Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Στα ιδιωτικά «ελληνικά» σχολεία στην Κορυτσά και Χιμάρα, τα οποία πληρώνει αδρά το ελληνικό δημόσιο δεν διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και πολιτισμός αλλά τα αλβανικά

Του Δρ. Παναγιώτη Μπάρκα. 
H  νέα κυβέρνηση στην Αθήνα φαίνεται ενόχλησε μερίδα του νεοσύστατου βορειοηπειρωτικού κατεστημένου, ειδικά στο θέμα της ιδιωτικής παιδείας. Το επιβεβαιώνουν «οι διαμαρτυρίες» ότι η Αθήνα δεν στηρίζει την «πατριωτική» προσπάθεια των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων στην Κορυτσά και στη Χιμάρα. (!!)
Η αλήθεια είναι ότι η επίσημη Αθήνα θα πρέπει να κατηγορηθεί για την ανεκτικότητα που δείχνει στα παράλογα αιτήματά τους.
Επιφανειακά και στην κοινή γνώμη πέρασε η εικόνα ότι πρόκειται για ιδιωτικά σχολεία στην ελληνική γλώσσα, ότι πέτυχαν πολλά στην επέκταση της ελληνικής στο αλβανικό στοιχείο, ή στις κοιμισμένες γκρίζες ζώνες κλπ.  Στην ουσία κατάφεραν να τα  μετατρέψουν σε προσωπικές  κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αλλά με χρήματα του ελληνικού δημοσίου.
Τα προγράμματα σπουδών των σχολείων αυτών επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για ελληνικά σχολεία, αλλά για αλβανικά, όπου η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Συγκεκριμένα:
Στο ιδιωτικό σχολείο «Όμηρος»-Κορυτσάς (Χρηματοδότηση της Helenic AID ύψους  μερικών εκατοντάδων Ευρώ) .
Στην πρώτη τάξη δημοτικού στο σύνολο 22 ωρών την βδομάδα, στην αλβανική γίνονται 14 ώρες. Στην ελληνική 8. Η αλβανική γλώσσα διδάσκεται 8 ώρες και η ελληνική 3 ώρες. Η διαφορά μεταξύ ελληνικής και αλβανικής γίνεται μεγαλύτερη στις ανώτερες τάξεις . Από την τρίτη μέχρι την πέμπτη δημοτικού οι ώρες στην αλβανική ανέρχονται σε 16. Στην έκτη σε 19, στην έβδομη σε 21, στην όγδοη σε 22 και στην ένατη σε 23ώρες .
 Οι ώρες στην ελληνική από την τρίτη μέχρι την έβδομη ανέρχονται σε 9, στην όγδοη σε 8 και στην ένατη μειώνονται σε 7 ώρες την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι τα μαθήματα στα ελληνικά, καλύπτουν σε ποσοστά, μόνο το 26 τοις εκατό του προγράμματος σπουδών. 
Το χειρότερο εστιάζεται στο γεγονός ότι  στην Αλβανική γίνονται  μαθήματα όπως: μαθηματικά, μελέτη, φυσική, χημεία, βιολογία, ιστορία, γεωγραφία.
Ενώ στην ελληνική  μαθήματα δευτερεύουσας σημασίας όπως μουσική, ιχνογραφία, γυμναστική, χειροτεχνία  (!!!)
Στο συγκεκριμένο σχολείο δεν τηρούνται ούτε τα στάνταρτ του ίδιου του αλβανικού νόμου για την ιδιωτική παιδεία που υπαγορεύει συσχετισμούς μαθημάτων στην ελληνική και αλβανική όμοια με τα μειονοτικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο.
Για τη διδασκαλία των «ελληνικών» μαθημάτων έχουν αποσπαστεί από το ελληνικό δημόσιο 22 δάσκαλοι, οι οποίοι πληρώνονται ταχτικότατα από του Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Το ελληνικό δημόσιο πληρώνει λειτουργικά έξοδα για το ιδιωτικό «ελληνικό» σχολείο «Όμηρος» της Κορυτσάς περίπου 200 χιλιάδες Ευρώ το χρόνο. Τα έξοδα αυτά πηγαίνουν μεταξύ των άλλων και για την πληρωμή του ντόπιου προσωπικού (αλβανών δασκάλων),  που μαθαίνουν στους μαθητές του «Ομήρου» τα αλβανικά μαθήματα (!!!)

Γιατί διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες του «Ομήρου» ;!

Η διαμαρτυρία τους οφείλετε στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε φέτος να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα του «Ομήρου». Μη νομίσει κανείς ότι έβαλε βαθιά το νυστέρι γι΄ αυτή την εθνική απάτη. Περίκοψε μόνο καμιά τριανταριά χιλιάδες Ευρώ. Δλδ, εφάρμοσε ελαφρά τη λογική της λιτότητας που υπαγορεύει η οικονομική κρίση στην Πατρίδα μας. Τα τσακάλια απειλούν βγάζοντας προς τα έξω «τα πατριωτικά» δόντια του «εθνικού» έργου (!!)    
Ωστόσο οι ιδιοκτήτες του «Ομήρου» προσλαμβάνουν ντόπιο προσωπικό, (αλβανούς υπηκόους), το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την εθνική ελληνική μειονότητα. Δλδ δεν υπάρχει ως σημείο αναφοράς η αρχή ενίσχυσης των ομογενών. Βασικό κριτήριο πρόσληψης είναι η δήλωσή τους ότι είναι «υποστηρικτές» του στενού κύκλου της πολιτικής ηγεσίας του ΚΕΑΔ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κύκλος ο οποίος αποτελεί στη ουσία και το σινάφι των ιδιοκτητών του «Ομήρου»
Εντούτοις, αυτή η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ,  δεν φρόντισε ποτέ για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο Αλβανικό δημόσιο, τα οποία εξασφαλίζουν στην εθνική ελληνική μειονότητα, (την οποία ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί αυτή η ηγεσία) το βασικό άξονα διεκδίκησης συστατικού ρόλου στο αλβανικό κράτος. Πρόκειται για τα ιστορικά μειονοτικά σχολεία. Απεναντίας! Κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τα υποβαθμίσει και διαλύσει με στόχο την επέκταση  της ιδιωτικής τους επιχείρησης με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. (!!!)

Η απάτη στη Χιμάρα κουβαλάει  βαρύτερες αμαρτίες εθνικής απάτης.
            Το ιδιωτικό σχολείο στη Χιμάρα  με την ίδια ονομασία «Όμηρος», δλδ του ίδιου ιδιωτικού ομίλου, διαφορετικά απ΄αυτό της Κορυτσάς, τηρεί της προδιαγραφές του αλβανικού νόμο. Το πρόγραμμα σπουδών αν και δυσφημιστικό για την ελληνική γλώσσα σέβεται τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. Λόγου χάρη  στην πρώτη τάξη τα ελληνικά καλύπτουν το 91 τοις εκατό. Από τη δεύτερη μέχρι την τέταρτη τα μαθήματα στα ελληνικά καλύπτουν το 75 τοις εκατό των μαθημάτων, στην έκτη το 61, στην έβδομη το 64.5,  στην έβδομη το 55, στην όγδοη το 42 και στην ένατη το 39 τοις εκατό. Όπως είπαμε και εδώ δυσφημίζεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά όχι στο βαθμό του «Ομήρου» της Κορυτσάς.
(Συνεπώς βασική προϋπόθεση θα ήταν οι απαιτήσεις για την αύξηση των μαθημάτων στην ελληνική γλώσσας και σ΄αυτά τα σχολεία, όπως και στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο. Αλλά οι ιδιοκτήτες και η πολιτική ηγεσία της ε.ε. Μειονότητας δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο)
            Από το ελληνικό δημόσιο έχουν αποσπαστεί στο ιδιωτικό σχολείο της Χιμάρας 7 δάσκαλοι Τα λειτουργικά έξοδα που διεκδικούν οι ιδιοκτήτες ανέρχονται σε 80 χιλιάδες Ευρώ το χρόνο. (Το Υπουργείο Παιδείας θέλει να τους περικόψει γύρω στις 13-15 χιλιάδες Ευρώ ετησίως)
            Εδώ όμως βαραίνει την κατάσταση η καθαρά εθνική απάτη.
Προσέχουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, μετά το 1999-2000, η πολιτική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ έχει ρίξει όλο το βάρος του «εθνικού αγώνα» στην ελληνικότητα της Χιμάρας. Βασική προϋπόθεση παραμένει η αναγνώριση της περιοχής από το αλβανικό κράτος ως μειονοτική ζώνη, όπως η υπόλοιπες 8 άλλες. Περί αυτού όμως δεν υπάρχει κανένα επίσημο και πρακτικό αίτημα. Η πολιτική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ αρκείται, (όποτε την συμφέρει πολιτικά και όχι εθνικά), να κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ. (Στην ουσία επιδιώκει τον εθνικό φανατισμό των Αλβανών εναντίον των Χιμαριωτών με αποτέλεσμα τον εκφοβισμό και διωγμό τους από τις πατρώες τους εστίες).
Το πρώτο και ουσιαστικό βήμα που έπρεπε να είχε κάνει η πολιτική ηγεσία είναι να ζητούσε το άνοιγμα ελληνικού σχολείου εξαρτημένο από το αλβανικό δημόσιο και να απέρριπτε κάθε συμβιβασμό για  ιδιωτικό σχολείο. ‘Όπως στις υπόλοιπες μειονοτικές ζώνες.
Ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσια, Πρωθυπουργός της χώρας  σε νεότερη δήλωσή του (16.09.2010), ξεπέρασε  εκείνη της 14-Αυγούστου ότι «αναγνωρίζει τη Χιμάρα ως δίγλωσση περιοχή». Στη νέα δήλωσή του δέχτηκε για πρώτη φορά επίσημα, τουλάχιστον στα 20 τελευταία χρόνια, ότι στη Χιμάρα υπήρχε ελληνικό σχολείο για να μάθουν οι μαθητές την ελληνική από την ίδρυση του Αλβανικού κράτους (!!!)
Γιατί λοιπόν η πολιτική ηγεσία, που κόπτεται για την αναγνώριση από το κράτος της ελληνικότητας της Χιμάρας, δεν προβαίνει σε επίσημα αιτήματα για σχολείο στην ελληνική μητρική γλώσσα στο Αλβανικό δημόσιο (!!!) Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένα επίσημο αίτημα με τον προαναφερόμενο αντικείμενο. Μετά από τις δηλώσεις Μπερίσια, τι άλλη καλύτερη πολιτική ευκαιρία περιμένουν οι πολιτικοί μας να πετύχουν το στόχο αυτό.
Δεν νομίζουμε ότι είναι απλώς τα ιδιοτελή κερδοσκοπικά συμφέροντα που τους εμποδίζουν. Περισσότερο είναι η εξυπηρέτηση των αλβανικών εθνικών συμφερόντων. Το συγκεκριμένο σχολείο στη Χιμάρα, όντας ως ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν δεσμεύει επίσημα τα Τίρανα, ούτε προς τους διεθνείς οργανισμούς, ούτε προς την Ελλάδα, για συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς ικανοποίηση εθνικών δικαιωμάτων στη Χιμάρα. ( ανεξαρτήτως από την ελληνική παρουσία). Το γεγονός θα σήμαινε αναγνώριση ντε φάκτο της Χιμάρας ως ελληνική μειονοτική περιοχή. Τα Τίρανα προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις γιατί γνωρίζουν ότι  δεν θα λάβουν ποτέ, χωρίς εντολή τους, αίτημα από τους πολιτικούς εκπροσώπους  της ελληνικής μειονότητας  αίτημα για σχολείο στη μητρική ελληνική γλώσσα εξαρτημένο διοικητικά από το αλβανικό δημόσιο.
Συμβαίνει κατά τη λογική της λαϊκής παροιμίας « Και ο λύκος χορτάτος και τα πρόβατα στο μέτρο»   ΤΕΛΟΣ6

29 comments:

Ανώνυμος είπε...

Καλα ο άνθρωπος προσπαθέι συνεχώς να αποδείξει ότ είναι ρουφιάνος των Αλβανών. Παραβλέπει να αναφέρει πως το ιδιωτικό σχολείο στη Χιμάρα λειτουργεί με καθεστώς μειονοτικών σχολείων, που σημαίνει έμμεση αναγνώριση από το Αλβανικο κρατος. Δεν ειμαι σίγουρος όμως κατα ποσο αυτο θα πρεπε να δημοσιοποιηθεΙ. Για ακόμα μια φορά βγάζει το φαρμάκι του για την ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ με επιχειρηματα λες και απευθύνεται σε 5 χρονα παιδιά. Λέτε κύριε Μπάρκα πως η ηγεσία της Ομόνοιας δεν έχει ζητήσει σχολεία στη Χιμάρα.. το πιστεύετε και εσείς ή νομίζετε ότι απευθύνεστε σε καθυστερημένα? Λέτε επίσης πως η τακτικές του ΚΕΑΔ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ οδηγουν στην έξαρση του Αλβανικού εθνικισμού. Πόσο πιο ρουφιάνος να ειστε..? Να κάτσουνε ήσυχα δλδ για να μην νευριάσουν τα παιδιά.? χαχαχαχαχαχ.... εχεις γελοιοποιηθεί άνθρωπε μου. Φωτια και τσεκουρι. Μονον αυτο σου πρεπει, και σε σενα και στους ομοιους σου.

Ανώνυμος είπε...

kai egw sou lew giati na min einai roufianos afu ti douleia tou kanei.
apo tin ellada ta ekatomiriakia tou ta pire twra giati na min to riskari mpas kai parei tipota kai apo tin allvania.
kai an eisai andras panajoti vges kai diepsefse oti ta pires xondra apo to elliniko kratos to 1990

Ανώνυμος είπε...

Οι υπόλογοι για την απώλεια της οικονομοτεχνικής στήριξης του Λάτση και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου δεν θα πρέπει καν να εμφανίζονται δημόσια!
Αξιολογήθηκαν αξιοκρατικά και δεν κρίθηκαν ικανοί για να διδάσκουν ελληνικό πολιτισμό. Οπότε ας μην κρίνουν τους άλλους!

Ανώνυμος είπε...

φίλε της 12.35 πμ Μη ασχολήστε με τον Μπάρκα, αυτός βραδιάζει και ξημερώνει με εφιάλτες. η Ομονοια, το ΚΕΑΔ, ο Μπολάνος ο Ντούλες του έχουν γίνει έμμονη ιδέα. Μη ασχολήστε με το Μπάρκα γιατίθ του δίνεται σημασία, μη ασχολείστυε με αρρωστημένα μυαλά.

Ανώνυμος είπε...

o ανθρωπος αυτός δεν ξέρει τι του γίνετε και δεν έχει την παραμικρή ιδέα πως στην Κορυτσα τα περισοτερα ελληνικα σχολεία φροντηστηρια συντιρούνται απο συλλογους και οργανώσεις ενώ το ελληνικό κράτος απλώς γνωρήζει την υπαρξη τους. λυπάμαι, γιατι το έργο τους αμαυρόνετε απο αυτόν τον ανεύθηνο που μάλλον θέλει να μας βλέπει διχασμένους και όχι ενωμένους. δυστυχώς πάντοτε εμείς οι έλληνες μόνοι μας δίνουμε την δυνατότητα στους αλβανους να μας κάνουν ότι θέλουν.

Ανώνυμος είπε...

ton provallate ton kseftila... alla toylaxiston ton ekthesate oi idioi...

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά μπορεί κι εγώ να μην συμφωνώ με την ανοργάνωτη σκέψη του Παναγιώτη, αλλά ας κρατήσουμε την ουσία: ίσως η συγκυρία να διευκολύνει την εκ νέου παρουσίαση του αιτήματος για δημόσιο σχολείο στη Χειμάρρα. Ίσως ...

Ανώνυμος είπε...

Ε ρε και να ζούσε ο Σεβαστιανός!!!Η ΣΦΕΒΑ έχει χάσει τη δυναμική της και δεν ενδιαφέρεται. Κόβει μόνο πίτες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (1) είπε...

Ξεφτίλες,
Χωρίς καν να επιδιώξω πέσω στο δικό σας επίπεδο ξεφτίλας σας καλώ πρώτα να πείτε την άποψή σας με το όνομά σας. Δεύτερο, μπορείτε να φέρετε επιχειρήματα για να στηρίξετε την ξεφτίλα σας. Φέρτε ένα επίσημο «χαρτί» που να αποδεικνύει ότι η πολιτική ηγεσία της ε. ε. μειονότητας, ή ο δήμος της Χιμάρας, ζήτησαν, όπως προβλέπει ο αλβανικός νόμος, σχολείο στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο στη Χιμάρα, και τότε θα ζητήσω συγνώμη δημοσίως.

Ξεφτίλες, σε περίπτωση που τα ιδιωτικά αυτά σχολεία που θεωρούνται «ελληνικά» απαιτούν μόνο από το ελληνικό δημόσιο 200 χιλιάδες Ευρό ετησίως για λειτουργικά έξοδα και είναι άγνωστο, όπως εσείς λέτε, τα ποσά που παίρνουν οι ιδιοκτήτες των σχολείων αυτών από συλλόγους και ιδρύματα, τότε η κερδοσκοπία είναι περισσότερο χοντρή απ΄ ότι φαίνεται και εγώ περιέγραψα.(!!!)

Μήπως δεν πρόκειται για απάτη όταν, βάση του προγράμματος σπουδών, μόλις το 25 τοις εκατό των μαθημάτων γίνονται στην ελληνική. Και αυτά είναι δευτερεύουσας σημασίας, όπως μουσική, χειροτεχνία και γυμναστική. Δλδ η ελληνική είναι ως δεύτερη ξένη γλώσσα. (!!!) Εγώ κρίνω με επίσημα ντοκουμέντα. Αν εσείς έχετε διαφορετικά έγγραφα μπορείτε να τα βγάλετε στη δημοσιότητα για να αποχτήσει ουσία και πολιτισμό ο διάλογος και όχι να καταντήσει ξεφτίλα. Καλέστε τους πολιτικούς που στηρίζεται με βρισιές να σας δώσουν χαρτιά και μην γίνεστε χειρότερα από τα τετράποδα…. που για να αλυχτήσουν εκείνα θέλουν τουλάχιστον και κάνα κόκαλα.

Σας πόνεσε φαίνετε πολύ η υπόθεση. Μάθετε όμως ότι οι ιταλοί πέτυχαν να μπάσουν στα επίσημα προγράμματα και σε όλα τα σχολεία του αλβανικού δημόσιου στη νότια Αλβανία, την ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. (και στα μειονοτικά σχολεία)

Δεύτερο.

Μήπως δεν είναι προβοκάτσια σε όφελος του αλβανικού εθνικισμού το να δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και δήμαρχος Χιμάρας ότι ζητούμε για την ε.ε. μειονότητα στην Αλβανία το ίδιο στάτους όπως για το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό την μία ημέρα και θα ήταν σωστό, εθνικό και παλικαρίσιο. Την επόμενη όμως ο ίδιος ο Μπολάνος, από κοινού με Ντούλε και όλη την δική τους μηχανή προσπαθούν να αναδιπλωθούν και να τα μαζέψουν. Να διαψεύσουν τον εαυτόν τους.(!!!) Και τα καταφέρουν συνεχώς. Σ΄αυτούς τους πολιτικούς δεν μπαίνει αγκάθι. Παρά είναι περιζήτητοι στην αγορά της αλβανικής πολιτικής (!!),

Αλλά ποιος συμμαζεύει και αντικρούει τον αλβανικό εθνικισμό που μας ανεβάζει και κατεβάζει κουβαλημένους εδώ και επειδή δεν έχει τι να κάνει της Ελλάδας, μας σφίγγει εδώ το λουρί της ομηρίας….

Εσείς είστε στην Ελλάδα, στο ανώνυμο πλήθος και δεν σας μπαίνει καρφί από την έξαρση του αλβανικού εθνικισμού. Σκεφτείτε λίγο γιατί ο Τέλης Γκούμας έχασε τη ζωή του και πιο είναι το μήνυμα που πέρασε για τους Έλληνες και τους Αλβανούς. Στους Αγίους Σαράντα οι Έλληνες βλέπουν εφιάλτες του 1912 και όταν ακόμα σφυρίζει ο αέρας έξω από τα σπίτια τους.

Ενώ οι αλβανοί θεωρούν πλέον άγραφτο νόμο να απειλούν κάθε Έλληνα να μη μιλάει ελληνικά γιατί «εδώ είναι Αλβανία» (!!!).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (2) είπε...

Τρίτο.

Προσωπικά δεν πήρα δεκάρα από κανένα, ούτε από Ελλάδα ούτε από Αλβανία. Έμαθα να ζω την οικογένεια μου με τον ιδρώτα μου. Εγώ θεωρώ ψεύδη, απάτη και συκοφαντία, κάθε προσπάθεια να πείτε ότι προσωπικά βολεύτηκα οικονομικά γιατί εξυπηρέτησα κάποιον σε βάρος της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ξεφτίλες μη μπερδεύετε τον ελληνισμό με μια κλίκα που αυτοαποκαλούνται αυθαιρέτως «εκπρόσωποι της ε.ε. μειονότητας». Συνεπώς και σε σας τους ανώνυμους και ξεφτίλες έχω το κουράγιο, αν και δεν με υποχρεώνει κανείς, να αποδείξω την οικονομική επιφάνεια και από πού προέρχονται τα έσοδά μου. Και ας είστε ξεφτίλες, είμαι βέβαιος ότι θα απογοητευτείτε, αλλά δεν θα έχει χώρο για καμιά «συγνώμη» από ξεφτίλες.

Αν έχετε όμως το κουράγιο ζητήστε από τους πολιτικούς ηγέτες που ανώνυμα υπερασπίζεστε και επώνυμα γλύφετε: Που τα βρήκαν τα λεφτά και έχουν σπίτια, εξοχικά, μαγαζιά και περιουσίες που τρεις γενιές πετυχημένων επιχειρηματιών δύσκολα να τα αποχτήσουν.

Οι δικοί σας δεν εργάστηκαν ούτε μια ημέρα (!!) Ρωτήστε τους. Δε θα σας πουν!

Τα απόχτησαν γιατί ισχυρίζονται ότι σας εκπροσωπούν, γιατί ξεπουλούν τα δικαιώματα σας (μας). Εσείς πιθανόν να χαίρεστε γιατί σας επέτρεψαν να είστε υπηρέτες στα σαράγια τους. Γι΄ αυτό είστε ξεφτίλες. Δεν θα σας μοιάσω και ούτε θα πέσω στο επίπεδό σας.

Αλλά επειδή σας επιτράπηκε να έχετε και εσείς βήμα, νομίζετε ότι η ξεφτίλα σας αποτελεί το σημείο αναφοράς της εθνικής ηθικής και αξιοπρέπειας. Δυστυχώς !

Ευτυχώς όμως που η εποχή των σπεκουλαδόρων και ξεφτίλων δεν διαρκεί πολύ. Ευχή μου, στη δική μας περίπτωση, να είναι πιο σύντομη για να σωθούμε εθνικά από την τελική συμφορά.Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας

Βορειοηπειρώτης είπε...

Κ. Μπάρκα, δημοσιεύσαμε το κείμενο σας στα σχόλια γιατί δεν αποτελεί θέμα ξεχωριστό αλλά απάντηση σε σχόλια. Στο δικό μας κείμενο για την παιδεία, ήμασταν επικριτικοί μαζί σας και δεν ξέρουμε αν το ξευτίλες απευθύνετε και σε εμάς ή μόνο στους σχολιαστές που επιτίθεστε. Εμείς παρά τις διαφωνίες μας, να ξέρετε ότι διαβάζουμε με ενδιαφέρον κάθε φορά τις απόψεις σας. Όταν όμως λέτε για βίλες, εξοχικά, περιουσίες τριών γενεών κλπ, αόριστα για τους εκπροσώπους (η συνήθη απαξιωτική κατηγορία των ΒΗ) ενώ όταν πρόκειται για δηλώσεις ή για απόψεις κατονομάζετε πρόσωπα, θεωρούμε ότι λασπολογείτε και δίνετε τροφή σε κάποιος να υποθέσουν και να γράψουν αυτά που νομίζουν και δεν είναι σε καμία περίπτωση ξευτίλες. Έχετε τόσα χρόνια που μιλάτε για βίλες, γιατί δε βγήκε μια φωτογραφία; Γιατί δε μας λέτε ότι αυτός απέκτησε αυτή την περιουσία ασχολούμενος με το Βορειοηπειρωτικό; Όσοι ασχολούνται με τα κοινά μάλλον ζημιώνονται οικονομικά και είναι άδικο και κακό να απαξιώνουμε έτσι το κάθε τι. Είναι αλήθεια ότι εσείς πήρατε χρήματα από την Ελλάδα για ψυγεία μαζί με τους Ντούλε, Γιάννη, Μπέτση;
Είναι θετικό που έγινε το Ελληνικό Σχολείο της Χειμάρρας και δε έγινε γιατί ξαφνικά έγιναν καλοί οι Αλβανοί ούτε γιατί το ζητήσατε εσείς αλλά γιατί ενδιαφέρθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εσάς το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι αν γίνονται ατασθαλίες οικονομικές;

Ανώνυμος είπε...

o pano twra oson afora ta lefta ta pires kai den xora amfibolia..........................
alla to mono pou me stenaxwrei einai to oikogeniako sou perivallon giati oloi tous einai kirioi alla esi enas tenekes kai misos......
esi thewreis patriotiko na akoloutheis ton berisha den ndrepese lew ...........
alla vlepeis ti apixisi exeis kai pou eisai akoma.........................
tha sas ftinoume kai de tha efxaristiomaste

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (3) είπε...

Αξιότιμε κ. Βορειοηπειρώτη!

Ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε.

Ωστόσο θα ήθελα να Σας απαντήσω σε κάποια ερωτήματα ή απορίες Σας.

Αν διαφωνήσατε ή επικρίνατε με στοιχεία και επιχειρήματα τις απόψεις μου για το θέμα των ιδιωτικών σχολείων, έχει καλώς!

Να ξεκαθαρίσουμε όμως. Πρώτο. Δεν κατηγορώ την προσπάθεια για να ανοίξει κάποιος ιδιωτικό σχολείο ή όποια άλλη ιδιωτική επιχείρηση. Μακάρι και μακάρι να πάει καλά.

Δεν έχω καμιά δουλειά με τα φροντιστήρια ή εκπαιδευτήρια του Ομήρου ως τέτοια. Αλλά δεν μπορεί να διεκδικεί μια ιδιωτική επιχείρηση την στήριξη του ελληνικού δημοσίου σε τέτοια μεγέθη (29-30 δασκάλους αποσπασμένους από το ελληνικό δημόσιο και περίπου 300 χιλιάδες ευρώ για λειτουργικά έξοδα !!!) και να έχεις, όπως στην Κορυτσά, μόνο το 25 % ελληνικά και αυτά τα ελληνικά για γυμναστική και χειροτεχνία, αυτό για μένα λέει πολλά. Τόσο το χειρότερο όταν το ελληνικό δημόσιο δεν κάνει σχεδόν τίποτε για τα ελληνικά μειονοτικά στο αλβανικό δημόσιο. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του χώρου δεν διεκδικούν τίποτε γι΄ αυτά τα σχολεία και πότε ανοιχτά και πότε καμουφλαρισμένα υποδεικνύουν τους ελληνοδιδάσκαλους ως ανίκανους μέχρι προδότες (εκτός από εκείνους που στηρίζουν θερμά την πολιτικοί ηγεσία του χώρου). Έχετε να πείτε κάτι για το γεγονός ότι τα βορειοηπειρωτόπουλα στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία επί δέκα χρόνια χωρίς σχολικά βιβλία στη μητρική γλώσσα (!!)

Όσον αφορά το θέμα του ιδιωτικού σχολείου στη Χιμάρα, όντως το πρόγραμμά του είναι ταυτόσημο με τα ελληνικά μειονοτικά στο αλβανικό δημόσιο. Εφαρμόζει τον νόμο ένα νόμο όμως που απαξιώνει και δυσφημίζει την εκπαίδευσή μας στην ελληνική ως μητρική γλώσσα. (ούτε την αλλαγή αυτού του νόμου έχει διεκδικήσει η πολιτική ηγεσία του τόπου και οι λοιποί εκπρόσωποι ανεξαρτήτως που βρίσκονται συνεχώς στον κυβερνητικό συνασπισμό)

Όμως δεν διεκδίκησαν ποτέ επίσημα ένα ελληνικό σχολείο στην μητρική γλώσσα στα πλαίσια του αλβανικού δημοσίου που θα κατοχύρωνε έτσι την σωστή διεκδίκηση για αναγνώριση της Χιμάρας ως μειονοτική ζώνη. Μη μπερδεύετε παρακαλώ τις δηλώσεις πάνω και κάτω στα ΜΜΕ με τα επίσημα έγγραφα και αιτήματα. Όποιος έχει τέτοια χαρτιά ας τα βγάλει και τότε να παλέψουμε όλοι για την εφαρμογή τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (4) είπε...

Όσον αφορά τώρα για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Εγώ τα έχω, φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα. (Αϊντε ντε. Πως γίνεται που κατά αρχήν όποιος ασχολείται με τα κοινά πρέπει να ξοδεύει από το εισοδημά του, ενώ σ΄εμάς συμβαίνει το άκρως αντίθετο) Στην δημοσιογραφία υπάρχει μια αρχή. Δεν αποτελεί είδηση ένα γεγονός που δεν προκαλεί ενδιαφέρον. Για την κοινότητά μας πλέον δεν αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός αυτό. Εντούτοις είναι γνωστό απ΄ όλους. Από την άλλη, σάμπως να βγουν στον αέρα τι θα συμβεί; Ποιος θα τους τιμωρήσει; Οι έλληνες βορειοηπειρώτες τους τιμωρούν δεκαπέντε χρόνια τώρα με την ψήφο τους, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Έχουν χώσει τον πισινό τους στην αγκαλιά των αλβανικών κομμάτων, «βγαίνουν» εκπρόσωποι της ελληνικής μειονότητας με την στήριξή τους και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα ερώτημα αναπάντητο απ΄αυτούς . Επί 15 χρόνια τώρα ποια είναι τα δικαιώματα που κατοχύρωσαν και πέτυχαν για την ελληνική μειονότητα;

Όσον αφορά τώρα το δάνειο που πήρα, μαζί με τους κυρίους που αναφέρετε είναι μια πραγματικότητα δεν το αρνήθηκα ποτέ. Άλλωστε τα δάνεια εκείνα για το σκοπό αυτό δινότανε. Αν μεταξύ εκατοντάδων για να μη πω χιλιάδων ελλήνων και αλβανών πήρα και εγώ κάποιο δάνειο με τους γνωστούς όρους αυτό δεν είναι κακό. Τέλος δεν το πήρα διότι είχα κάποιο αξίωμα, ή θέση στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ή του ΚΕΑΔ. Ήμουν, όπως είμαι, ένας απλώς άνθρωπος , ένας έλληνας που αποφάσισα να ζήσω στον τόπο μου. Σε τελική ανάλυση η επένδυση έγινε και αν δεν λειτουργεί ως ψυγεία εξυπηρετεί για κάτι άλλο, αλλά έλληνες που έχουν μείνει στον τόπο τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (5) είπε...

Η πολιτική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ, η οποία φέρετε ως η ατύπως κυβέρνηση του χώρου, γιατί δεν αποκάλυψε ποτέ τι έγιναν τα 12 – 15 δισεκατομμύρια δραχμές «που επενδύθηκαν» από τα ίδια κανάλια (το Ίδρυμα Παλινοστούντων) στο χώρο μας και δεν έγινε τίποτε για την επίτευξη του στόχου «αποκατάστασης, ενίσχυσης και στήριξης του εδώ ελληνισμού για να προκόψει στον τόπο του» . Από τότε ο ελληνικός πληθυσμός εδώ αποδεκατίστηκε. Είναι σαν να λέμε ότι η εγχείριση πέτυχε αλλά ο ασθενής πέθανε.

Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε. Μιλούμε για πολιτικές και εθνικές ευθύνες των ατόμων που διεκδικούν θεσμικά ρόλο εκπροσώπησης της εθνικής ελληνικής μειονότητας και όχι για προσωπικές ή ατομικές. Όλοι μας διαπιστώνουμε ότι ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο οδεύει προς το πουθενά και το τέλος του και υψώνουμε φωνή γι΄αυτό. Καλώς! Όσοι όμως προσπαθούν με βρισιές, ψευδή, συκοφαντίες και χωρίς επιχειρήματα να καλύψουν τους θεσμικά υπεύθυνους, τότε πρόκειται για ξεφτίλα. Και απορώ πως η πολιτική ηγεσία επιτρέπει την ξεφτίλα αυτή να τους υπερασπίζεται. Κατ΄ αρχήν συμβαίνει έτσι όταν πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία , ή για ίδιο επίπεδο.

Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας

Ανώνυμος είπε...

giati re deneke singrinese esi me ton dule???????????????????
ela na se kanoyume proedro kai sena na se doume

Ευλογητός είπε...

Φίλε Παναγιώτη,
Λες ότι πήρατε δάνειο μαζί (μαζί με τους Ντούλε, Γιάννη, Μπέτση και δυο άλλοι που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά), αλλά δε μας λες (το ίδιο θα περιμέναμε και από τους άλλους συνέταιρους των ψυγείων) αν εκλπηρώσατε κάποιον από τους όρους του δανείου. Τι κάνατε δηλαδή; Δεν αποπληρώσατε το δάνειο και πάτε και πιο πέρα: ξεπουλήσατε την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου (γιατί από το Ελληνικό Δημόσιο εκδόθηκε το δάνειο) και είστε ακόμα στην πολιτική και οι τέσσερις; Γιατί τι άλλο πρέπει να κάνετε; Μήπως θα πρέπει να πάρετε κι άλλο δάνειο; ¨οσο για τα 12 και τα 15 δισεκατομμύρια, Παναγιώτη μου, μου δείχνεις κολλημένος σε κουταμάρες ... Αυτά είναι γενικόλογα. Για το δάνειο με τα ψυγεία που είναι συγκεκριμένο, καλό είναι να μας διαφωτίσετε κι εσύ και οι υπόλοιποι. Πού χάλασε το παζάρι και τρώγεστε σαν τα σκυλιά; Και περιμένει η ΕΕΜ μια άσπρη μέρα από σας ...

Ανώνυμος είπε...

Τράβα, ρε Παναγιώτη, αυτό το Δρ. μπροστά από το όνομά σου. Εμείς σε ξέρουμε Παναγιώτη και μας φτάνει. Γιατί μπορεί να σε νομίσει κανένας τρελός για γιατρο κι έρθει να τον εξετάσεις.

Φοιτητης Πανεπιστημίου Αργυροκαστρου είπε...

Ρε Μπάρκα μιλάς κι εσύ παλιό κλαψο@@@;;;;
Πόσα λεφτά φάγατε με τον Λέζο στον Ελληνισμό και αλού... ;-) πόσες χιλιάδες ευρώ;;;
Πόσα λεφτά εφαγες στο Πανεπιστήμιο το οποίο το ρήμαξες εσυ και οι ιδέες σου και το έκανες να κλείσει και να κινδυνεύουν βορειοηπεςιρωτες να χασουν την σχολη τους;;;; Γιατι δεν δεχετε το πανεπιστιμιο ιωαννινων να συνεργαστεί μαζι σου;;; μηπως επιδί εισαι ολίγον τι ΣΠΙΟΥΝΟΣ;;; Γιατι δεν σε παει κανεις στον βορειοηπειρωτικο χωρο;; μηπως επιδει ξερουν ποιο ειναι το καθηκον σου;;; Να σπερνεις διχονεια και να δημιουργεις κατασταση πανικου στον Βορειοηπειρωτικο χωρο...
Το μονο που ξερεις ειναι να κανεις κριτικη εξω απ' το χωρο! Εμπα στο χωρο και θα σε δουμε ποσο παληκαρας εισαι αλλα σε κραταει απ' τα αρχ@@@ το SIGURIMI!!!
Εχεις να φας παπουτσι η μαλλον αρβυλα.... που θα βαλεις και στις τζεπες!!! Να προσεχεις οταν πας στο Πανεπιστιμιο γιατι δεν ξερεις απο που θα σου ερθει! Ανεγκεφαλε προδότη!

Ευλογητός είπε...

Βορειοηπειρώτη, θα σε μαλώσω. Εγώ δεν έβρυσα ποτέ. Απλώς ζήτησα ταπεινά να μάθω αν εκλπηρώθηκαν οι όροι του δανείου για τα ψυγεία. Γιατί δεν το δημοσιεύεις το σχόλιο; Αν δεν μου απαντήσει ο Παναγιώτης ο Μπάρκας, μπορεί να έχουν την καλοσύνη να μου απαντήσουν οι άλλοι οι συνέταιροί του, ο Ντούλες, ο Γιάννης, ο Μπέτσης. Σου φαίνεται πιο ευπρεπές αυτό που γράφει ο "Φοιτητής Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου". ο οποίος μπορεί να είναι και μεταξεταστέος;

Ανώνυμος είπε...

Συνεχίζεται νε δίνεται σημασία στον Μπάρκα. Γιατίδεν τον αφήνετε να αλυχτάει, γκαμ, γκαμ, γκαμ μήπως και του πετάξεει κανά κόκαλο η ... του Ξέρα. Χα, χα, χα, χα!!!!

Βορειοηπειρώτης είπε...

Ευλογητέ, ποτέ δε σβήνω σχόλια δικά σου, μπορεί να έγινε κατά λάθος αν θέλεις
ξαναστείλε το

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αρχές Αυγούστου, με παρέμβαση του κ. Παντούλα, η εφημερίδα "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ", πήρε απ' το ΠΑΣΟΚ το ποσό των 200.000,00€, ενώ οι δικές μας εφημερίδες που πρόσκονται στο ΠΑΣΟΚ πήραν μόνο το ποσό των 10.000,00€ έως 15.000,00€.

Ανώνυμος είπε...

κ. Μπάρκα όσα γράφετε είναι απόλυτα αληθή τα γνωρίζω και τα έχω βιώσει έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας ενημερώσω σχετικά με οικονομικά και εκπαιδευτικά θέματα των σχολείων της Αλβανίας.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος μιλάει για κόκαλα, το σύμβολο της ρουφιανιάς, της ανικανότητας,της ανωνυμίας και της υποταγής!?

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον ο Μπάρκας έχει το θάρος και βγένει επώνυμα και καταγγέλει. Αυτό δίχνει πως είναι έτοιμος να δεχτεί και τα αντίπινα και οκόμα πως δεν φοβάτε να μίλήσει.Αντιθέτα με κάποιους άλλους που καταγγέλουν ανώνυμα προσπαθώντας να μας πίσουν για την δική τους τιμιότητα. Βαλτε ονόματα σαν ο Μπαρκας και θα δούμε ποιον βαραίνουν στους όμους αμαρτίες. Να δοκιμάσετε μια φορά τι σκέφτεται για σας ο κόσμος.

Ανώνυμος είπε...

Anonime tis 12.32 Ksexasate na valete to tilefono h to mail gia na epikoinonisome. Exo kai ego na sas po polla

Ανώνυμος είπε...

vazei to onoma o barkas alla eixe ksexasei na mas pei gia ta daneika kai agirista pou eixe agu tou to epithiminame emeis twte to thimithike.
pws to eksigeis afto???????????????

Ανώνυμος είπε...

Πάντως, εγώ δεν πήρα καμιά απάντηση για την ιστορία των ψυγείων. Έχει όμως σημασία. Γιατί όλα τα δεινά στην ιστορία του Βορειοηπειρωτικού (την πρόσφατη) έχουν σχέση με αυτούς τους ψυγειάνθρωπους (Μπάρκα, Ντούλε, Γιάννη και Μπέτση). Δεν υπάρχει εξέλιξη που δεν είναι μέσα κι οι τέσσερις ή κάποιος απ' αυτούς. Διαφωτίστε μας,επιτέλους. Θα πρέπει ακόμα σήμερα όλη η Βόρειος Ήπειρος να πληρώνει τις δικές σας συμφωνίες - διαφωνίες;

Δημοσίευση σχολίου