφείλει να αναπληρώσει στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση Προόδου της ΕΕ
Αυτές τις ελλείψεις εντοπίζει η Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα  στις 12 Οκτωβρίου. Στην Έκθεση αναφέρεται ότι η Αλβανία έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στην εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων για ένταξη στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι έχει ενδυναμωθεί το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των μειονοτήτων, αλλά  η αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών και πολιτικών εργαλείων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης, στη διεξαγωγή των εκλογών, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της μεταρρύθμισης στο νομοθετικό σώμα. Η Έκθεση καταλήγει τονίζοντας ότι, η Αλβανία θα πρέπει να καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες και να επιτύχει αποδεδειγμένη πρόοδο πριν η Επιτροπή προτείνει την έναρξη προενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Τίρανα.

Στάση Ομόνοιας- ΚΕΑΔ
Αναφορικά με την στάση της μειονοτικής ηγεσίας, η απόφαση της Ομόνοιας – ΚΕΑΔ για ολική αποχή της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την απογραφή, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας, ελέγχεται από πολλές απόψεις. Η ηγεσία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ήταν απούσα από τις εξελίξεις, μην προβάλλοντας ουσιαστική αντίδραση στις αυθαιρεσίες της αλβανικής Κυβέρνησης, παρά το μεγάλο χρονικό περιθώριο που είχε στην διάθεση της, από το 2009, για να προγραμματίσει τη δράση της, και να καταθέσει στην αλβανική κυβέρνηση τις προτάσεις καταγγέλλοντας παράλληλα τα κακώς κείμενα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά τις σωστές επισημάνσεις της Ομόνοιας για τις δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η απογραφή, λησμονεί  ό,τι Αλβανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, στις περιοχές Κορυτσάς, Πρεμετής, Κολόνιας, Ερσέκας, Χιμάρας, με την απογραφή αυτή, θα  έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δηλώσουν την ελληνική τους καταγωγή, έστω και ως μέλη της ελληνικής “εθνοπολιτιστικής ομάδας”. Το αλβανικό κράτος δεν αναγνωρίζει τους ελληνικούς πληθυσμούς αυτών των περιοχών ως τμήμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η επιτυχημένη καταγραφή τους ως Ελλήνων, θα είναι το πρώτο βήμα το οποίο θα υποχρεώσει το αλβανικό κράτος να τους αναγνωρίσει ως Αλβανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής ενισχύοντας τις προσπάθειες για συμπερίληψη των περιοχών αυτών στις μειονοτικές.
Η εξαγγελθείσα  αποχή από την ηγεσία της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ είναι όχι μόνο πρόχειρα μελετημένη, αλλά και επιζήμια. Η αποχή θα ήταν η κατάληξη μιας συντεταγμένης πορείας συνεχών παρεμβάσεων και καταγγελιών της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς του αλβανικού κράτους, το οποίο συστηματικά στοχεύει στην συρρίκνωση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Τέτοια συντεταγμένη πορεία δεν υπήρξε. Η στάση περί αποχής, χρησιμοποιείται από την ηγεσία της Ομόνοιας, ως φύλλο συκής το οποίο δεν μπορεί να κρύψει την αβελτηρία, αδιαφορία και ανικανότητα των υπευθύνων του κόμματος για την διαδικασία της απογραφής. Η ηγεσία της Ομόνοιας επιζητεί αγωνιστικές δάφνες έχοντας συστηματικά αποφύγει να δώσει τον αγώνα, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανεπάρκεια της.

Ανυπαρξία  Ελληνικής κυβέρνησης
Σε αντίθεση με τις χλιαρές αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την προσπάθεια αλλοίωσης του αριθμού των Ελλήνων μειονοτικών, γειτονικά κράτη επιδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις δικές τους κοινότητες. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ν. Γκρουέφσκι επισκέφτηκε πρόσφατα το χωριό Γκόλο Μπέρντε ( περιοχή Πρεσπών) της Αλβανίας, αγνοώντας την αλβανική κυβέρνηση, όπου προέτρεψε τους κατοίκους να δηλώσουν εθνικά ʺΜακεδόνες”. Επίσης, ο εκπρόσωπος της σλαβικής σκοπιανής κοινότητας της Αλβανίας κατηγόρησε την βουλγαρική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμαιεύσει την εκ μέρους τους δήλωση ως Βουλγάρων, με αντάλλαγμα βουλγαρικά διαβατήρια. Τέλος, σημειώνεται η   δραστηριοποίηση του Ρουμάνου πρέσβη στην Αλβανία με σκοπό την καταγραφή όσο μεγαλύτερου αριθμού ρουμανιζόντων Βλάχων.
Η ελληνική Κυβέρνηση, πέραν της μονότονης επανάληψης περί σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, οφείλει να καταγγείλει άμεσα  την παράτυπη διαδικασία της απογραφής, ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες  μέχρι σήμερα η αλβανική Κυβέρνηση αρνείται να  αναγνωρίσει την ύπαρξη ελληνικών πληθυσμών. Το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να γνωστοποιήσει στην διεθνή κοινότητα και σε διεθνείς οργανισμούς την απαράδεκτη στάση της αλβανικής κυβέρνησης για την παράτυπη διενέργεια της απογραφής. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν τα συντριπτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει η Αθήνα σε σχέση με τα Τίρανα, και να μην φοβάται να τα χρησιμοποιήσει στο όνομα της αδελφοσύνης των λαών και της καλής γειτονίας.
Παράλληλα με τις ευθύνες της ηγεσίας της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ, κρίνεται ως απαράδεκτη η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία δεν αντέδρασε στις αυθαιρεσίες του αλβανικού κράτους. Επιβάλλεται η επανεξέταση και ο επανασχεδιασμός των σχέσεων εθνικού κέντρου και μειονότητας. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας, δεν αποτελεί δικαιολογία για την εγκατάλειψη του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στις όποιες διαθέσεις των Αλβανών.
Φαίνεται ό,τι κάποιοι αμετανόητα συνεχίζουν να πορεύονται πάνω στην παραδοσιακή φιλία, την οποία θεμελίωσαν οι  Ανδρέας Παπανδρέου και Ενβέρ Χότζα…

29 comments:

Ανώνυμος είπε...

Ας πει καποιος στον πολιτικο αυτο επιστημονα οτι την ανοιξη που ανθιζουν τα λουλουδια ο ηγετης μας Ευαγγελος Ντουλες θα οργανωση φαντασμαγορικη απογραφη.θα μετρηθουμε και θα βγουμε παραπανω που λεει και το ασμα.

Ανώνυμος είπε...

Πολυ σωστο αρθρο.Μελετιμενο και γνωστης της αληθειας και της πραγματικοτητας,που δυστηχως για καποιους β.ηπειρωτες,ακολουθησαν τη γραμμη Ντουλε,τη γραμμη...το βαζω στα ποδια,η στρυβω δια του αραβωνος.Θα αποδυχθει καπια στιγμη,το μεγαλο ιστορικο λαθος του Ντουλε.Οσο για αυτους που τον ακολουθησαν,ειδικα για λιγους απ΄αυτους που το παιζουν δεξιοι,λυπαμε.Και ρωταω εγω,ενας απλος β.ηπειρωτης.Και ποτε μπορεσε ο ντουλε να εχει τον κοσμο διπλα του.Απλα,αυτη τη φορα,θεωρω οτι ετσι βολευε και το πασοκ.Γιατι,για τις τοπικες εκλογες του μαιου,βρηκε 1,5 εκατομ ευρω για να πολεμησει τους εχθρους του MEGA,τωρα τη στιγμη αυτη που χρηαζοταν βοηθεια πραγματικη ο β.ηπειρωτικος ελληνισμος δεν ειχε.Και ειναι γνωστο οτι ο ντουλε χωρις χρημα απ΄το εθνικο κεντρο,ποτε δεν θα εκανε αγωνα.Προχτες,βγηκε και κατηγορησε και το ραμα για την αρνητικη ευρωπαικη εκθεση.Ξερει τι κανει αυτος,αφου θα διαλυθει το σοσιαληστικο και ξανα ο μπερισια θα κερδισει,ασ τα εχω καλα μ΄αυτον.Παντα την παρτη του κοιταζε και παντ σε βαρος της Β.ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΣΟΚ- PS - ΚΕΑΔ...
Το τριγωνο τις καταστροφης της Βορειου Ηπειρου και οχι μονο...
Κι ενω Πασοκ-Κεαδ ειναι απλα ανυπαρκτοι,ανικανοι,αχρηστοι,αεργοι (κι οχι ανεργοι,δυστυχως για μας),το αλβανικο PS τριβει τα χερια, οπως αλλωστε και ολοι οι υπολυποι αλβανοι ολων των αποχρωσεων,μη μπορωντας κι αυτοι να κατανοησουν εναν τετοιο ευκολο θρειαμβο σε ενα τοσο δυσκολο θεμα οπως η απογραφη.
Χασαμε κυριοι...
Χασαμε την σημαντικοτερη μαχη τις 20-χρονης μεταπολιτευτικης ιστοριας της Β.Ηπειρου.
Και τη χασαμε χωρις να ριξουμε ουτε ντουφεκια.
Χασαμε με κατω τα χερια.
χασαμε μια μαχη που δεν εχει ρεβανς.
κι οπως παμε,εποντε κι αλλες στο μελλον
Δυστυχως...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Γιανναρη, συνεχίζετε ακόμα το ίδιο παιχνιδάκι στη ΝΔ έτσι; Επειδή δεν σας έμεινε τίποτε άλλο να κάνετε, προσπαθείτε μέσα απο το μπλογκ σας και χρησιμοποιώντας έναν ανθρωπακο που δεν έχει μαύρη ιδέα απ το Βορειοηπειρωτικο, η μόνη του σχέση είναι με παρεακι του Λεζοζαφειρατη, να βρισετε πάλι την ΟΜΌΝΟΙΑ. Δεν καταλαβαίνω, είστε αφελής ή έχετε το ίδιο αφεντικό με το Λεζο; Πρέπει να αποφασίσετε. Και επίσης πρέπει να πάρετε χαμπάρι πως η προσπάθεια σας και της Λεζοπαρεας απέτυχε. Σταματήστε το γιατί εκτιθεστε. Πάτε και κόντρα στη γραμμή του κόμματος αν δεν ξέρετε. Ρωτήστε και κανέναν ανώτερο σας να σας πει..

Ανώνυμος είπε...

Ma ti thrasos einai ayto toy k. Giannarh! pws einai dynaton na millaei xwris thn adeia toy kyrioy anwnymoy 10.47;;;

Ανώνυμος είπε...

Αν εσένα μεγάλε 11.37 δεν σε ενοχλεί να κάνει πολιτική στο Βορειοηπειρωτικο ο Λεζος και ο Ζαφειρατης τότε πάω πάσο. Ανεξαρτήτως του σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε , σε τιμάει ιδιαίτερα αυτο; Και μη μου πεις για το Ντουλε πάλι γιατί οι συγκεκριμένοι είναι πολέμιοι της ΟΜΌΝΟΙΑΣ μια ζωη. Και μάλιστα ο Λεζος ενδιαφερόταν πάντα περισσότερο για τα αλβανακια και το πως θα τους φέρει βιβλία και θα τους μάθει την όμορφη Αλβανική γλώσσα. Αν εσυ δεν έχεις πρόβλημα με αυτο, μαγκιά σου. Η πλειοψηφία των Βορειοηπειρωτων έχει.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΞΈΡΕΙΣ 11.37 ΌΤΙ ΠΡΏΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΟΙ, ΉΡΩΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ, ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΔΑΝ ΕΚΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΟΥΜΆΝΤΟ Ο ΛΕΖΟΣ ΚΑΙ Ο ΖΑΦΕΙΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΟ ΦΡΟΎΤΟ ΤΟΝ ΚΩΤΗ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΟΜΈΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ; ΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΈΜΕ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΊ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΔΕΞΙΟΊ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΙ , ΜΟΡΦΩΜΈΝΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΟ ΣΑΜΑΡΆ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΛΈΠΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΈΣΑ ΜΕ ΤΑ ΧΆΛΙΑ ΤΟΥΣ. Ο ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΑΛΌΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝ ΈΧΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΛΉΚΙΑ ΕΚΕΙ ΜΈΣΑ ΚΆΘΕ ΜΈΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΡΏΝΕ ΤΑ ΑΦΤΙΆ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΆΝΕΙ. ΜΕ ΌΠΟΙΟΝ ΔΆΣΚΑΛΟΣ ΘΑ ΚΆΤΣΕΙΣ, ΤΈΤΟΙΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ ΘΑ ΜΆΘΕΙΣ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ Ο ΣΑΜΑΡΆΣ ΈΜΑΘΕ ΤΑ ΧΆΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΈΧΕΙ ΒΆΛΕΙ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΈΨΟΥΝ ΥΠΌΓΕΙΑ ΕΠΕΙΔΉ ΌΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΓΕΙ. ΕΧΟΥΝ ΓΝΏΣΗ ΟΙ ΦΎΛΑΚΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος κάνει κουμάντο στη ΝΔ του Σαμαρά; Ο Λεζος και ο Ζαφειρατης; Ουι ουι. Και μετα λέγατε για το ΠΑΣΟΚ που έχει τον Τρίχα και το Τζομακα και τον Κατσαλιδα. Αυτοί είναι ηρωες του 21' μπροστά σας μωρε μαύροι. Παει, θα σας τους πάρει όλους τους δεξιούς ο Καρατζαφέρης με το Βοριδη και τον Πλευρη. Μέχρι και αυτοί πιο σοβαροι είναι. Μωρε καψω Εφακι, σε πήρανε μπάλα οι ζαφειρατολεζηδες; Κάτσε εσυ καμε υψηλή πολιτικη. Χοχοχοχο

Ανώνυμος είπε...

Εκ των υστερων, ειμαστε ολοι ικανοι για αναλυσεις του κολου.
Εσυ ποτε ξυπνησες κυριε καθηγητα?
Και αν το ερωτηματογιο του Απριλιου ηταν καλυτερο, τοτε γιατι ζητουσαμε αναβολη και τοτε?

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΜΝΟΑΙΡΙΦΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΤΑΣΟΜΕΝ.. ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΤΕ??? ΟΝΕΙΔΟΣ... ΝΤΡΟΠΗ... ΠΗΡΑΤΕ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΙΤΟΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΡΕΜΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ" ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Κ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ??!!! ΠΙΣΤΕΨΑΤΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ 1 ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΡΙΒΕΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΣΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ-ΝΟΝΟΥ ΤΟΥ(KRISTI U NGJIAL)?? ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΦΕΛΕΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ.. ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΛΩΣΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΑΝ ΩΣΤΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΝΤΡΟΠΗ,ΦΟΒΟ Ή ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΤΕ ΑΠΟΣΥΡΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΘΕΡΘΕΝΤΕΣ ΥΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ Μ.. ΠΡΑΞΑΤΕ ΑΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΤΕ Κ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΖΥΜΙΩΣΑΤΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.. ΕΛΕΝΗ

Ανώνυμος είπε...

Ο Κ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΑ ΛΕΕΙ...
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ ??
ΗΜΑΣΤΕ ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ...

Ανώνυμος είπε...

ένα πολύ κάλο άρθρο , εξώ απο σκοπιμότητες.

Ανώνυμος είπε...

Υψηλη πολιτικη η εφη.Ας γελασω κινεζικα.Θελω κ΄εγω να παω στη ΝΔ,γιατι ειμαι δεξιος,αλλα θα ηθελα να συνεργαστω με το φιλο,η φιλη 10.47,που εχει επαφη με τους απο πανω του κομματος.Δυστηχως ομως,γραφει κ΄αυτος ανωνυμα και δεν ξερω ποιος ειναι.Επισης πολυ παντογνωστης ειναι και ο 1.59.Ξερει πολλα μεσα απο τη ΝΔ και θα με βαλει γρηγορα στα κολπα,ωστε καπια στιγμη να αναλαβω τον τομεα.Παντως,οι φυλακισμενοι που πηγαν και εφυγαν,χλωμο το βλεπω,αντεξαν τα πανδυνα στις φυλακες,δεν μπορεσαν τον τομεα!!!!!????Εχω ομως κ΄εγω τις ενστασεις μου πρως εσας τους ανωνυμους.Νομιζω οτι εχετε ολοι σας ονομα και απορω γιατι δεν γραφετε επωνυμα?Τι ειναι αυτο που σας φοβιζει?Εκπροσωπειτε κατι το βρωμικο,η το ονοματακι σας ισως να κρυβει κατι παλιο και σαπιο?Θανασης.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΕΠΩΝΥΜΕ ΤΑΝΑΣΗ.....

Ανώνυμος είπε...

ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ Κ ΧΡΟΝΟΥ ΦΙΛΕ ΤΑΝΑΣΗ??? Κ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΗ??? ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΟΥ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ... ΑΑΑΑΑ, ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΛΕΠΤΟ ΝΟΜΙΖΩ ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ΕΣΕΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΧ,ΕΦΗ ΕΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΧ, ΚΟΥΛΑ ΚΟΥΛΑ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ.... Κ ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΥΤΗ Η ΕΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΟΝ/ΝΜΟ ΟΠΟΤΕ ΕΙΣΙΑ ΠΟΛΥ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΑΝΑΣΑΡΑ... ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΜΜΟΝΗ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΜΟΝΟ ΤΟΥΤΟ " Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ"

Ο ΑΘΩΟΣ είπε...

Μικροκακομένοι και ροζιάρικοι Βορειοηπειρώτες. Δειτε μια φορά το πρόβλημα κατά μετά αν περισσέψει χρόνος δείτε και εκείνον που το λέει. Μείνατε στην ταχτική Χότζα. Κάνετε πρώτα τη βιογραφία εκείνου που θέτει έναν προβλήματισμό για να αποφύγετε την ουσία και να σπιλώσετε τον αρθρογράφο.
Υπάρχει εδώ μια ουσία. Η αποχή στην απογραφή μας εξοστράκισε εθνικά από το αλβανικό γίγνεσθαί. Για τους εθνικά υπεύθυνους υπάρχουν δημοκρατικά 9 γραμμάρια μολύβι
Ο αθώος

Ανώνυμος είπε...

Πρόσεχε μήπως σε πουλήσουν τα αφεντικά σου γιατί είσαι αναλωσιμος Αθώε και μετα το χρησιμοποιήσεις το μολύβι για τον εαυτο σου.....

Ανώνυμος είπε...

Ρε Αθώε θές να μας πεις το όνομα σου για να δούμε τι συμφέρον έχεις να ύπερασπιζεσαι το Αλβανικο κράτος ; Σημασία ξέρεις δεν έχει τι λεει κάποιος αλλα και ποιος το λεει. Εσυ τώρα μιλάς και για εμάς που ξέρουμε το ποιον σου είσαι σαν τον Κουγια που μιλάει για διαιτησία. Αι σιχτιρι απο δω.... Ξοανο...

Ανώνυμος είπε...

Η ΝΔ πρέπει να συμμορφωθεί και να ενημερώνεται αποκλειστικά και μόνο από Φρέντη-Έφη-Λέκα και λοιπές ντουλοκρατικές δυναμείς. Κοτζαμ γυρολογοι σε Χαριλάου Τρικούπη, (τώρα Ιπποκράτους) -Ρηγίλης(τώρα Συγκρού)-Καλλιρόης έχουν μαζέψει περισσότερες γνώσεις. όχι σαν το Λέζο που είναι μόνιμα κολημενος στη ΝΔ. Εδώ μιλα η "τσιγγάνικη" εμπειρία.

Ανώνυμος είπε...

3.19 αυτα τα παπατζιλικια περι ΠΑΣΟΚ να πας να τα πεις εκει που σε παίρνει γιατί κατ αρχας και δυστυχως για σένα την πορεία κάποιων ανθρώπων την γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να την γνωρίζουν. Σταματα να τα λες αυτα δεξιά και Αριστερά γιατί πίστεψε με αυτο δεν σε κάνει καλύτερο κομματοσκυλο, αντιθέτως σε γελοιοποιει. Αν θές να ισχυροποιησεις τη θέση σου απέναντι σε κάποιους ανθρώπους θα πρέπει να αποδείξεις την υπεροχή σου σε ήθος και σε ειλικρίνια. Τίποτα δεν χαριζεται σε αυτη τη ζωη. Μέχρι τότε, συνέχισε να έρπεσαι και να γλυφεις και να λες ψέμματα νομίζοντας πως κάτι κανείς. Το βλέπεις πως στο τέλος κανεις μια τρύπα στο νερό. Συμβουλευτικα στο λέω, σταματα αν θές να διασωσεις την λίγη αξιοπρέπεια που ενδεχόμενης σου χει μεινει. Και κάτι τελευταίο, επειδή αυτο ήταν γενικό. Σου απαγορευω να ξαναπιασεις το όνομα μου στο στόμα σου , για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν με ξέρεις και απο χθες. Εγω αν θέλω κάτι να πω το λέω επώνυμα ή στο λέω απο κοντά. Και πίστεψε με δεν θές να τα πούμε αυτη τη φορα απο κοντα.
Εφη
Υ.Γ δυστυχώς για σένα υπάρχουν άνθρωποι στην πιάτσα που ενω είχαν θεσμικές θέσεις και έπρεπε να μιλούν με όλα τα κόμματα, είχαν τα αντερα όπου πήγαιναν να κάνουν ξεκάθαρη τη θέση τους και την πολιτική τους επιλογή που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δεξιά. Αυτο τους έκανε να χαίρουν εκτίμησης απ όλους και να υπολογίζεται σε πολλές περιπτώσεις η άποψη τους έναντι καποιων άλλων δήθεν κομματικών. Αυτη λοιπόν την εκτίμηση την βρίσκεις μπροστά σου και θα συνεχίσεις να τη βρίσκεις, όσο και αν γλυφεις και διαβαλλεις. Πως να το κάνουμε, θέλει χρόνια και κόπο για να αποδείξεις ότι η γη δεν γυρίζει. Και κάτι τελευταίο, το επιχείρημα που λες δεξιά και αριστερα εκει στον τρίτο για να αποδείξεις ότι είμαι ΠΑΣΟΚ προκαλεί γέλιο. Σε έχουν πάρει αστο ψιλό, πρόσεξε το... Την αγάπη μου ....

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ, ΎΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ; ΚΟΙΤΑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΌΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ ΤΗΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΕΣΈΝΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΟΣΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΛΕΖΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΦΉΝΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ. ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩΙ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ. ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΛΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΓΙΑ 1000 ΨΗΦΟΥΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΤΟΥ ΛΕΖΟΥ.

Ο ΑΘΩΟΣ είπε...

Ο Αθώος είμαι και απευθύνομαι σε εκείνους που ενοχλούνται τόσο πολύ γι΄ αυτά που λέω. Λοιπόν, μάθετε ότι δεν έχω αφεντικά. Δεν δέχομαι να με αξιοποιεί κανείς. Δεν φοβάμαι κανένα. θέλω να ζω ελεύθερος. Η ενόχλησή σας με δικαιώνει. Δυστυχώς είστε η σκλαβιά του τόπου μας, της ένδοξης ιστορίας μας οι καταστροφείς. Τώρα δεν αντέχετε την αλήθεια και σκλάβοι της σκλαβιάς και των αφεντικών σας θέλετε όλους σαν τον εαυτόν σας να τους ποδοπατάτε δεν θα σας κάνουμε τη χάρη.

Ανώνυμος είπε...

Aθωε
εκφραζεις και αλλους με τις αποψεις σου.
Αστους να λενε. Μπορουμε να καταλαβουμε απο τις αντιδρασεις τους το τι τομαρια ειναι.
Και μονο το γεγονος που ρωτανε συνεχεια ποιος εισαι, τα λεει ολα. Ουτε της sigurim να ητανε.

Δεν περιμενουμε απο αυτους να μας δωσουν πιστοποιητικα εθνικοφροσυνης. Εξαλλου δεν τους εδωσε κανενας το δικαιωμα.

Ελικρανον

Ανώνυμος είπε...

Επειδή όντως άλλοι τα δίνουν τα πιστοποιητικά εθνικοφροσυνης Ελικρανε, δεν μας είπες ελληνική υπηκοότητα εχεις ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

2:53 μ.μ.
Δεν εχω ελληνικη υπηκοοτητα. Σου εχω απαντησει εδω και καιρο, αλλα ο Βορειοηπειρωτης δεν δημοσιευσε την απαντηση. Δε φταιω εγω αν ο διαχειριστης θελει να κανει πλακα μαζι σου.
Να σε ρωτησω και εγω κατι? Γιατι μου εχεις κολλησει σα σκατο στο παπουτσι?
Αν νομιζεις οτι με ξερεις, ελα να με βρεις να τα πουμε. Ως συνελληνες νομιζω οτι μπορουμε να συννενοηθουμε. Τι λες?

Ελικρανον

Ανώνυμος είπε...

Βρε Ελικρανε εσυ ειχες πει παλιοτερα οτι εισαι επωνυμος και σε ξερουν ολοι γιατι γραφεις παντου και παντα με αυτο το ψευδωνυμο. Αφου σε ξερουν ολοι γιατι να μην σε ξερω και εγω? Εισαι τελικα η΄ δεν εισαι επωνυμος? Α και κατι αλλο, γιατι δεν εχεις ελληνικη υπηκοοτητα?

Ανώνυμος είπε...

Δεν ειχα πει ποτε οτι ειμαι επωνυμος (καποιος αλλος σχολιαστης θεωρησε κατι τετοιο), ουτε ειπα οτι με ξερει κανενας.
Αλλα γραφω παντα με αυτο το ψευδωνυμο.
Οσο για την τελευταια ερωτηση μεινε με την περιεργια.

Ελικρανον

Ανώνυμος είπε...

Α καμία περιέργεια. Εγω την ξέρω την απάντηση. Αλλα δεν είναι της παρούσης. Άλλη φορα.

Ανώνυμος είπε...

Πολυ συνεπεια βλεπω στις απαντησεις σου.
Ο διαχειριστης του blog εισαι?
Παντως το στιλ ταιραιζει.

Ελικρανον

Δημοσίευση σχολίου