Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

Μέσω διαδικτύου, από 4 μέχρι 15 Ιουλίου η κατάθεση των δικαιολογητικών των ομογενών, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Για πρώτη φορά καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά -μέσω διαδικτύου- αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, από 4 μέχρι 15 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο χωρίς κατ' ανάγκη να μετακινούνται στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό, από χώρες του εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams, ώστε να είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου, επίσης, οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό τους δελτίο.


Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλουν:
- ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης συμμετοχής και ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου.
- δύο φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία, όπου υπάγονται, και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 18η Ιουλίου 2011.
Πηγή: ΑΠΕ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου