Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

ΟΜΟΝΟΙΑ: Νομικές και πολιτικές πρωτοβουλλίες για το περιουσιακό.

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ολοκληρώνονται και οι αρχαιρεσίες

Το Γενικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Ε.Ε.Μ «ΟΜΟΝΟΙΑ», σε σημερινή συνεδρίαση του στους Αγίους Σαράντα, συζήτησε – αποφάσισε σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.Περιουσιακό.
Για τα συνεχιζόμενα κρούσματα καταπάτησης λιβαδιών και αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή της Ελληνικής Μειονότητας, το Γενικό Προεδρείο σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς αιρετούς θα αναλάβει συγκεκριμένες πολιτικές και νομικές πρωτοβουλίες.
Μέχρι τις 15 Αυγούστου όλοι οι έπαρχοι θα καταθέσουν αναλυτική έκθεση με τις καταπατήσεις και εκκρεμότητες σε διάφορες αποφάσεις. Για τα προβλήματα των εκκλησιαστικών περιουσιών υπεύθυνος για την συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου θα είναι ο κ Χρήστος Λέγκος. Νομικός Σύμβουλος και υπεύθυνος για την οριστική έκθεση ορίστηκε ο νομικός κ Αναστάσιος Ντούρος.

2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης .
Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας που παρουσίασε η Επιτροπή Καταστατικού. Σχετικά με τις επερχόμενες αρχαιρεσίες της Ομόνοιας ο Κανονισμός προβλέπει:
·         Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Ε.Μ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
·         Κάθε μέλλος της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας μπορεί να γίνει μέλλος της οργάνωσης με πλήρη δικαιώματα ακόμα και την ημέρα των εκλογών, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση και προσκομίζοντας κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ελληνική καταγωγή του (ΕΔΤΟ ή ελληνική ταυτότητα).
·         Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα συμβούλια των Τοπικών Οργανώσεων, θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή της Επαρχίας του, 5 μέρες πριν τις εκλογές της Τοπικής Οργάνωσης που ανήκει.
·         Οι υποψηφιότητες για τα Τοπικά Συμβούλια εγκρίνονται από τα Συμβούλια των Παραρτημάτων που υπάγονται
·         Οι υποψηφιότητες για την Προεδρεία Συντονιστικών και Παραρτημάτων εγκρίνονται από το Γενικό Συμβούλιο
·         Υποψήφιοι για τα Συμβούλια των Παραρτημάτων και του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μόνο σύνεδροι.

3. Έγκριση χρονοδιαγράμματος εκλογών Τοπικών Οργανώσεων και Τακτικών Συνδιασκέψεων Παραρτημάτων.
Μέχρι της 10 Αυγούστου 2010, τα Παραρτήματα θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραμμα των εκλογών σε όλες τις Τοπικές Οργανώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι της 19 Σεπτεμβρίου.
Οι Συνδιασκέψεις Παραρτημάτων θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
·         25 Σεπτεμβρίου 2010. Τίρανα
·         26 Σεπτεμβρίου 2010. Κορυτσά, Πρεμετή
·         02 Οκτωβρίου 2010. Αυλώνα
·         03 Οκτωβρίου 2010. Χειμάρρα
·         09 Οκτωβρίου 2010. Αργυρόκαστρο
·         16 Οκτωβρίου 2010. Δέλβινο
·         17 Οκτωβρίου 2010. Άγιοι Σαράντα
.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας   Άγιοι Σαράντα 17/07/2010 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου