Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Ερώτηση Μάκη Βορίδη για την χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος στους Βορειοηπειρώτες

Μ. Βορίδης στους Αγ. Σαράντα
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα: Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος στους ομογενείς της Βορείου Ηπείρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 39 Ν. 2459/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 Ν. 3454/2006 και την παρ. 5 Ν. 3631/2008, χορηγείται ισόβια σύνταξη σε ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων, μεταξύ άλλων και στους ομογενείς Βορειοηπειρώτες που διαθέτουν δελτίο ομογενούς και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Η ίδια ακριβώς προϋπόθεση (δηλαδή η αποδεδειγμένη κατοικία στην Ελλάδα) ισχύει για την χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος και για τις τρίτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με το αρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3631/2008.

Η προϋπόθεση απόδειξης ως τόπου κατοικίας της Ελλάδας, για την είσπραξη των εν λόγω επιδομάτων, υποχρεώνει τα μέλη της Ελληνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου που υπάγονται στις διατάξεις, να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, εντείνοντας το πρόβλημα της εγκατάλειψης, στην ευαίσθητη εθνικά περιοχή.

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση, για προφανείς λόγους εθνικού συμφέροντος, να εξαιρέσει την κατηγορία των ομογενών της Βορείου Ηπείρου από την υποχρέωση της κατοικίας τους στην Ελλάδα, ώστε να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις; Αν όχι, γιατί;

2. Με ποιο σκεπτικό εξομοιώνονται οι υπαγόμενοι ομογενείς αλλοδαποί από τη Βόρειο Ήπειρο, με τους ομογενείς αλλοδαπούς από τις χώρες της Ε.Ε.;


Ο Ερωτών Βουλευτής

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ 
Πηγή: ΤΟ ΟΡΑΜΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου