Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο «Βορειοηπειρώτης του καναπέ» απενεχοποίησε το όνομα του και εξέθεσε τους άλλους


Τι ακριβώς λένε τα επίμαχα άρθρα του νόμου για την απογραφή
Το Αλβανικό κράτος και ειδικά όσοι ασχολήθηκαν με την απογραφή προσπάθησαν να ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα (OHE) και της απαιτήσεις της Ευρώπης (EUROSTAT). Κατάφεραν να οργανώσουν μια απογραφή που πολύ δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί είτε από μειονότητες είτε από Αλβανούς εθνικιστές.

Οι Αλβανοί εθνικιστές ζητάνε να σκίσουν το έντυπο για την εθνικότητα και οι μειονότητες ζητάνε εκτός των άλλων και ακριβώς αυτό αλλά από την ανάποδη. Δηλαδή να υπάρχει εθνικότητα στο έντυπο. Πιστεύω ότι η μέση λύση με τον όρο “εθνοπολιτισμική ομάδα” είναι πολύ καλύτερη για όλους. Και οι μεν και οι δε θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα. Το όλο θέμα είναι ευφυέστατα οργανωμένο, ίσως γιατί αυτή τη φορά η Αλβανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δείξει καλό πρόσωπο, όπως έκανε και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Σκεφτείτε πολύ σοβαρά τις επιλογές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και μετά αποφασίστε την στάση σας με δική σας ευθύνη και μόνο. Ακολουθούν μερικές απορίες που κάποιοι από εμάς τους Βορειοηπειρώτες έχουμε είτε από τα διλήμματα που κάποιοι βάζουν, είτε από πλάνη.

Για το θέμα σχετικά με τη δήλωση ή όχι της εθνικότητας στα ληξιαρχεία
Το άρθρο 1 του αρχικού νόμου αναφέρει στην παράγραφο 3
“Regjistrimi synon te ofroje te dhena te besueshme, te cilat κάνει t’u mundesonin organeve pergjegjese, ligjore hartimin e listave zgjedhore dhe te pasqyronin te rejat μου te fundit ne regjistrat civile.”
“Στόχος της απογραφής είναι η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που επιτρέπει στις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες από το νόμο, στην δημιουργία εκλογικών καταλόγων και στην ενημέρωση των ληξιαρχικών μητρώων.”
Αυτό το άρθρο καταργήθηκε στη τελευταία αναθεώρηση του νόμου 10 442, με ημερομηνία 07/07/2011

Ο νέος νόμος στο άρθρο 8 παράγραφος 3 αναφέρει:
“Te dhenat e mbledhura nga censusi nuk do te perdoren per asnje liste elektorale ose per perditesimin e asnje regjistri te gjendjes civile dhe te asnje regjistri tjeter administrativ.”
“Τα δεδομένα που συλλέγονται από την απογραφή δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε εκλογικό κατάλογο ή για ενημέρωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού ή άλλου διοικητικού μητρώου.”

Για το θέμα του ποιοι μπορούν να απογραφούν και ποιοι όχι, και ειδικότερα για τους ορισμούς διαβάστε το παρακάτω κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ο νόμος για την απογραφή δεν ξεκαθαρίζει ποιοι μπορούν να απογραφούν αλλά ξεκαθαρίζει ποιος θεωρείτε μόνιμος κάτοικος με βάση τον κανονισμό με αριθμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.
Προσέξτε το άρθρο 2
α) “πληθυσμός”: ο εθνικός, περιφερειακός και τοπικός πληθυσμός στη συνήθη κατοικία του κατά την ημερομηνία αναφοράς
δ) “συνήθης διαμονή”: ο τόπος στον οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος.
Ως συνήθως διαμένοντες στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα οποία:
i) έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς, ή
ii) έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στα σημεία i) και ii), “συνήθης τόπος διαμονής” θεωρείται ο τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας?

Σχετικά με το πρόστιμο
Στο κεφάλαιο 4, άρθρο 20 του αναθεωρημένου νόμου αναφέρει τις διοικητικές και όχι ποινικές παραβάσεις και το πρόστιμο της εκάστοτε παράβασης. Η προσθήκη τις παραγράφου 1 στον νέο νόμο αναφέρει.

“Refuzimi per te bere deklarim ose deklarimi i rreme denohet me gjobe prej 100 000 (njeqind mije) lekesh.”
“Η άρνηση δήλωσης ή ψευδής δήλωσης, τιμωρείται με πρόστιμο 100.000 (εκατό χιλιάδων νέα ή 1.000.000 παλιά) λεκ.”
Το άρθρο 20/1 αναφέρει
“INSTAT-i eshte pergjegjes per shqyrtimin e cdo dokumenti qe verteton kundervajtjen administrative, ne perputhje me nenet 4 e 20 te ketij ligji, dhe per vendosjen e ekzekutimin e gjobave zbaton procedurat e ligjit nr. 10 279, date 20.5.2010 “Per kundervajtjet administrative”.”
“η INSTAT είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε εγγράφου που αποδεικνύει διοικητικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 20 του παρόντος νόμου, και για τον καθορισμό και την εκτέλεση των προστίμων, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο με αριθμό  10 279, με ημερομηνία 20/05/2010 “Περί διοικητικών παραβάσεων” ”
Το άρθρο 4 αναφέρει ποιοι είναι υποχρεωμένοι να απογραφούν και ότι πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι πληροφορίες που ορίζονται ως υποχρεωτικές, με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Δηλαδή το πρόστιμο επιβάλλεται από την INSTAT (στατιστική υπηρεσία της Αλβανίας) εφόσον η ίδια κρίνει ότι χρειάζεται αν οποιοσδήποτε, βρισκόμενος στο Αλβανικό έδαφος τις ημέρες της απογραφής αρνηθεί να απαντήσει η απαντήσει ψέματα. Δεν παρεμβαίνει ούτε η αστυνομία, ούτε ο δήμος ούτε άλλη κρατική υπηρεσία.Σχόλιο Βορειοηπειρώτη

1.      Συγχαρητήρια «Βορειοηπειρώτη του Καναπέ» για το υλικό που συγκέντρωσες! Θα έπρεπε να το είχες στείλεις στου δικούς μας «άρχοντες» που αμφιβάλλω αν κανείς από αυτούς έβαλαν τον κ… τους σε καρέκλα ή καναπέ, για να τα διαβάσουν όλα αυτά.
2.      Υπογραμμίζω ότι η παράβαση περί «ψευδής» δήλωσης (εθνικότητα ή για το αν μένει μόνιμα στον τόπο) είναι διοικητική, δηλαδή για το πρόστιμο θα αποφανθούν οι συγχωριανοί μας απογραφείς που προσλήφθηκαν από την INSTAT μετά από πρόταση των έπαρχων και δήμαρχων μας.
3.      Ευτυχώς το ΚΕΑΔ δεν απέσυρε τους απογραφείς που πρότειναν οι έπαρχοι του!  

7 comments:

Hamlet είπε...

Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση δεν έγινε πριν απο πολλους μήνες και έχετε μια ευδομάδα που μας κάνατε τωρα το μυαλό κουρκούτι;;;;
Τους δικούς μας αφέντες ένα πράγμα τους ανυσηχεί αν βγούμε λίγοι: το πολιτικό. Θα δούνε οι αλβανοι ότι δεν έχουν και τόσο μεγάλοι πελατεία και θα χάσουν τα πόστα τους. Το θέμα είναι πόσοι θα φανούμε στην απογραφή η πόσοι είμαστε στην πράξη;
Ιδού το με μεγάλο ερώτημα :
"To be or not to be"

Υ.Γ. Το είχα πει πριν απο πολλά χρόνια αλλα δε μου απάντησε κανείς ακόμα....

Ανώνυμος είπε...

Τι γίνεται εδώ πέρα όταν μας χωρίζει μόνον μια μέρα από την απογραφή, δεν μπΟρώ να καταλάβω. Άλλα λέει ο ΄ενας άλλα ο άλλος, αλλιώς ερμηνεύει το νόμο ο ένας αλλιώς ο άλλος κι έκαμαν τη γνώμη του κοσμάκη κόσκινο και δεν κρατάει ούτε στάλα νερό. Για να μας πει κάποιοις που το μυαλό του δεν έγινε κόσκινος και κρατά λίγο νερό (μυαλό) τι θα γίνει τελικά. Θα πάμε στην απογραφή, ναι ή όχι; Ποιος θα περάσει το μήνυμα στα χωριά το πώς θα πραξει ο απλός Βορειοηπειρωώτης; Στις επαρχίες μας καθορίστηκαν ελληνικής καταγωγής άτομα, με τα ερωτηματολόγια και με κάτι δευτέρια... να... τόσα μεγάλα και αυτοί έναντι της πληρωμής θα κάνουν το καθήκον τους. Όλα αυτά γιατί δεν ζητητήθηκαν τόσο καιρό μπροστά αλλά τα άφησαν την τελευατάια μέρα, ή τους έφαγαν οι πολλές σκοτούρες της θεσης τους και της τσέπης τους. Έλαιος πια. Ο κακομοίρης ο λαοτζίκος το τραβάει... Ας μας πει κάπιοις σταράτα και ξεκάθαρα... τι θα κάνουμε;... Τα παραθαλάσσια θα απογραφούν γιατι και θα τους αναγκάσουν. Ποιος θα περάσει το μήνυμα στα χωριά της Χιμάρας να μην απογραφούν ή να απογραφούν και να δηλώσουν Έλληνες. Ποιος θα εξηγήσει στους απλούς απογραφέντες ότι στο σημείο "πολιτισμική ομάδα" να γράψει κάτω στα κουτάκια ΕΛΛΗΝΑΣ; ΠΟΙΟΣ;

Ανώνυμος είπε...

αν κάποιος απ όλους εσάς με βάση αυτά που διαβαζει πιο πάνω καταλαβαίνει πως η ΟΜΟΝΟΙΑ κακώς μποικοταρει τη διαδικασια , να μου το πει και εμενα γιατι έχω την εντυπωση πως η βλακεια τελικά τυφλώνει.

Έφη

Υ.Γ. έχω την εντυπωση πως η ΟΜΟΝΟΙΑ εχει αρκετα ξεκάθαρη στάση για το τι πρέπει να γίνει. Η διαδικασια, ο νόμος και το ερωτηματολόγιο καταργούν κάθε δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και κατά συνέπεια δεν πληρεί τα δικαια αιτηματα μας. Η απογραφή για εμάς είναι αναγκαία για να αποκαταστησει την αληθεια. Αν εσεις πιστευετε πως η αλήθεια μπορεί να βγει μεσα από μια τετοια διαβλητή διαδικασία, μπορείτε να πάτε να απογραφείτε. Σας παρακαλώ όμως μην συνεχίζετε να κάνετε κριτική με ελαφρά την καρδία, γιατί το μόνο που καταφερνετε είναι να διασπατε ακομα περισσότερο τον χιλιοτραυματιμένο Βορειοηπειρωτικό ελληνισμό. Ας τσακωθούμε για άλλα ζητήματα, τωρα εχθρός είναι ο Αλβανός. Ας μην του κανουμε το χατηρι τρώγοντας ο ένας τις σάρκες του άλλου.
Έφη

Ανώνυμος είπε...

ax efoula mou , sikoneis polla vari koritsi mou stis pllates sou tha lygiseis , mi!
kaneis den trwei tis sarkes tou allou, na papsete epitelous eseis oi epagielmaties ergolavoi tou boreiipeirwtikou na monopolite ton patriotismo kai tin orthi krisi..me propagandes kai vllakies
ante noumera....

Ανώνυμος είπε...

POIA EINAI TELOS PANTON AYTH H EFH RE PAIDIA ???
DIKIGOROS TOY DULE-BOLLANO ???
KORITSI MOY MAS TA EXEIS PRIKSEI !!!!(ME TO SYMPATHEIO DILADI).
OI DIKOI SOU EXOUN RIKSEI TA OPLA, OPOS KANOUN PANTA STH MAXH, KI EPIDI DEN VRISKOUN SYMAXOYS KANENAN ALVANO AYTH TH FORA,OYTE DEKSIA OYTE ARISTERA,(VLEPEIS ,OI ALVANOI STA ETHNIKA TOYS SYMFONOUN)PROSPATHOYN NA DIKAIOLOGISOYN THN HTTA ENOS POLEMOY POY EXASAN XORIS NA DOSOYN POTE!!
O AGONAS KORITSI MOY THELEI ANTRES,KI EKEI STHN PAREA SOY DEN EXEI !!!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 2.26, μην μου κλαις το χάλι που λέμε και στο χωριό. Ευτυχώς ότι κάνω , το κάνω γιατί το πιστεύω και χωρίς κανένα συμφέρον ( το αντίθετο θα έλεγα), οπότε το ότι έχω ήσυχη τη συνείδηση μου με ξαλαφρώνει απ τα βάρη. Το επαγγελματίες εργολάβοι θα σε παρακαλούσα να το πάρεις πίσω γιατί ουδέποτε λειτούργησα εργολαβικά, την άποψη μου λέω χωρίς να εξαρτώμαι από κανέναν. Το επαγγελματίας το δέχομαι γιατί όντως , αν τις ώρες που ασχολούμαι με το βορειοηπειρωτικό, έκανα μια δευτερη δουλειά, θα έβγαζα και πολλά λεφτά, ενώ τώρα δίνω.(μπαίνω στη διαδικασία και σου απαντώ γιατί κανεις επίθεση επί προσωπικού σε κάποιον που εχει το θάρρος να γράφει επώνυμα, ενώ εσύ λες τις αηδιούλες σου ανώνυμα). Τωρα για το εαν μονοπωλούμε τον πατριωτισμό, θα σου πω όπως σου χω ξαναπεί, πως ο πατριωτισμός δεν είναι σώβρακο που τον φοράμε το πρωί και το βράδυ το βάζουμε για πλύσιμο. Αποδεικνύεται πολύ εύκολα, είναι σταση ζωής και δεν μπορεί καμία προπαγάνδα να τον αμφισβητήσει. Λίγες φορές έχω αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κάποιου , κυρίως όταν γνωρίζω πως έχει συμφέρον ( οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο) να λέει κάτι. Αν εσύ δεν έχεις κανένα τέτοιο συμφέρον, δεν εχω κανένα λόγο να σε αμφισβητήσω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με το θέμα της απογραφής τα χω με τη βλακεία. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τα αυτονοητα. Δεν ειναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουμε πως οι Αλβανοί παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι στο οποίο εμείς δεν συμμετέχουμε. Αν πιστεύεις πως το παιχνίδι είναι καθαρό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αν συμμετάσχουμε θα είναι όλα μια χαρά και θα δικαιωθούμε, δεν ξερω τι να πω. Φοβάμαι όμως πως η διαφωνία σας έχει να κάνει κυρίως με την εμπάθεια σας προς την ΟΜΟΝΟΙΑ και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο. Σκασίλα μου αγαπητέ φίλε το τι ψηφίζεις στις εκλογές. Εδώ όμως είναι εθνικό θέμα και πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Η ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ έχει κάνει πολλά λάθη και πιθανόν να κάνει και άλλα στο μέλλον. Όποιος πράττει κάνει και λάθη άλλωστε. Αυτή τη φορά όμως πράττει 1000% πατριωτικά, διασφαλίζει τη συνέχιση του αγώνα μας για μια δίκαιη και δημοκρατική απογραφή. Αν η ΟΜΟΝΟΙΑ τωρα έλεγε ναι, θα είχε βάλει τη σφραγίδα της στην ιστορική συρρίκνωση μας. Πίστεψε με φίλε, θα ήταν λόγος για να μην θέλω να τους ξαναδώ στα μάτια μου, γιατί για μένα αυτό θα ήταν ξεπούλημα.
Ανώνυμε 11.21 , δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σου απαντήσω. Μια συμβουλή μόνον, για το πρήξιμο, πάγο.
Έφη

Ανώνυμος είπε...

efi proxwra eisai eteimi ,
epi prothipurgias antoni samara se thelw proedro omonias ellados, na dioksete apo tin igesia tis omonoias elladhos ta proin komounia tou hozha, tous xafiedhes tis alvanikis presvias kai tous pasokofrurus.
oloi xreiazonte alla oxi kai me igesia ayta ta skoupidhja.
ipomoni mexri tote, mexri tin leyteria tis patridhos mas apo tin prasini lelapa.
thelw omws pou kai pu na grafeis kana patriotio arthro san ekeino pou eixes grapsei gia ton patriotismo na mas tonwseis emas tous deksoius omonites giati exoume xasei to ithiko stis meres tis prasinis diktatouras stin elladha kai stin omonia mas..
zito i derviciani
zito o mitsotakis
zito o panathinaikos
zitw o samaras
zitw o dules !( gi ayton exw kapoies amfivolies oti einai palo komuni kai megas sionistis, alla epi gallazias kivernisis tha tous kanoume ena ilektrosok tha ton valoume kai timoria na grapsei 10000 fores to arthro sou gia patriotismo kai ama den metanoeisei tha ton steiloume ston rama)
eimaste mazi sou koritsare !!

Δημοσίευση σχολίου