Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Η καταγωγή θα αποτελεί προσόν διορισμού για την εκπαίδευση της Ομογένειας
"Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επιδιώκει την καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση των ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ελλάδα και στη διασπορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΥΠΔΒΜΘ προτίθεται να προχωρήσει στην χαρτογράφηση του αριθμού των ομογενών εκπαιδευτικών, πτυχιούχων ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,.... κριτήριο το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής..." (Μαρούσι, 19/04/2011)
Με νέα του ανακοίνωση (Μαρούσι 21/04/2011), το Υπουργείο ενημερώνει πως η "καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 09η Μαΐου 2011" .
Οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς, πτυχιούχων ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, παρακαλούνται να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα:
1. Αίτηση
2. Πτυχίο
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, στην κατηγορία των "ομογενών" εξ Αλβανίας, συμπεριλαμβάνονται μόνον όσοι είναι Έλληνες στην καταγωγή και τη συνείδηση, βορειοηπειρώτες.
Πηγή: nenanews.eu

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου