Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Τα χαρακτηριστικά των βλακών
Ο κοινωνιολόγος Ευάγγελος Λεμπέσης, τη δεκαετία του 40’ έγραψε ένα πολύ ωραίο δοκίμιο με θέμα  «Ἡ τεράστια σημασία τῶν βλακῶν στὸν σύγχρονο βίο». Ο συγγραφεύς ζητεί να κριθεί επιεικώς διότι στερείται βοηθημάτων μη γνωρίζων καμιά σχετική προεργασία. Κύριο μέλημα του Λεμπέση (πάντοτε επίκαιρο), ήταν η στηλίτευση της αναξιοκρατίας που κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή με τη συνήθη επιτυχή αναρρίχηση των μετριοτήτων. Ο τύπος του "βλακός" κρίνεται από αυτόν στην ιδιότητα του ως "κοινωνικού αναρριχητικού". Και παρουσιάζει κοινωνικώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αποκτά ηγετική θέση στη δημόσια ζωή.
Μεταφέρουμε κάποιες παραγράφους από αυτή τη μελέτη γιατί τις βρήκαμε άκρως ενδιαφέρουσες …

Ἡ ἔμφυτη τάση τοῦ βλάκα, ποὺ συνήθως φθάνει σὲ ἀληθινὴ μανία, νὰ ἀνήκει σὲ ἰσχυρὲς καὶ ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερες πάσης φύσεως ὀργανώσεις, ἐξηγεῖται πρῶτον,
ἀπὸ τὴν εὐκολία τῆς ἀγελοποίησης, στὴν ὁποία μονίμως ὑπόκειται, ἐπειδὴ στερεῖται ἀτομικότητος (ἀπ’ ὅπου καὶ τὸ μῖσος του κατὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ), καὶ δεύτερον, ἀπὸ τὸν ἀτομικὸ ζωώδη πανικό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο μονίμως κατατρύχεται, ἀπὸ τὸν δικαιολογημένο φόβο μήπως περιέλθει στὸ κάθε εἴδους προλεταριᾶτο.
Ἡ τάση αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀκαταμάχητο σχεδὸν τεκμήριο τοῦ βαθμοῦ τῆς πνευματικῆς του ἀναπηρίας. Ἔτσι δημιουργεῖται αὐτόματη συρροὴ βλακῶν στὶς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες, ἂν εἶναι συμφεροντολογικές, διατηροῦν τουλάχιστον τὴν σοβαρότητα τῶν συμφερόντων τους, ἂν ὅμως εἶναι ‘πνευματικές’ περιέρχονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου σὲ πλήρη βλακοκρατία. Στὸ φαινόμενο αὐτὸ ὀφείλει τὸν ἐκφυλισμό του λ.χ. ὁ μασωνισμός, οἱ ἁπανταχοῦ Ροταριανοὶ ὅμιλοι, ὅλοι οἱ ‘πνευματικοὶ’ σύλλογοι…
Ἡ ἀκατανίκητη ἐπίσης τάση τῶν βλακῶν στὶς πάσης φύσεως ἀγελαῖες ἐμφανίσεις (κοσμικὲς συγκεντρώσεις καὶ causerie ποὺ τρέφεται ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν ραδιοφώνων, μόδα, κλπ.) καὶ διακρίσεις (τίτλοι, διπλώματα, παράσημα) εἶναι κατόπιν ὅσων εἰπώθηκαν παραπάνω αὐτονόητη.
ἁπλὴ παρουσία τοῦ εὐφυοῦς ἀνθρώπου εἶναι κατὰ κανόνα, γιὰ τὸν βλάκα, στὸ ἔπακρο προκλητική…
Ὁ βλάκας, ὡς πλησιέστερος στὸ ζωϊκὸ βασίλειο, ἔχει τὴν ἔνστικτη καχυποψία τόσο ἀνεπτυγμένη, ὥστε ν’ ἀδυνατεῖ νὰ διαγνώσει ἢ νὰ καταλάβει συλλογισμοὺς καὶ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ εὐφυοῦς, ποὺ δὲν βασίζονται στὸ ἔνστικτο ἀλλὰ στὴν διάνοια. Ἄοπλος καὶ ἀνυπεράσπιστος ἀπέναντι στοὺς ψυχροὺς ὑπολογισμοὺς τῆς ξένης διανοίας, τῆς ὁποίας ὁ μηχανισμὸς συμβαίνει νὰ εἶναι γι’ αὐτὸν νοητικὰ ἀπροσπέλαστος, μία μόνη ἄμυνα διαθέτει, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ζῶο καὶ ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος: τὴν ἔνστικτη καχυποψία…
Οὐδεὶς εὐφυὴς μέχρι σήμερα δὲν κατόρθωσε νὰ πείσει βλάκα καὶ οὐδεμία συνεννόηση ἐπετεύχθη ποτὲ μεταξὺ ἑτερογενῶν ἐγκεφάλων…
Συνηθισμένος ὁ βλάκας νὰ ‘σκέφτεται’ ὄχι μὲ τὸν νοητικὸ μηχανισμό, ἀλλὰ μὲ χονδροειδεῖς ἔξωθεν ἐντυπώσεις, δὲν ἐρευνάει τὶς αἰτιοκρατικὲς σχέσεις, ἀλλὰ περιορίζεται στὸ γεγονὸς μιᾶς ἐπιτυχοῦς ἀπάτης, γεγονὸς ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ μόνο συνάγει τὴν βλακεία τοῦ θύματος καὶ τὴν εὐφυΐα τοῦ ἀπατεῶνα.
Ὅτι ὅμως ἡ εὐπιστία τοῦ θύματος ἀποτελεῖ βλακεία, εἶναι ἀληθινὸ μνημεῖο βλακικῆς ‘διάνοιας’ καὶ πολιτιστικῆς ὑποστάθμης. Διότι ἡ εὐπιστία ἑνὸς ἀτόμου, ὡς προϋποθέτουσα τὰ ἄλλα ἄτομα ὡς ἔντιμα εἶναι ἀσφαλῶς τὸ μέγιστο τεκμήριο τῆς πνευματικῆς του ἀνάπτυξης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του... Ὁ τελευταῖος τῶν βλακῶν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐξαπατήσει ἕνα Κὰντ ἢ ἕνα Μπετόβεν καὶ ὁ τελευταῖος τῶν Ἑλλήνων ἕναν Εὐρωπαῖο…
Ἡ βλακεία δὲν εἶναι μόνο νόσος, ὅπως συμβαίνει στὶς σπανιώτερες περιπτώσεις, ἀλλὰ καὶ φυσικὴ κατάσταση ὁρισμένων ἀτόμων, ὅπως συμβαίνει συχνότερα. Ὁ βλάκας μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ [τῆς φυσικῆς κατάστασης] μοιάζει μὲ τὸ ζῶο καὶ τὸν πρωτόγονο ἄνθρωπο, γιατὶ ἔχει εἰδικὴ ἔλλειψη δυνατότητος νὰ σχηματίζει ἀφηρημένες ἔννοιες — καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅσο πιὸ πολιτισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος τόσο περισσότερο σκέφτεται μὲ ἀφηρημένες ἔννοιες.

Σημ.: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις .....δεν είναι καθόλου συμπτωματική
23 comments:

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που έχεις το "γνώθι σαυτόν" Βορειοηπειρώτη!
Καλή η ομολογία σου περι της βλακείας που κουβαλάς!

Ανώνυμος είπε...

Ὁ βλάκας, ὡς πλησιέστερος στὸ ζωϊκὸ βασίλειο, ἔχει τὴν ἔνστικτη καχυποψία τόσο ἀνεπτυγμένη, ὥστε ν’ ἀδυνατεῖ νὰ διαγνώσει ἢ νὰ καταλάβει συλλογισμοὺς καὶ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ εὐφυοῦς, ποὺ δὲν βασίζονται στὸ ἔνστικτο ἀλλὰ στὴν !

Akrivos o xaraktirismos poy soy armozei Borioipiroti!
Epiteloys arxizeiw na katalavaineis!

Βορειοηπειρώτης είπε...

Αγαπητέ/η ο Λεμπέσης λέει και κάτι άλλο που δεν είναι σε αυτή την περίληψη, ότι δηλαδή οι 9 στου 10 είναι βλάκες! Θα ήταν παρακινδυνευμένο να πω πως ανήκω στο 1/10 αλλά με παρηγορεί κάτι άλλο που λέει ο Λεμπέσης ότι «οι βλάκες θέλουν μανιωδώς να ανήκουν σε ομάδες γιατί στερούνται και τους φοβίζει η ατομικότητα…»

Στην προσωπική μου ζωή όχι μόνο δεν με φοβίζει η ατομικότητα, όχι βέβαια ότι την επιδιώκω, αλλά μου είναι πολύ ωφέλιμη και δημιουργική...

Πρέπει να είστε εξαίρεση στους χιλιάδες αναγνώστες μας αν πιστεύετε ότι βγήκαμε στο κλαρί για να ανήκουμε ή να κάνουμε κάποια δική μας αγέλη

Στην μοναχική η αγγελική πολιτεία, οι μοναχοί χρησιμοποιούν την ξενιτία ως μέσω απομάκρυνσης από την ανθρώπινη κολακεία και υποκρησία για την απόκτηση της ατομικότητας ή την καλύτερη κοινωνία με το Θείο.. Κύριε ελέησον, τι άρχισα να γράφω!

Σας ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε μαζί μου και ας είστε ότι είστε!

Ανώνυμος είπε...

Το μόνο σίγουρο αγαπητέ μου συμπατριώτη, είναι πως έχεις έλλειψη προσοχής και δεν θέλω να πω και κάτι άλλο μην ακουστεί βαρύ.
Απο κει και πέρα γεύσου λίγο τη χαρά να ασχολούνται μαζί σου γιατί η πορεία σου είναι προδιαγεγραμμένη στη μοναξιά. Κατι που δουλεύεις πολύ για να πετύχεις διώχνοντας τους άλλους απο κοντά σου.

Ανώνυμος είπε...

Βορειοηπειρώτη μην μασάς! Άστους να λένε! Ούτε στο 1 χμ δεν μπορούν να σε πλησιάσουν. Περιμένουν σαν τα κοράκια να δουν τι θα ανεβάσεις για να σου επιτεθούν. Είναι άδειοι από ενδιαφέροντα, υπηρετώντας σκοπούς και βλέψεις άλλων, και ζηλεύουν το νόημα που έχει η δική σου ζωή.
Ο ΘΕΟΣ να σε φυλάγει από κάτι τέτοιους!
μια θαυμάστριά σου...

Ανώνυμος είπε...

χαχαχαχαχαχα
Φοβερη η θαυμάστρια με έκανε και γέλασα
χαχχαχαχααχ
Βορειοηπειρώτη μοιράζεις και αυτόγραφα;
Να πάρω σειρά;
Σάκηηηηηηηηηηηηηηηηηηη
χαχαχχαχα

Ανώνυμος είπε...

Borioipiroti thee pare thn pae…..
Oeoeoe oeoeoe…..
Toys trelanes oloys, kapia kaimena barane 24ori vardhia, toys ebale h …. sthn priza gia na grafoyn kai na apantane se kathe sxolio xaxaxaxaxa
omorfantreeeeeees moy, palikaria toy pliktrologioy.... xaxaxaxaxaxax

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ προς τους βλάκες (πόσο δίκιο έχεις βορειοηπειρώτη) που το μόνο που ξέρουν είναι να κατεβάζουν τα παντελόνια στους Αλβανούς!!

Είδα τις ειρωνικές εκπομπές της Αλβανικής τηλεόρασης και πως ο Ντούτσης με ύφος εκατό καρδιναλίων, ως γλοιώδης πρόεδρος συλλόγου και άλλοι ομοϊδεάτες του με ύφος πουλημένου ξεφτιλίζουν τους συνταξιούχους, τους παππούδες μας, οργανώνοντας "διαμαρτυρίες" στην Αλβανία έξω από το Ελληνικό Προξενείο!
Ξεφτιλίζοντας την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και πατώντας πάνω στα πτώματα των γερόντων για λίγη προβολή και ψήφους!

ΈΛΕΟΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ.

Ας τον σταματήσει κάποιος όσο είναι καιρός!
Ακούτε ΝτουλοΜπαρκοΞέρριδες; Θα γυρίσει πάνω σας αυτό που κάνετε και θα γυρίσει ανελέητα!

Ανώνυμος είπε...

ti vriskeis megale e, na asxoloyntai mazi soy?
e pes to mas nte oti ayto theleis toses meres na gineis firma!
Yparxoym dokoymenta poy tha se kanoyn proti eidisi, arkei esy na peis to NAI!
Ti les? Tolmas?

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΑ στη φόρα τα ντοκουμέντα από την "φιγκουρίνι".

Καιρός είναι να τα δούμε αυτά τα ρημάδια τα χαρτιά!
Κούφιες απειλές, από κούφιους ανθρώπους

Ανώνυμος είπε...

Είναι κρίμα να στερείτε την ανθρωπότητα από τις αποκαλύψεις σας, πολύ κρίμα!

Αν σας πείραξε πολύ αυτό το άρθρο, μπορούμε να το αφαιρέσω και ευχαρίστως στη θέση του να βάλουμε τις αποκαλύψεις σας

Ευλογητός είπε...

Αδερφέ Βορειοηπειρώτη! Μη λυγίζεις! Πληρώνεις το τόλμημά σου! Τόλμησες να ανοίξεις ένα παράθυρο ελευθερίας στην ενημέρωση και πέτυχες.Έκανες όμως κι εσύ τους εχθρούς σου. Να παρακαλείς τον Θεό χωρίς εχθρούς να μην σε αφήσει!

Ευλογητός

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ είπε...

Από τη μία είναι θετικό που κάποιοι βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτό το άρθρο αλλά από την άλλη λυπηρό που δεν κατάλαβαν τη σκοπιμότητα του. Ο Λεμπέσης δεν τα έγραψα για να αισθανθούν άσχημα αλλά για να γίνουν καλύτεροι…
Και επειδή κάποιοι τα θέλουν ακόμα πιο λιανά εννοώ τους ανώνυμους αρουραίους που νομίζουν πως επιτίθενται στο Βορειοηπειρώτη

Ανώνυμος είπε...

Βορειοηπειρτη, πού καλό αυτό το αρθρο. Εμένα αυτο που μου την σπάει πιο πολύ είναι κάτι ανθρωπάκια όπως αυτός στο 10:20 που μόλις ακούσουν κανένα θετικό σχόλιο από γυναίκα για κάπιον άλλον αμέσως τους πιάνει ρίγος (από την ζηλεια) και πετάνε το αντίστοιχο ειρωνικό σχόλιο(χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτό των γκρεκομασκαράδων γνικότερα)

Ανώνυμος είπε...

Η γενικευση και η μη στοχοποιηση μεσω ενος αρθρου αποτελει τμημα μιας μη ολοκληρωμενης κριτικης και μιας δυσταχτικης η φοβισμενης θεσης.Ο καιρος επιβαλλει δακτυλοδεικτουμενους βλακες.
Κωστας

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε βορειοηπειρωτη.Τι το ηθελες αυτο στο τελος,οτι δεν ειναι καθολου συμπτωση.Ειναι σαν αυτο που λεμε,οποιος εχει τη μυγα,μυγιαζετε,οποτε δεν ειναι και τοσο βλακες αφου καταλαβαν οτι προκειται γ'αυτους...Βορειος

Βορειοηπειρώτης είπε...

-Κώστα, ο Βορειοηπειρώτης είναι όλος δικός σου να τους δακτυλοδείξεις

-Έξυπνη η παρατήρηση σου βόρειε αλλά μπορείς να σκεφτείς και τούτο: Όταν κάποιος που ο βλάκας τον θεωρεί εχθρό του λέει κάτι, το θεωρεί ως επίθεση εναντίων του και πρέπει να εντεπιτεθει. Αυτή η κατηγορία των βλακών είναι οι κουτοπονηροι για τους οποίους ο Κυριαζάτης λέει να σε φιλάει ο θεός….

Ανώνυμος είπε...


Χωρισμενα ειναι τα ¨τσαιρια¨σε τουτη τη ζωη Βορειοηπειρωτη,και οι υποχρεωσεις επισης,αλλοι εχουν αυτο το ιερο καθηκον ,η πενα των οποιων δεν πρεπει να τρεμει γιατι τοτε θα την στηριζουν χιλιαδες χερια που περιμενουν πολλα χρονια αληθειες.
Κωστας

Ανώνυμος είπε...

ΒΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΤΑ ΤΣΕΠΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕ.Β. ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 40.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΩΝΑΖΑΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ.ΦΥΣΙΚΑ ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΘΕΜΑ ΜΗ ΣΕ ΠΟΥΝ ΚΑΚΟ ΦΑΣΙΣΤΑ.ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ ΓΗ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ..ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ..ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ...

Ανώνυμος είπε...

koytoponiros eisai esy kai o kalos pou xeis ston eggefalo.
to parapano sxoxio den einai toy voriou, min xrisimopoieis pseydonima na stirikseis ton eayto soy

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ βορειοηπειρώτη , γεια σου !
Γιατί απαντάς στα σχόλια για το κείμενο αυτό ? αυτό δεν είναι δικό σου , είναι του ish nëpunësit të postës Bistricë.
Και να φανταστής, δίπλα του κρατεί βλάκες , για να κάνει τη διαφορά την κατάλληλη στιγμή: ως ο μεγαλύτερος βλάκας.

Ανώνυμος είπε...


Βλάκες όλου το κόσμου ενωθείτε..
Με το Βορειοηπειρώτη όμως μην τα βάζετε, διότι κρατάει Άσους στο μανίκι.
Ακόμη αν θέλετε.. ο ίδιος είναι Άσος!

Κοκκινολιθάρης.

Η μαλέκο φοινικιώτισα είπε...

Στο δρόμο που πήγαινα
μια μηλιά συνάντησα
και απο κάτω αντίκρισα
πέντε-δέκα παλικάρια
πέτρες έριχναν σμάρια.
Μήλα πέταζαν στ' αγρίμια
μάζευαν αυτοί τα φύλλα.
Μελεκω φοινικιώτισσσα

Δημοσίευση σχολίου