Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Παναγιώτης Μπάρκας: Ο Ριζόπουλος εμπόδισε την αναβάθμιση και ο Γ. Γιάννης αλβανοποιεί το Ελληνικό Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου


Του Παναγιώτη Μπάρκα – Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου
Κατά την λαϊκή παροιμία που λέει ότι «ήταν που ήταν στραβό το κλήμα, -τόφαγε και η… γελάδα»  ,,, κλείνει τον κύκλο του και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.
Ενώ με την συμβολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Γιάννη Ριζόπουλου έχασε την ευκαιρία να αναβαθμιστεί σε ισότιμο με ελληνικά πανεπιστημιακά Τμήματα, ένας άλλο Γιάννης, ο Γ. Γιάννης το αλβανοποιεί για να του βάλει οριστικό λουκέτο.

Ο Γ. Γιάννης είναι ο νέος πρόεδρος του Τμήματος.  Ανέλαβε και με την συγκατάθεση του Γενικού Προξένου προς τις πανεπιστημιακές αρχές, ακριβώς μόλις ο πρόξενος πέτυχε το σκοπό του, το προηγούμενο Μάιο. Είχε χαθεί κάθε ελπίδα από το ναυάγιο της συμφωνίας του Τμήματος με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
Ο γνωστός λοιπόν από τα παλιά Γ. Γιάννης, πριν από δέκα ημέρες, κατάθεσε προς έγκριση στο Αλβανικό Υπουργείο παιδείας αίτημα με πρόγραμμα σπουδών για επαγγελματικό Μάστερ. Ο συγκεκριμένος τίτλος του πτυχίου θα είναι «Μάστερ (ελληνοδιδασκάλου) για τα γυμνάσια στη γλώσσα, λογοτεχνία και ελληνικό πολιτισμό με ειδικό προφίλ στα φιλολογικά μαθήματα». (Το ίδιο ισχύει και για ελληνοδιδάσκαλους λυκείου).
Σύμφωνα όμως με το πρόγραμμα σπουδών, οι απόφοιτοί του θα παίρνουν πτυχίο ελληνοδιδάσκαλου αφού στα τρία εξάμηνα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην ειδικότητα αυτή «ΜΑΣΤΕΡ», θα κάνουν 13 μαθήματα στην αλβανική γλώσσα και μόλις 5 στην ελληνική, που αντιστοιχούν σε διδακτικές μονάδες 49 με 18 και σε ποσοστά 71 με 29 τοις εκατό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ο Γ. Γιάννης παρουσίασε προς έγκριση στο Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας  χωρίς την συγκατάθεση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο στόχος για το συγκεκριμένο τίτλου σπουδών έχει ως εξής: Πρόκειται για ελληνοδιδάσκαλο στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με επιπρόσθετη ειδίκευση τα υπόλοιπα φιλολογικά μαθήματα στη μητρική ελληνική γλώσσα που διδάσκονται στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Έτσι το Τμήμα θα κατάφερνε να κάλυπτε τις ανάγκες των ελληνικών μειονοτικών σχολείων για ελληνοδιδάσκαλους στα φιλολογικά μαθήματα (αφήνοντας απ΄έξω εκείνα των θετικών επιστημών στην μητρική γλώσσα) Θα λύνονταν έτσι σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες των ελληνικών μειονοτικών σχολείων για δασκάλους των φιλολογικών μαθημάτων στην μητρική γλώσσα. (Μέχρι τώρα το Τμήμα βγάζει ελληνοδιδάσκαλους μόνο για ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία).

Οι προσπάθειες που έγιναν και πώς ναυάγησαν

Για να επιτυγχάνονταν ο συγκεκριμένος στόχος οι προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2008, δλδ από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκαν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα στα αλβανικά πανεπιστήμια βάση της Συμφωνίας της Μπολιόνια. (Το γνωστό σχήμα 3 ακαδημαϊκά έτη (6 εξάμηνα) γενικής παιδείας και 1.5-2 έτη (τρία-τέσσερα εξάμηνα) εξειδίκευση (Μάστερ).
·           Η προηγούμενη προεδρεία του Τμήματος έστειλε μέσω του Πρύτανη Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου τέσσερις επιστολές στις αρμόδιες αλβανικές αρχές. Στόχος ήταν η εξήγηση της ιδιαιτερότητας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού αντικείμενο του οποίου είναι κυρίως η εθνική ελληνική μειονότητα. Παράλληλα με τις συγκεκριμένες επιστολές έγιναν βελτιώσεις του φακέλου που στήριζε το αίτημα τρεις φορές, με αποτέλεσμα να πάρει την τελική μορφή προς έγκριση τον Απρίλη του 2010.

Το Ιούλιο του 2010, το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας επέστρεψε τον φάκελο με το ανώτερο αίτημα Μάστερ του Τμήματος , (από κοινού 11 άλλα αιτήματα του ιδίου Πανεπιστημίου, όπως και για άλλα στη χώρα). Η επιστροφή έγινε  με σκοπό «να ανταποκριθούν στις νέες τροποποιήσεις του νόμου για την ανώτατη παιδεία στη χώρα» , οι οποίες ψηφίστηκαν στην αλβανική βουλή επίσης τον Ιούλιο τρέχοντος. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις  στην ουσία επεκτείνουν το χρόνο διδασκαλίας από ένα ακαδημαϊκό έτος  (δύο εξάμηνα) σε ενάμισι-μέχρι δύο έτη (3-4 εξάμηνα).
Οι τροποποιήσεις αυτές έπρεπε να απεικονίζονταν ως προσαρμογές και στον νυν φάκελο με το αίτημα του Τμήματος για ελληνοδιδάσκαλους. Τις προσαρμογές όφειλε να κάνει ο νέος πρόεδρος Γ. Γιάννης. Δυστυχώς έκανε πραξικοπηματικά εντελώς το αντίθετο.    

Τι περιέχει τώρα ο συγκεκριμένος φάκελος «ΜΑΣΤΕΡ» που αλβανοποιεί το Τμήμα

·         Καταργεί κάθε ιδιαιτερότητα του Τμήματος. Στα έγγραφα που συνοδεύουν τον φάκελο με την αίτηση προς το Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρόκειται για ένα Τμήμα με τις γνωστές ιδιαιτερότητες σε σχέση με όλα τα παιδαγωγικά τμήματα στη χώρα. (Το περιεχόμενο του φακέλου είναι ένα ακριβές αντίγραφο των αντίστοιχων φακέλων των αλβανικών Τμημάτων).
·         Η εξειδίκευση για ελληνοδιδάσκαλους θα γίνεται πλέον εκτός Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Συγκεκριμένα θα γίνεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Τα μαθήματα θα είναι στην αλβανική με τα ποσοστά που αναφέραμε στην αρχή.
·         Αυτό σημαίνει ότι βάση του αλβανικού νόμου και του κοινού κανονισμού με τα υπόλοιπα αλβανικά τμήματα που υιοθέτησε ο Γ. Γιάννης, μπορεί να εγγραφούν στο πρόγραμμα για Μάστερ του Τμήματος (επαγγελματικό Μάστερ- ελληνοδιδάσκαλος για Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ελληνικό Πολιτισμό με ειδικό προφίλ τα φιλολογικά μαθήματα) και υποψήφιοι φοιτητές αλβανικών τμημάτων. Έχοντας υπόψη τα αλβανικά δεδομένα με το πέρας της φοίτησης θα πάρουν το πτυχίο του ελληνοδιδάσκαλου. (!!!) Είναι πλέον εύκολη υπόθεση εφόσον όλα τα μαθήματα γίνονται στην αλβανική.   
·         Ο κίνδυνος αυτός, δλδ το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού να δίνει πτυχία για ελληνοδιδάσκαλους σε Αλβανούς φοιτητές, όπου τα μαθήματα γίνονται στο 70 τοις εκατό στην Αλβανική, με αλβανικά γνωστικά αντικείμενα και με αλβανούς καθηγητές, είναι από τώρα ορατός εφόσον οι συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που εγγράφονται στο Τμήμα είναι αλβανικής καταγωγής. Φέτος, από τους έντεκα φοιτητές που εγγράφηκαν στο πρώτο έτος μόνο οι τρεις είναι από το Αργυρόκαστρο, ή γνωρίζουν ελληνικά. Οι υπόλοιποι είναι αλβανικής καταγωγής από την υπόλοιπη αλβανική επικράτεια και δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με την ελληνική ούτε  με το συγκεκριμένο αντικείμενο του ελληνοδιδάσκαλου .
·         Οι καθηγητές του Τμήματος κατά περίεργο τρόπο έμειναν με το δάχτυλο στο στόμα. Δεν έχουν δικαίωμα να διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό. Καλούνται να διδάξουν αλβανοί καθηγητές με παρόμοια εξειδίκευση και τίτλους. (Σε πέντε τουλάχιστον περιπτώσεις). Οι καθηγητές του Τμήματος με ακαδημαϊκούς τίτλους κατατάσσονται στα μαθήματα επιλογής. 
·         Πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι και τα μαθήματα στο ειδικό προφίλ (φιλολογικά μαθήματα) που έπρεπε απολύτως να ήταν στην ελληνική γλώσσα στο 90 τοις εκατό είναι στην Αλβανική και με γνωστικό αντικείμενο τα αλβανικά δεδομένα και ενδιαφέροντα. Ακόμα και η ιστορία της Ελλάδας προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών να διεξάγετε από αλβανό καθηγητή και στα αλβανικά.
·         Το διοικητικό συμβούλιο το οποίο διευθύνει όλη τη διαδικασία και λειτουργία του προγράμματος εξειδίκευσης (Μάστερ) αποτελείται από 8 άτομα. Απ΄ αυτά μόνο τρεις είναι μέλη του τμήματος. Δύο είναι τυπικοί, εφόσον είναι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα τρία υπόλοιπα μέλη είναι αλβανοί καθηγητές και ανήκουν στα υπόλοιπα τμήματα. Το γεγονός σημαίνει ότι Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού θα δυσκολευτεί να πάρει αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του.
·         Ο Γ. Γιάννης ζήτησε το «ΟΚ» από ην συνέλευση του Τμήματος για το πρόγραμμα αυτό σπουδών, στις 20.09.2010. Αφού είχε υποβάλλει την αίτηση προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν. (!!!)
·         Έδειξε ωστόσο ενσυνείδητος για τις πράξεις του και βέβαιος ότι δεν θα του μπει αγκάθι.(!!!)
Λίγα πράγματα για την ταυτότητα του Γ. Γιάννη σε σχέση με το Τμήμα
Δεν γνωρίζουμε αν ενέργειες αυτές αποτελούν εντεταλμένη αποστολή, εκτός και αν ξεκινήσουμε εκ΄ του αποτελέσματος.
- Ωστόσο θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Γ. Γιάννης στην πρώτη του θητεία στην προεδρεία του Τμήματος, η οποία διήρκησε 8 ολόκληρα χρόνια, μόνο ύστερα από πολλές πιέσεις αντέδρασε στις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας να αλλοιώσει την αποστολή του Τμήματος, - την ειδική σχέση που αυτό έχει με την ε .ε. μειονότητα και τα μειονοτικά σχολεία. Δλδ να το μετατρέψει σε ένα Τμήμα εκμάθησης της ελληνικής όπως αυτό στα Τίρανα.
- Δεν συνέβαλε ώστε το Τμήμα να αποχτήσει τα προσόντα ανεξάρτητου Τμήματος, (τουλάχιστον να έχει τρεις καθηγητές με διδακτορικό), με κίνδυνο να μετατραπεί σε τομέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών στο Παν. Αργυροκάστρου. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα ώστε να δοθεί 5-χρονη παράταση, η οποία λήγει σε ένα - δύο χρόνια.
- Δεν συνέβαλε στην αναβάθμιση του Τμήματος. Αυτό, από κοινού μετά το σκάνδαλο του 2003 που επιδίωξε με πολιτικά μέσα να κρατήσει δια της βίας το αξίωμα προέδρου, (με αποτέλεσμα να αναλάβει την διοίκηση του Τμήματος επί τέσσερα χρόνια, ένας εξωτερικός καθηγητής), οδήγησε στο φρικτή συνέπεια ώστε το 2007-08 να εγγραφούν στο πρώτο έτος μόνο τρεις φοιτητές. (Πέρυσι, το 2009-2010 ο αριθμός τους ανήλθε στους 24.Φέτος με την «ανάληψη» της προεδρίας ξανά από τον Γ. Γιάννη μειώθηκε στους 11.)
-Με την «αδιαφορία» και την αδράνειά του απόκοψε το Τμήμα από την εθνική ελληνική μειονότητα, κυρίως από τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές της δραστηριότητες και χρειάστηκαν πολύχρονες πιέσεις να εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος γνωστικά αντικείμενα που είχαν σχέση με τους τομείς αυτούς  στην ε.ε. μειονότητα.
-Δεν συνέβαλε στην προσπάθεια για την αναβάθμιση του Τμήματος και την μετατροπή του σε ισότιμο με τα ελληνικά πανεπιστημιακά Τμήματα. Απλώς περίμενε στη γωνία να αποτύχει η προσπάθεια. Ή να σταθεί στο πλευρό του Γενικού Προξένου, που επιδίωξε με όλες τις δυνάμεις του το κλείσιμο του Τμήματος.

-Ο Γ. Γιάννης εξυπηρέτησε τον στόχο του γενικού Προξένου κυρίου Ριζόπουλου, με μια όμως διαφορά. Εκείνος ήθελε το κλείσιμο του Τμήματος ως ελληνικό. Ο Γ. Γιαννης το κλείνει αφού το αλβανοποιήσει.
- Μη λησμονούμε τέλος ότι ο Γ. Γιάννης είναι ο ποιοτικός μεταφραστής από τα αλβανικά στα ελληνικά των σχολικών βιβλίων για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία που  υπογραμμίζουν ότι τα σύνορα της Αλβανίας είναι μέχρι την Πρέβεζα και την Άρτα.   
      
Παναγιώτης Μπάρκας  Αργυρόκαστρο 20.09.2010

Σχόλιο Βορειοηπειρώτη!
Ο κ. Μπάρκας μας έστειλε αυτό το κείμενο πριν από δύο μέρες και διστάζαμε να το δημοσιεύσουμε γιατί δεν ξέραμε κατά πόσο θα ωφελήσει μια τέτοια δημοσίευση το Ελληνικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αργυροκάστρου. Δεν θέλουμε επίσης να επίσης να απογοητεύσουμε κάποιους μαθητές που σκέπτονται να σπουδάσουν στο εν λόγο Τμήμα.

Την διαφωνία μας  και κυρίως την υπερβολικότατα με την οποία ο κ. Μπάρκα προσεγγίζει το κάθε θέμα, την εκφράσαμε σε προηγούμενο άρθρο, ωστόσο είναι ο μόνος από τους καθηγητές του Ελληνικού Τμήματος με διδακτορική διατριβή και θεωρούμε ότι δικαιούται να έχει άποψη και ρόλο στην αναγκαία αναβάθμιση του Τμήματος.

Είναι γνωστό ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτό το τμήμα τόσο από τους παράγοντες της Ελληνικής Μειονότητας όσο του Ελληνικού Προξενείου Αργυροκάστρου, είχαν να κάνουν με το ποιος θα είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος και όχι με την ποιότητα και την προοπτική του. Μπορεί το άρθρο αυτό να αδικεί κάποιους ανθρώπους αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλει έστω ελάχιστα στο να προβληματίσει κάποιους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση του.    

1 comments:

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ! είπε...

ο κ. Παναγιώτης Μπάρκας έκανε την ''διδακτορική διατριβή'' με των''Αλβανό'' καθηγητή Ρολάντ Ζίση! τάρα είναι τσακωμένος με τον επιστημονικό του καθοδηγητή Ρολάντ Ζήση! Άρα δεν έχουν κύρος τα δήθεν ''μάστερ'' και πτυχία του αφού τα πήρε αΠο ''κακούς αλβανούς'' πρώην συνεργάτες του!
Άντε γεια Παναγιώτη Μπάρκα, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΣΤΗ SABRI GODO!

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΟΥ ΛΕΩ!

Δημοσίευση σχολίου